Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Anunţuri referitoare la organizarea consultărilor publice

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

26 iulie 2017
Proiectul Cerinţelor tehnice faţă de maşinile de casă şi de control

25.07.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

24.07.2017
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică

24.07.2017
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice

19.07.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 21 octombrie 2014

06.07.2017
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016

30.06.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari"

27 iunie 2017
Setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale

27 iunie 2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Documentaţiei de atribuire privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de transport aerian internaţional de pasageri utilizând Acordul-cadru

12.06.2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea şi completarea unor Ordine ale Ministerului Finanţelor (în partea ce ţine de reglementarea specificului ţinerii evidenţei veniturilor şi cheltuielilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente conform Capitolului 102 din titlul II al Codului fiscal)

30.05.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului  ”Cu privire la aprobarea Conceptului Programului „Prima Casă””

22.05.2017
Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat Guvernului spre examinare Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2016

02.05.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA şi abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013

02.05.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal

13.04.2017
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001

05.04.2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea şi completarea unor Ordine ale Ministerului Finanţelor (în partea ce ţine de reglementarea specificului ţinerii evidenţei contabile de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente conform Capitolului 102 din titlul II al Codului fiscal)

03.04.2017
Proiectul hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18 decembrie 2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”

27.03.2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici precum şi a Modului de completare a acesteia

24.03.2017
Proiectul Hotărârii Guvernului „Privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2017

16.03.2017
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern”

13.03.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2017 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale

09.03.2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei precum şi a Modului de completare a acesteia

03.03.2017

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

03.03.2017
Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

03.03.2017
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012

02.03.2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET17) şi Modul de completare a acesteia

24.02.2017
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative elaborat în vederea executării articolului 46 alin. (14) din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016

24.02.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului

22.02.2017
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului

20.02.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat

15.02.2017
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

10.02.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Asistenţă Macro-financiară pentru Republica Moldova

03.02.2017
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016

03.02.2017 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale

30.01.2017
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului privind organizarea activităţii de inspectare fianciară nr.1026 din 02.11.2010

24.01.2017
Proiectele hotărîrilor Guvernului elaborate în vederea executării Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc

18.01.2017
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016

18.01.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

04.01.2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care practică activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul

04.01.2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele

29 decembrie 2016
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Declaraţiei privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,cauzează poluarea mediului

12 decembrie 2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016

08.12.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.179 din 20 februarie 2003 ”

05.12.2016
Proiectul Legii contabilităţii

05.12.2016
Proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare

02.12.2016
Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat Guvernului spre examinare proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017

25.11.2016
Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017

25.11.2016
Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016

17.11.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei Hotărîri de Guvern
 

17.11.2016
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar şi Hotărîrii Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei
 

16.11.2016
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit”
 

16.11.2016
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile  achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014”
 

10.11.2016
Proiectul Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut
 

01.11.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010
 

26.10.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”
 

10.10.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 449 din 02 iunie 2010 “Cu privire la crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară”
 

06.10.2016
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare publică „Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 18 decembrie 2015”
 

22.09.2016
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborate şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015 pentru aprobarea formularului CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia”
 

26 septembrie 2016
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016
 

26.09.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997
 

22.09.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014

 

13.09.2016
Setul de materiale ce vizează proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale

 

15.08.2016
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV)

 

15.08.2016
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

 

10.08.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea listelor materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar utilizate la prepararea şi/sau producerea medicamentelor

 

09.08.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la dizolvarea Instituţiei Publice ”Unitatea de Implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone„

 

05.08.2016
Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi  vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale

 

04.08.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Manualului de operaţiuni privind implementarea creditului de asistenţă oferit de Guvernul Republicii Polone„

 

29.07.2016
Ministerul Finanţelor prezintă proiectul Strategiei de dezvoltare a  sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020

 

13 iunie 2016 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 08.02.2008
 

13 iunie 2016
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

 

24 mai 2016
Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016, definitivat după şedinţa Guvernului

Materialele proiectului de lege 2016  (Set arhiva RAR)

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat
Anexa nr.3
Bugetele autorităţilor publice centrale
Anexa nr.4
Investiţiile capitale pe autorităţile publice centrale
Anexa nr.5
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2016
Anexa nr.6
LISTA autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni ce primesc mijloace financiare de la bugetul public naţional
Anexa nr.7
Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Tabelul  nr.1 la Nota informativă
Indicatorii macroeconomici pentru anii 2013-2016
Tabelul  nr.2 la Nota informativă
Evoluţia bugetului public naţional conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016
Tabelul nr.3 la Nota informativă
Evoluţia bugetului public naţional conform clasificaţiei funcţionale pe anii 2015-2016
Tabelul nr.4 la Nota informativă
Structura bugetului de stat conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016
Tabelul nr.5 la Nota informativă
Structura veniturilor bugetului de stat conform clasificaţiei economice 2015-2016
Tabelul nr. 6 la Nota informativă
Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale pe anii 2015-2016
Tabelul nr.7 la Nota informativă
Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016
Tabelul nr.8  la Nota informativă
Sinteza programelor gestionate de autorităţile publice centrale incluse în buget pentru anii 2015 - 2016

Bugetele autorităţilor publice centrale detaliate pe subprograme (RAR)

Tabelul nr.9 la Nota informativă
Informaţie privind efectivul de personal pe APC pe anii 2015-2016
Tabelul nr.10 la Nota informativă
Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de stat pe anii 2015-2016
Tabelul nr.11 la Nota informativă
Investiţiile capitale de la bugetul de stat pe autorităţile publice centrale şi pe proiecte pe anii 2015-2016
 

23.05.2016 
Proiectul de Ordin al ministrului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare

Ministerul Finanţelor a elaborat şi plasează pentru consultare publică proiectul de Ordin al ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare.

Proiect de Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare;

Notă informativă la proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare.

Proiectul de ordin se elaborează pentru a aduce în concordanţă prevederile acestuia cu modificările şi completările la Standardele naţionale de control intern în sectorul public, re-aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.189 din 05.11.2015 (Monitorul Oficial, 2015, nr.332-339, art.2391).

Întru îmbunătăţirea proiectului, Ministerul Finanţelor este deschis spre colaborare, discuţii şi primirea comentariilor. Astfel, avizele şi propunerile se vor expedia la adresa de email: petru.babuci@mf.gov.md, pînă la data de 24.06.2016. Persoana de contact: Petru Babuci, telefon: 022-26-28-12.

17 mai 2016 
Ministerul Finanţelor a prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Materialele proiectului de lege 2016 (Set arhiva RAR)

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Anexa nr.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Anexa nr.2 Componenţa veniturilor bugetului de stat

Anexa nr.3 Bugetele autorităţilor publice centrale

Anexa nr.4 Investiţiile capitale pe autorităţile publice centrale

Anexa nr.5 Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2016

Anexa nr.6 LISTA autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni ce primesc mijloace financiare de la bugetul public naţional

Anexa nr.7 Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate public

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Tabelul  nr.1 la Nota informativă Indicatorii macroeconomici pentru anii 2013-2016

Tabelul  nr.2 la Nota informativă Evoluţia bugetului public naţional conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016

Tabelul nr.3 la Nota informativă Evoluţia bugetului public naţional conform clasificaţiei funcţionale pe anii 2015-2016

Tabelul nr.4 la Nota informativă Structura bugetului de stat conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016

Tabelul nr.5 la Nota informativă Structura veniturilor bugetului de stat conform clasificaţiei economice 2015-2016

Tabelul nr. 6 la Nota informativă Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale pe anii 2015-2016

Tabelul nr.7 la Nota informativă Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016

Tabelul nr.8  la Nota informativă Sinteza programelor gestionate de autorităţile publice centrale incluse în buget pentru anii 2015 – 2016

Bugetele autorităţilor publice centrale detaliate pe subprograme (RAR)

Tabelul nr.9 la Nota informativă Informaţie privind efectivul de personal pe APC pe anii 2015-2016

Tabelul nr.10 la Nota informativă Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de stat pe anii 2015-2016

Tabelul nr.11 la Nota informativă Investiţiile capitale de la bugetul de stat pe autorităţile publice centrale şi pe proiecte pe anii 2015-2016

27 aprilie 2016 
Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Materialele proiectului de lege 2016 (Set arhiva RAR)

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Anexa nr.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Anexa nr.2 Componenţa veniturilor bugetului de stat

Anexa nr.3 Bugetele autorităţilor publice centrale

Anexa nr.4 Investiţiile capitale pe autorităţile publice centrale

Anexa nr.5 Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2016

Anexa nr.6 LISTA autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni ce primesc mijloace financiare de la bugetul public naţional

Anexa nr.7 Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Tabelul  nr.1 la Nota informativă Indicatorii macroeconomici pentru anii 2013-2016

Tabelul  nr.2 la Nota informativă Evoluţia bugetului public naţional conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016

Tabelul nr.3 la Nota informativă Evoluţia bugetului public naţional conform clasificaţiei funcţionale pe anii 2015-2016

Tabelul nr.4 la Nota informativă Structura bugetului de stat conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016

Tabelul nr.5 la Nota informativă Structura veniturilor bugetului de stat conform clasificaţiei economice 2015-2016

Tabelul nr. 6 la Nota informativă Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale pe anii 2015-2016

Tabelul nr.7 la Nota informativă Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaţiei economice pe anii 2015-2016

Tabelul nr.8  la Nota informativă Sinteza programelor gestionate de autorităţile publice centrale incluse în buget pentru anii 2015 - 2016

Bugetele autorităţilor publice centrale detaliate pe subprograme (RAR)

Tabelul nr.9 la Nota informativă Informaţie privind efectivul de personal pe APC pe anii 2015-2016

Tabelul nr.10 la Nota informativă Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de stat pe anii 2015-2016

Tabelul nr.11 la Nota informativă Investiţiile capitale de la bugetul de stat pe autorităţile publice centrale şi pe proiecte pe anii 2015-2016

26 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 13.05.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

26 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 13.05.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

26 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 13.05.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

26 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţie publică;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţie publică”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 13.05.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

26 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice".

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 13.05.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

11 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 25.04.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

11 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 25.04.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

11 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii”

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 25.04.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

11 aprilie 2016 
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 25.04.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

11 aprilie 2016
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 25.04.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

04.04.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii”

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii;

Nota informativă la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1530-XV  din  12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este  11 aprilie 2016.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Victor Martinenco – Şeful Direcţiei angajamente interne, tel. 022 262794, adresa de e-mail: victor.martinenco@mf.gov.md

24.03.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”;

Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”.

Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  8 aprilie 2016.

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Vizir Ala – consultant principal al Secţiei reglementarea auditului în sectorul corporativ din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022-26-27-60, adresa de e-mail: ala.vizir@mf.gov.md.

22.03.2016
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Codului de procedură penală

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003;

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind Serviciul Fiscal de Stat;

Notă informativă la proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003;

Nota explicativă la proiectul de lege privind Serviciul Fiscal de Stat.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor - 01 aprilie 2016.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:  Victoria Belous – Şef adjunct Direcţie, şef al Secţiei asistenţă juridică în administrarea marilor contribuabili, Direcţia asistenţă juridică, tel. 022 82-33-80, adresa de e-mail: victoria.belous@fisc.md.  
 

18.03.2016
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectului de Lege pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 31.03.2016, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

12.03.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de Hotărîre al Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 06 iunie 2008 cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor”

Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor”

Nota informativă la Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor”

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor 21 martie 2016.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:  Nadejda Filip – consultant principal al Direcţiei recreditare, din cadrul Direcţiei generale datorii publice, tel. 022 26 27 68, adresa de e-mail: nadejda.filip@mf.gov.md.

 

09.03.2016
Ministerul Finanţelor prezintă, setul definitivat de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare, şi anume:

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Sinteza tabelară a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Sinteza tabelară a rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, partenerilor sociali şi asociaţiilor obşteşti la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale.

09.02.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public

Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public

Nota informativă la proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 11 martie 2016.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:  Jucov Aurel – consultant al Serviciului de armonizare a auditului intern în sectorul public, Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern, tel. 022 26 27 93, adresa de e-mail: aurel.jucov@mf.gov.md  

02.02.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992

Nota informativă la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor 01 martie 2016.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:  Zaharcu Lilia – Şef  al Secţie metodologia evidenţei contabile în sistemul bugetar, Direcţia metodologie din cadrul Direcţiei generale Trezoreria de Stat, tel. 022 26 27 40, adresa de e-mail: lilia.zaharcu@mf.gov.md  

02.02.2016
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor ,,Cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 2014”

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor ,,Cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 2014”

Nota informativă la proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor ,,Cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 2014

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 15 februarie 2016.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:  Iachim Cristina – consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului din sectorul corporativ, tel. 022 26 27 98, adresa de e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md

28.01.2016                                                                                             
Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare, şi anume:

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Sinteza tabelară a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din măsurile politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul alinierii politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniile fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), etc., precum şi consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de 10 zile, atît pe suport de hîrtie cît şi în format electronic la adresa electronică:  tatiana.iovu@mf.gov.md.

 

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014

ARHIVA 2013

ARHIVA 2012

ARHIVA 2011

ARHIVA 2010