Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Noutăţi

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

16 iunie 2016

Seminar de instruire „Comunicarea în auditul intern” pentru auditorii interni din sectorul public

În vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare şi orientarea auditorilor interni spre realizarea eficientă a activităţii de audit intern, Ministerul Finanţelor, în cadrul Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei, a organizat în data 16 iunie 2016 seminarul de instruire cu genericul ,,Comunicarea în auditul intern”, condus de experţii Manfred van Kesteren, auditor senior, Serviciul Central de Audit, Ministerul Finanţelor al Olandei şi Ruslana Rudnitska, lider junior de proiect, Academia Naţională de Finanţe şi Economie, Olanda.

Subiectele abordate în cadrul seminarului s-au referit la aspectele teoretice şi practice privind comunicarea în diferite etape ale activităţii de audit, corelaţia comunicării dintre auditori şi managementul entităţii, utilizarea diferitor mijloace eficiente de comunicare, depăşirea principalelor bariere existente privind comunicarea în auditul intern. Participanţii au fost antrenaţi în diverse activităţi practice şi schimb de experienţă vis-a-vis de cele mai importante aspecte privind comunicarea.

La finele seminarului de instruire, auditorii au confirmat atingerea obiectivelor stabilite şi au primit certificate de participare.

   

   

27 mai 2016

Seminar de instruire în domeniul Auditului Tehnologiilor Informaţionale

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat în perioada 26-27 mai 2016 un seminar de instruire cu genericul ,,Auditul tehnologiilor informaţionale” pentru auditorii interni din sectorul public, în cadrul Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei.

Participanţilor la seminar li s-a oferit oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele şi aptitudinile profesionale în vederea realizării misiunilor de audit în domeniul tehnologiilor informaţionale.

De asemenea, participanţii au discutat şi analizat particularităţile etapelor de planificare, realizare şi raportare a misiunilor de audit aferente tehnologiilor informaţionale, precum şi urmărirea implementării recomandărilor de audit. Concomitent, auditorii interni au fost implicaţi în activităţi practice şi schimb de experienţă în aspectele din domeniul tehnologiilor informaţionale.

La finele seminarului de instruire, auditorii au confirmat atingerea obiectivelor stabilite şi au primit certificate de participare.

25 mai 2016

Atelier de lucru „Organizarea funcţiei de audit intern în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale”

În data de 25 mai 2016 Ministerul Finanţelor, în cadrul Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei, a organizat un atelier de lucru cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi auditorii interni din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II cu tematica ,,Organizarea funcţiei de audit intern în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale”.

La acest atelier de lucru au fost împărtăşite experienţele organizării auditului intern în autorităţile administraţiei publice locale în Olanda şi posibilele scenarii de organizare şi creare a unităţilor de audit intern în cadrul organelor administraţiei publice locale în Moldova. Participanţii au fost antrenaţi în discuţii privind dificultăţile întîmpinate în activitatea de audit intern la nivel local, provocări şi soluţii în organizarea auditului intern în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi de nivelul I.

Propunerile aferente organizării funcţiei de audit intern în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, dezbătute în cadrul atelierului de lucru cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, vor fi luate în considerare la elaborarea proiectului de modificare şi completare a Legii privind controlul financiar public intern.

29.04.2016

Seminar de instruire „Sistemul de management financiar şi control în sectorul public” pentru auditorii interni din sectorul public

Auditorii interni din sectorul public au studiat, în cadrul unui seminar, cadrul normativ naţional în domeniul managementului financiar şi controlului (MFC) în sectorul public, precum şi aplicarea practică a acestuia. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Finanţelor în perioada 27-29 aprilie 2016.

Prezentările expuse în cadrul seminarului s-au axat pe aspectele legate de organizarea implementării şi dezvoltării sistemului de MFC în cadrul entităţii publice prin prisma Standardelor naţionale de control intern în sectorul public, diseminarea bunelor practici în implementarea sistemului de MFC, precum şi conştientizarea contribuţiei auditorilor interni în dezvoltarea sistemului de MFC în cadrul entităţii. Concomitent, auditorii interni au fost implicaţi în activităţi practice aferente aspectelor abordate în sistemul de MFC, inclusiv în elaborarea planului anual de activitate şi Registrului riscurilor aferente subdiviziunii de audit intern.

Asemenea activităţi de instruire sunt organizate pentru a dezvolta competenţele şi aptitudinile auditorilor interni din sectorul public în aplicarea cadrului normativ naţional în domeniul MFC, precum şi promovarea acestuia în cadrul entităţii.

Seminarul s-a încheiat cu înmînarea certificatelor de participare, iar participanţii au apreciat tehnicile şi metodele utilizate în procesul de instruire, calitatea materialelor prezentate, profesionalismul formatorilor, manifestînd dorinţa de a continua tradiţiile de organizare a astfel de seminare.

     

     

12 martie 2016
Seminar de instruire în domeniul managementului financiar şi controlului pentru auditorii interni în sectorul public

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, în perioada 09-11 martie 2016, un seminar de instruire cu genericul ,,Managementul financiar şi controlul în sectorul public” pentru auditorii interni din sectorul public.

Participanţilor la seminar li s-a oferit oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele şi aptitudinile pentru aplicarea eficientă a cadrului normativ naţional în domeniul managementului financiar şi controlului, a metodelor şi instrumentelor elaborate în domeniu, în vederea asigurării perfecţionării sistemului de management financiar şi control în cadrul entităţilor publice.

De asemenea, participanţii au discutat şi analizat principiile generale de management financiar şi control, mediul de control, abordările de management al riscurilor şi performanţelor, activităţile de control şi rolul acestora, instrumente de comunicare şi informare, contribuţia auditorilor interni în dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul entităţii, precum şi monitorizarea şi evaluarea sistemului existent. Concomitent, auditorii interni au fost implicaţi în activităţi practice aferente aspectelor abordate în sistemul de management financiar şi control, inclusiv în elaborarea planului anual de activitate a subdiviziunii de audit intern şi Registrului riscurilor.

La finele seminarului de instruire, auditorii au confirmat atingerea obiectivelor stabilite şi au primit certificate de participare.

  
 

15 decembrie 2015
Seminar de instruire în domeniul evaluării sistemului de MFC pentru auditorii interni

În perioada 10-11 decembrie a.c., reieşind din necesităţile de dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a organizat un seminar de instruire pentru auditorii interni din sectorul public cu genericul „Evaluarea sistemului de management financiar şi control (MFC) în cadrul entităţii”. Seminarul a fost realizat cu susţinerea auditorilor interni practicieni din sectorul public.

Seminarul s-a focusat pe aspectele realizării unei misiuni de audit intern aferentă evaluării sistemului de management financiar şi control prin prisma Standardelor naţionale de control intern în sectorul public, diseminarea bunelor practici în implementarea şi funcţionarea sistemului de management al calităţii (ISO 9001), conştientizarea contribuţiei auditorilor interni în dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul entităţii şi orientarea auditorilor interni spre exercitarea eficientă a obligaţiunilor funcţionale, stabilite în cadrul legislativ/normativ în domeniul controlului financiar public intern.

Seminarul a fost organizat în vederea implementării măsurii ,,Evaluarea sistematică a MFC din cadrul entităţilor publice”  din Planul de acţiuni al Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, prin care unităţile de audit sînt obligate să efectueze misiunea de audit nominalizată,  în cadrul entităţilor publice.Organizarea seminarului a avut drept scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public întru  asigurarea evaluării funcţionalităţii sistemului de management financiar şi control în cadrul entităţii publice.

26.10.2015 
Seminar de instruire în domeniul auditului intern pentru auditorii sectorului public

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională, Ministerul Finanţelor a organizat, în perioada 21-23 octombrie 2015, seminarul de instruire ,,Cadrul normativ în domeniul auditului intern”, pentru auditorii interni din sectorul public, în vederea realizării activităţii de audit conform cadrului de reglementare.

Participanţilor la seminar li s-a oferit posibilitatea de a discuta despre cadrul legislativ/normativ de reglementare a activităţii de audit intern, modul de aplicare în practică a prevederilor normelor metodologice de audit intern în sectorul public (NMAISP) în cadrul realizării activităţii de audit intern, precum şi de a se familiariza cu experienţa auditorilor interni în organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit, abordarea aspectelor problematice întîmpinate şi depăşirea acestora.

De asemenea, participanţii au discutat şi analizat prevederile Legii privind controlul financiar public intern (CFPI), Programului de dezvoltare a a CFPI, Standardelor naţionale de audit intern, Regulamentului privind raportarea activităţii de audit în sectorul public, Regulamentului privind certificarea auditorilor interni în sectorul public şi Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.

La finele seminarului de instruire,  auditorii au primit certificate de participare.

Notă: CFPI este un sistem general şi consolidat instituit în sectorul public, avînd scopul de a promova gestionarea entităţilor publice conform principiilor bunei guvernări.

  

  

16.09.2015
Seminar de instruire în domeniul auditului performanţei

În vederea dezvoltării competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public la realizarea misiunilor de audit de performanţă,  Ministerul Finanţelor a organizat şi desfăşurat în perioada 14-15 septembrie  a.c., seminarul de instruire cu tema „Auditul performanţei”, condus de experţii Manfred van Kesteren, auditor senior, Serviciul Central de Audit, Ministerul Finanţelor al Olandei şi Ruslana Rudnitska, lider junior de proiect, Academia Naţională de Finanţe şi Economie, Olanda.

Subiectele abordate în cadrul acestui seminar s-au referit la aspectele teoretice şi practice privind auditul performanţei/operaţional, pregătirea pentru interviu, pregătirea planului de audit, raportarea auditului intern şi procesul de urmărire a implementării recomandărilor, corelaţia audit-conducere.

Conştientizarea şi înţelegerea mai profundă a procesului de realizare a misiunilor de audit de performanţă, a particularităţilor etapelor de planificare, realizare şi raportare a misiunilor de audit de performanţă şi implementarea recomandărilor de audit, au fost principalele obiective stabilite.

În acest sens, participanţii şi formatorii au menţionat că, obiectivul de identificare a necesităţii de instruire a fost atins.

Seminarul s-a încheiat cu înmînarea certificatelor de participare.

26.06.2015
A treia Conferinţă naţională a auditorilor interni "Guvernare mai bună prin audit"

Cea de-a treia Conferinţă naţională în domeniul auditului intern cu genericul: ,,Guvernare mai bună prin audit”, organizată de către Ministerul Finanţelor cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei prin intermediul unui Acord de colaborare, în vederea consolidării relaţiilor profesionale dar  şi a celor informale, a avut loc la 25 iunie 2015 şi a întrunit circa 100 de participanţi, printre care şi experţi internaţionali.

Evenimentul şi-a propus să reunească reprezentanţii entităţilor publice pentru a dezbate problemele de activitate ale acestora şi a realiza un schimb de bune practici privind realizarea activităţilor operaţionale referitor la sistemul de Control Financiar Public Intern (CFPI).

În debutul Conferinţei, Ministrul Finanţelor Anatol Arapu a menţionat că, sistemul de management financiar şi control trebuie perceput ca un instrument de management menit să faciliteze şi să îmbunătăţească activitatea în întregul sector, mai ales că, în ţara noastră există un arsenal amplu de auditori interni, cu experienţă, care pot avea rolul de promotori ai sistemului respectiv, în cadrul entităţilor pe care le reprezintă.

,,Îmi exprim încrederea că activităţile îndreptate spre implementarea programului CFPI pornesc de la premisele experienţei profesioniştilor implicaţi, iar competitivitatea entităţilor publice şi definirea clară a obiectivelor vor aduce rezultate solide”, a menţionat Anatol Arapu.

În cadrul Conferinţei, au fost discutate cele mai recente evaluări, analize şi soluţii ce vizează sistemul CFPI pentru  anul 2014, a fost prezentat Raportul anual consolidat privind CFPI pentru anul 2014, progresele înregistrate, lacunele identificate, au fost oferite recomandări în vederea înlăturării acestora, implementarea măsurilor din Planul de acţiuni al Programului de dezvoltare a CFPI preconizat pentru anul 2015 şi alte subiecte, dezvoltate de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Curţii de Conturi, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Primăriei mun. Chişinău, etc.

Totodată, Asociaţia Auditorilor Interni din Republica Moldova a remarcat contribuţia sa în dezvoltarea profesiei de audit intern în sectorul public.

Jan van Tuinen, expert senior, Ministerul Finanţelor al Olandei, în prezentarea sa, a vorbit despre importanţa răspunderii manageriale şi a precizat că aceasta constituie baza conceptului de audit intern, iar pentru atingerea obiectivelor propuse e nevoie de planificare, monitorizare şi control.

  

  

24.06.2015

Programul de instruire pentru managerii operaţionali privind conceptul de control financiar public intern

Programul de instruire pentru managerii operaţionali din cadrul Autorităţilor Publice Centrale (APC) privind dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor personalului întru înţelegerea conceptului de control financiar public intern, organizat în cadrul Acordului de Colaborare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei, condus de experţii Ministerului de Finanţe din Olanda, Jan van Tuinen, Academia Naţională de Finanţe şi Economie şi Manfred van Kesteren, Serviciul Central de Audit, s-a desfăşurat la Chişinău în perioada 22-24 iunie a.c.

Avînd în vedere că implementarea conceptului de control financiar public intern (CFPI) reprezintă o prioritate a Guvernului, scopul programului de instruire s-a stabilit reieşind din necesităţile de perfecţionare, şi anume aspectele ce se referă la cunoaşterea şi aplicarea în practică a cadrului normativ naţional, a metodelor şi instrumentelor de lucru elaborate în domeniul stabilirii obiectivelor, managementului riscurilor şi descrierii proceselor operaţionale de bază.

Subiectele tematice prezentate participanţilor în cadrul programului respectiv, s-au referit la principiile generale a controlului financiar public intern, cadrul normativ de reglementare a stabilirii obiectivelor, managementul riscurilor şi descrierea proceselor, dar şi aplicarea acestor elemente în practică.

Totodată, participanţii au discutat pe parcursul perioadei de instruire şi despre particularităţile etapelor de organizare a managementului riscurilor şi descrierea proceselor, organizarea sistemului de management financiar şi control şi s-a pus accent pe aspectele practice, experienţe proprii şi lecţii învăţate, recomandări şi soluţii privind aplicarea CFPI.

09.04.2015
Seminar de instruire privind auditului performanţei pentru auditorii interni din sectorul public

Ministerul Finanţelor a organizat şi desfăşurat în perioada 07-09 aprilie 2015 seminarul de instruire cu tema „Auditul performanţei”, în cadrul Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei, la care au participat auditorii interni din sectorul public.

Seminarul de instruire a avut drept scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public în domeniul auditului performanţei, precum şi orientarea acestora spre exercitarea eficientă a obligaţiunilor funcţionale.

Conştientizarea şi înţelegerea mai profundă a conceptului auditului performanţei, înţelegerea mai bună şi identificarea criteriilor de bază în desfăşurarea activităţii de audit intern, familiarizarea cu particularităţile etapelor de desfăşurare a interviului, planificare, realizare şi raportare a misiunii de audit intern şi urmărirea implementării recomandărilor de audit, precum şi antrenarea participanţilor în activităţi practice şi schimb de experienţă, a fost principalul rezultat scontat.

Conform participanţilor şi formatorilor, obiectivul de identificare a necesităţii de instruire a fost atins.

Seminarul s-a încheiat cu înmînarea certificatelor de participare.
 

02.04.2015
Program de instruire pentru managerii operaţionali privind necesitatea respectării prevederilor ce se referă la controlul financiar public intern

În perioada 30 martie – 01 aprilie a.c., a fost desfăşurat în cadrul Ministerului Finanţelor, un program de instruire pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul APC (Autorităţi Publice Centrale) prin intermediul Acordului de colaborare dintre Ministerul Finanţelor al Olandei şi Ministerul Finanţelor din Republica Moldova, condus de experţii Ministerului de Finanţe din Olanda, Jan van Tuinen, Academia Naţională de Finanţe şi Economie şi Manfred van Kesteren, Serviciul Central de Audit.

Programul de instruire a avut drept scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor angajaţilor din APC întru înţelegerea conceptului de control financiar public inter, cunoaşterea şi aplicarea în practică a cadrului normativ naţional relevant, a metodelor şi instrumentelor de lucru elaborate în domeniul managementului riscurilor şi descrierii proceselor operaţionale de bază, ţinînd cont că managerul entităţii publice este responsabil de implementarea sistemului de management financiar şi control conform Standardelor naţionale de control intern în sectorul public.

Prin organizarea programului respectiv, s-a dorit realizarea obiectivelor precum, înţelegerea conceptului de control financiar public intern, principiilor generale ale acestuia, obţinerea şi aprofundarea cunoştinţelor participanţilor vizînd cadrul normativ de reglementare a stabilirii obiectivelor, managementului riscurilor şi descrierii proceselor şi aplicarea în practică a prevederilor acestuia ş.a.

Subiectele tematice abordate s-au referit la cadrul de reglemenatrea a stabilirii obiectivelor, managementul riscurilor şi descrierii proceselor, metode de descriere a proceselor, identificarea riscurilor, evaluarea acestora şi prioritizarea ş.a.

Notă: Management financiar şi control reprezintă un sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare, administrare şi alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace.

23.02.2015
Auditul tehnologiilor informaţionale

Ministerul Finanţelor, cu suportul experţilor din cadrul programului TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), a organizat în perioada 19-20 februarie curent, atelierul de lucru pentru auditorii interni din cadrul entităţilor publice cu tematica „Auditul tehnologiilor informaţionale", în scopul dezvoltării competenţelor şi aptitudinilor în domeniul auditului tehnologiilor informaţionale.

Aspectele abordate în cadrul evenimentului s-au referit la caracteristicile auditului tehnologiilor informaţionale, corelaţia dintre auditul tehnologiilor informaţionale şi Standardele de audit intern, metodologia aplicată în auditul tehnologiilor informaţionale, controalele tehnologiilor informaţionale, lucrul în teren, inclusiv testele în auditul tehnologiilor informaţionale, precum şi raportarea în auditul tehnologiilor informaţionale (constatările şi recomandările de audit).

      

20.02.2015
Seminar de conştientizare în domeniul managementului financiar şi control

Preşedinţi de raioane, manageri ai direcţiilor finanţe şi alţi factori implicaţi în realizarea aplicării conceptului  de management financiar şi control au studiat astăzi, 20 februarie curent, în cadrul unei şedinţe, principalele aspecte ale răspunderii manageriale şi controlului financiar public intern (CFPI). Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Finanţelor în colaborare cu expertul Ministerului Finanţelor al Olandei, Jan van Tuinen, în scopul conştientizării rolului CPFI.

În cadrul sedinţei s-a pus accent pe aspectele teoretice şi practice, experienţe proprii şi lecţii însuşite, recomandări şi soluţii privind aplicarea CFPI. Expertul din Olanda a vorbit despre beneficiile, avantajele şi necesitatea aplicării reglementărilor şi a metodologiei CFPI în Republica Moldova.

Participanţii au discutat pe parcursul zilei şi despre importanţa aplicării răspunderii manageriale, fortificarea pilonilor CFPI, organizarea sistemului de management financiar şi control, perfecţionarea funcţiei de audit intern.

Notă: Conceptul CFPI a fost elaborat de către Comsia Europeană, cu scopul de a oferi un model, pentru a ajuta organizaţiile publice în reconfigurarea mediului de control intern şi modernizarea sistemelor de control în conformitate cu standardele internaţionale şi cu cele mai bune practice ale UE.

 

16.02.2015
Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă în cadrul entităţii

Seminarul de instruire  sub genericul “Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă”, a fost organizat de către Ministerul Finanţelor, în perioada 11-13 februarie curent, pentru auditorii interni din cadrul entităţilor publice.

Reeşind din obiectivul: ,,Evaluarea sistemelor curente de informare si comunicare internă şi externă din cadrul entităţilor publice”, al Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017,  cursul de instruire a fost orientat spre sporirea  dezvoltării competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public în realizarea misiunilor de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare, orientarea acestora spre exercitarea eficientă a obligaţiunilor funcţionale, precum şi antrenarea participanţilor în activităţi practice faţă de cele mai importante aspecte ale misiunii de audit.

Subiectele tematice abordate în cadrul evenimentului s-au referit la particularităţile etapelor de planificare, realizare şi raportare a misiunii de audit intern, precum şi urmărirea implementării recomandărilor de audit şi la formarea aptitudinilor de aplicare în practică a prevederilor Normelor metodologice de audit intern în sectorul public (NMAISP) în cadrul realizării misiunilor de audit intern în cadrul realizării misiunilor de audit intern, iar formatorii care au prezentat aspectele de instruire au făcut apel la cazuri şi exemple concrete din activitatea lor profesională, şi au enunţat principalele lecţii învăţate în cadrul misiunii (pilot) mixte de audit.

             

22.01.2015
Certificarea auditorilor interni din sectorul public

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

Astfel, la examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente:

a. cererea de admitere la examenul de calificare (conform anexei nr.1) - în original;

b. carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniul auditului intern în sectorul public - în original şi în copie;

c. buletinul de identitate - în original şi în copie;

d. scrisoare emisă de către conducătorul ierarhic superior, ce confirmă realizarea a cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.

Setul de documente urmează a fi depus pînă la data de 31 martie 2015, Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern.
 

29.12.2014
Emiterea Declaraţiei privind buna guvernare!!!

Ministerul Finanţelor informează autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional că, în conformitate cu prevederile art.16 (1) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730), „Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna guvernare”.

Astfel, întru realizarea prevederilor respective, urmează să fie desfăşurată procedura de auto-evaluare a sistemului existent de management financiar şi control, să fie elaborat raportul privind funcţionalitatea sistemului de management financiar şi control, precum şi să fie emisă, pînă la 31 martie 2015, declaraţia privind buna guvernare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.49 din 26.04.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.135-141, art.803).

17-19 Decembrie 2014
“Realizarea misiunii de audit intern”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltarea profesională continuă, precum şi dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public, întru realizarea misiunilor de audit intern şi orientarea acestora spre exercitarea eficientă a obligaţiunilor funcţionale, Ministerul Finanţelor a organizat în perioada 17-19 decembrie 2014, seminarul de instruire cu genericul:,,Realizarea misiunii de audit intern”.

La eveniment au participat 18 auditori interni începători din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

În cadrul seminarului participanţii au fost ghidaţi de formatori cu experienţă în domeniul auditului intern, fiind implicaţi nemijlocit în realizarea unei misiuni de audit intern în domeniul resurselor umane.

         

17.12.2014
Instruirea funcţionarilor publici în domeniul managementului financiar şi control continuă

Activitatea de instruire sub genericul “Managementul riscurilor. Descrierea proceselor”, a fost desfăşurată în cadrul Ministerului Finanţelor în perioada 15-17 decembrie curent, pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Ministerului Finanţelor, condusă de experţii Ministerului Finanţelor din Olanda, Jan van Tuinen, Academia Naţională de Finanţe şi Economie şi Manfred van Kesteren, Serviciul Central de Audit.

Cursul de instruire a avut drept scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor angajaţilor Ministerului Finanţelor întru înţelegerea conceptului de control financiar public inter, cunoaşterea şi aplicarea în practică a cadrului normativ naţional relevant, a metodelor şi instrumentelor de lucru elaborate în domeniul managementului riscurilor şi descrierii proceselor operaţionale de bază.

Subiectele tematice expuse s-au referit la cadrul normativ de reglementare a managementului riscurilor şi descrierea proceselor şi aplicarea în practică a prevederilor acestuia, particularităţi practice şi organizatorice privind managementul riscurilor şi descrierea proceselor, monitorizarea şi raportarea riscurilor, identificarea proceselor de bază şi metode de descriere.

Notă: Management financiar şi control reprezintă un sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare, administrare şi alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace.

11.12.2014
Instruirea funcţionarilor publici în domeniul managementului financiar şi control

Activitatea de instruire sub genericul “Managementul financiar şi control”, a fost desfăşurată în cadrul Ministerului Finanţelor în perioada 09-11 decembrie curent, pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor publice centrale, condusă de către formatori ai Ministerului Finanţelor, care au prezentat aspectele de instruire făcînd apel la situaţii concrete din activitatea lor profesională, utilizînd metode interactive de instruire.

Cursul de instruire a avut drept scop sporirea competenţelor profesionale, în special pe aspectele care se referă la cadrul normativ naţional, metodele şi instrumentele elaborate în domeniul managementului financiar şi controlului, cît şi dezvoltarea competenţelor, aptitudinilor şi înţelegerii practicelor în domeniul respectiv.

Subiectele tematice expuse s-au referit la cadrul legislativ naţional în domeniul managementului financiar şi controlului, principiile generale de management financiar şi control, mediul de control, abordări de management al riscurilor şi performanţelor, acţivităţi de control, instrumente de comunicare şi informare.

Notă: Management financiar şi control reprezintă un sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare, administrare şi alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace.

           

17.11.2014
Seminar de instruire cu tematica “Auditul Performanţei 

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, în perioada 13-14 noiembrie  2014, un seminar cu tematica „Auditul Performanţei”, la care au participat 43 de persoane.

 Seminarul respectiv este parte integrantă a Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei, pentru anul 2014. Astfel, seminarul a fost desfăşurat de specialişti din Olanda, şi anume:

-          Manfred van KESTEREN, Auditor senior, Serviciul Central de Audit, Ministerul Finanţelor, Olanda;

-          Ruslana RUDNITSKA, Lider junior de proiect, Academia Naţională de Finanţe şi Economie, Olanda.

Grupul ţintă reprezintă auditorii interni din sectorul public.

Seminarul s-a axat pe următoarele aspecte:

-          Planificarea pe bază de riscuri a auditului;

-          Studiu de caz privind comunicarea între auditorii interni şi manageri referitor la prioritizarea misiunilor de audit intern în planul anual de activitate;

-          Metode de colectare a datelor în cadrul auditului performanţei.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi  www.mf.gov.md/Contacte.

17.11.2014
Seminar de instruire cu tematica “Auditul Tehnologiilor Informaţionale ”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, în perioada 3-5 noiembrie 2014, un seminar cu tematica „Auditul Tehnologiilor Informaţionale”, la care au participat 34 de persoane.

Seminarul respectiv este parte integrantă a Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei, pentru anul 2014. Astfel, seminarul a fost desfăşurat de specialişti din Olanda, şi anume:

-          Manfred van KESTEREN, Auditor senior, Serviciul Central de Audit, Ministerul Finanţelor, Olanda;

-          Lodewiek JANSEN, Auditor senior TI, Serviciul Central de Audit, Ministerul Finanţelor, Olanda.

Grupul ţintă reprezintă auditorii interni din sectorul public.

Seminarul s-a axat pe următoarele aspecte:

-          Lumea tehnologiilor informaţionale (IT);

-          Mediul de control IT;

-          Controale manuale bazate pe IT;

-          Controalele de aplicaţie;

-          Controale generale IT;

-          Modificările programului;

-          Operaţiunile informatice.

Printre punctele forte ale seminarului respectiv, participanţii au menţionat următoarele:

-          Seminarul a fost unul interesant şi binevenit;

-          Informaţia prezentată a fost foarte utilă;

-          Formatorii au dat dovadă de profesionalism.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi   www.mf.gov.md/Contacte

01.10.2014
Seminar de instruire cu tematica “Managementul riscurilor. Descrierea proceselor ”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, pe perioada 29 septembrie-1 octombrie  2014, un seminar cu tematica „Managementul riscurilor. Descrierea proceselor.”

Seminarul respectiv este parte integrantă a Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei, pentru anul 2014. Astfel, seminarul a fost desfăşurat de specialişti din Olanda, şi anume:

- Jan van TUINEN, Expert senior, Academia Naţională de Finanţe şi Economie, Ministerul Finanţelor, Olanda;
- Manfred van KESTEREN, Auditor senior, Serviciul Central de Audit, Ministerul Finanţelor, Olanda.

Grupul ţintă reprezintă managerii operaţionali din cadrul Autorităţilor Publice Centrale.

Seminarul s-a axat pe următoarele aspecte:

- Introducere în Conceptul de control financiar public intern;
- Cadrul de reglementare a Managementului Riscurilor şi Descrierii Proceselor;
- Organizarea şi implementarea Managementului Riscurilor;
- Evaluarea  şi prioritizarea riscurilor;
- Monitorizarea şi raportarea riscurilor;
- Elaborarea registrului riscurilor;
- Identificarea proceselor de bază;
- Metode de descriere a proceselor. Simboluri utilizate;
- Descrierea proceselor;
- Monitorizarea şi revizuirea descrierii proceselor.

Printre punctele forte ale seminarului respectiv, participanţii au menţionat următoarele:

- Seminarul a inclus exemple practice;
- Informaţia prezentată a fost foarte utilă şi aplicabilă;
- Formatorii au dat dovadă de profesionalism;
- Lucrul în grup, ideile noi, cît şi comunicarea între participanţi reprezintă un punct forte al seminarului.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi  www.mf.gov.md/Contacte

09.09.2014 
Seminar de conştientizare cu genericul „Crearea unităţilor de audit intern în cadrul  organelor administraţiei publice locale de nivelul doi”

And în vedere necesitatea creării unităţilor de audit intren în cadrul organelor administraţiei publice locale de nivelul II, Ministerul Finanţelor a organizat, cu suportul experţilor externi din cadrul Ministerului Finanţelor al Olandei, un seminar de conştientizare cu genericul „Crearea unităţilor de audit intern în cadrul oranelor administraţiei publice locale de nivelul doi”.

La şedinţa nominalizată au participat 27 preşedinţi/vicepreşedinţi, primari/viceprimari din cadrul Autorităţilor Publice Locale de nivelul doi.

În cadrul şedinţei expertul senior din cadrul Ministerului Finanţelor al Olandei a prezentat principiile conceptului controlului financiar public intern în Uniunea Europeană. Concomitent, participanţii au fost informaţi despre particularităţile creării unităţilor de audit intern în cadrul organelor administraţiei publice locale de nivelul doi.

Obiectivele seminarului au fost:

 •  Obţinerea şi aprofundarea cunoştinţelor participanţilor cu conceptul controlului financiar public intern, precum şi elementele acestuia;
 •  Informarea participanţilor cu prevederile Acordului de asociere RM-UE, Planului Naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, cadrului normativ naţional în domeniul auditului intern, precum şi managementului financiar şi controlului;
 •  Informarea participanţilor privind:
 •  scopul şi obiectul auditului intern;
 •  principiile fundamentale ale activităţii de audit intern;
 •  organizarea auditului intern şi particularităţile privind crearea acestora în cadrul organelor administraţiei publice locale de nivelul II;
 •  drepturile şi obligaţiile conducătorului şi personalului unităţii de audit intern, precum şi drepturile şi obligaţiile managerului unităţii auditate şi managerului entităţii publice;
 •  Informarea participanţilor privind rolul Ministerului Finanţelor ca organ central de specialitate responsabil de coordonarea şi armonizarea centralizată;
 •  Acumularea schimbului de experienţă în crearea şi funcţionarea unităţilor de audit intern în cadrul organelor administraţiei publice locale de nivelul II.
   

01.07.2014  
Şedinţă de lucru cu genericul „Alinierea Controlului Financiar Public Intern la cerinţele Uniunii Europene”.

Avînd în vedere importanţa dezvoltării sistemului de control financiar public intern, Ministerul Finanţelor a organizat, cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, o şedinţă de lucru, cu genericul „Alinierea Controlului Financiar Public Intern la cerinţele Uniunii Europene”.

La şedinţa nominalizată au participat 35 auditori interni din cadrul Autorităţilor Publice Locale de nivelul II.

În cadrul şedinţei expertul internaţional al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare s-a focusat pe alinierea CFPI în RM la cerinţele UE.

Concomitent, auditorii interni au prezentat nivelul de implementare a sistemului de management financiar şi controlului în entităţile în care activează, progresele înregistrate în activitatea de audit intern şi problemele întîmpinate.

Ulterior, auditorii interni au fost încadraţi în studii de caz, ce vizează:

 •  Planificarea activităţii de audit inern;
 •  Lucrul în teren;
 •  Raportarea activităţii de audit intern;
 •  Finalizarea misiunii de audit şi monitorizarea acesteia.
   

30.06.2014 
Şedinţă de lucru cu genericul „Alinierea Controlului Financiar Public Intern la cerinţele Uniunii Europene”.

Avînd în vedere importanţa dezvoltării sistemului de control financiar public intern, Ministerul Finanţelor a organizat, cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, o şedinţă de lucru, cu genericul „Alinierea Controlului Financiar Public Intern la cerinţele Uniunii Europene”.

La şedinţa nominalizată au participat 40 auditori interni din cadrul Autorităţilor Publice Centrale.

În cadrul şedinţei expertul internaţional al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare s-a focusat pe alinierea CFPI în RM la cerinţele UE. Concomitent, auditorii interni au prezentat nivelul de implementare a sistemului de management financiar şi controlului în entităţile în care activează, progresele înregistrate în activitatea de audit intern şi problemele întîmpinate.

Ulterior, auditorii interni au fost încadraţi în studii de caz, ce vizează:

 • Planificarea activităţii de audit inern;
 • Lucrul în teren;
 • Raportarea activităţii de audit intern;
 • Finalizarea misiunii de audit şi monitorizarea acesteia.

12.06.2014 
Conferinţa naţională pentru auditorii interni din sectorul public cu genericul „Răspunderea conducerii pentru buna guvernare”

19-23.05.2014
Seminar de instruire cu genericul”Cadrul normativ în domeniul auditului intern. Realizarea misiunii de audit intern”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltarea profesională continuă, precum şi dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public întru realizarea misiunilor de audit intern şi orientarea acestora spre exercitarea eficientă a obligaţiunilor funcţionale, Ministerul Finanţelor a organizat în perioada 19-23 mai 2014  un seminar de instruire cu genericul ”Cadrul normativ în domeniul auditului intern. Realizarea misiunii de audit intern”.

Grupul ţintă la acest seminar a fost constituit din 19 auditori interni începători din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

În cadrul seminarului participanţii au fost ghidaţi de formatori cu experienţă în domeniul auditului intern, fiind implicaţi nemijlocit în realizarea unei misiuni de audit intern în domeniul resurselor umane.
Concomitent, participanţii şi-au aprofundat cunoştinţele vizînd cadrul legislativ/normativ de reglementare a activităţii de audit intern.  

28.03.2014
Seminar de instruire cu genericul „Management financiar şi control în sectorul public”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională, Ministerul Finanţelor organizează şi desfăşoară prin intermediul Unităţii Centrale de Armonizare, în perioada 15-17 aprilie 2014 un seminar de instruire pentru funcţionarii publici cu funcţie de conducere din cadrul organelor administraţiei publice centrale, şi anume, şefi sau şefi-adjuncţi de subdiviziuni structurale din cadrul ministerelor.

Seminarul se va axa pe prezentări teoretice, discuţii, exerciţii practice şi lucru în grup, avînd ca scop crearea capacităţilor participanţilor în management financiar şi control.

Obiectivele seminarului:

 • de a obţine cunoştinţe cu privire la cadrul normativ naţional în domeniul managementului financiar şi controlului;
 • de a înţelege principiile generale de management financiar şi control;
 • de a obţine cunoştinţe cu privire la mediul de control, abordările de management al riscurilor şi performanţelor, activităţile de control şi rolul acestora, instrumente de comunicare şi informare, precum şi monitorizare a sistemului existent;
 • de a implica participanţii în activităţi practice şi schimb de experienţă pe parcursul seminarului;
 • de a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunoştinţe în domeniul managementului financiar şi controlului în lucrul de zi cu zi a participanţilor.

10-14.03.2014
Seminar de instruire cu genericul”Cadrul normativ în domeniul auditului intern. Realizarea misiunii de audit intern”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltarea profesională continuă, precum şi dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public întru realizarea misiunilor de audit intern şi orientarea acestora spre exercitarea eficientă a obligaţiunilor funcţionale, Ministerul Finanţelor a organizat în perioada 10-14 martie 2014  un seminar de instruire cu genericul ”Cadrul normativ în domeniul auditului intern. Realizarea misiunii de audit intern”.

Grupul ţintă la acest seminar a fost constituit din 28 auditori interni începători din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

În cadrul seminarului participanţii au fost ghidaţi de formatori cu experienţă în domeniul auditului intern, fiind implicaţi nemijlocit în realizarea unei misiuni de audit intern în domeniul resurselor umane.

Concomitent, participanţii au acumulat experienţă în organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern, inclusiv prin aprofundarea cunoştinţelor vizînd cadrul legislativ/normativ de reglementare a activităţii de audit intern. 

02.12.2013
Seminar de instruire „Auditul financiar, eşantionarea în audit, tratarea cazurilor de fraudă şi corupţie”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională, în perioada de 25-29 noiembrie 2013, Ministerul Finanţelor a organizat şi desfăşurat prin intermediul Unităţii Centrale de Armonizare, un seminar cu tematica „Auditul financiar, eşantionarea în audit, tratarea cazurilor de fraudă şi corupţie”- a treia etapă a ciclului de formare a formatorilor, în domeniul auditului intern specializat.

Astfel, la acest ciclu de formare a formatorilor au participat 12 auditori interni din entităţi publice şi un reprezentant al Unităţii Centrale de Armonizare.

Seminarul s-a axat pe prezentări, discuţii, exerciţii practice şi lucru în grup privind auditul financiar, eşantionarea în audit, tratarea cazurilor de fraudă şi corupţie.

De asemenea, la acest seminar au participat 32 auditori interni din entităţi publice şi un colaborator al Unităţii Centrale de Armonizare, cărora li s-au înmînat certificate de perfecţionare a calificaţiei.

30.09.2013
Seminar de instruire „Auditul Performanţei şi Auditul Tehnologiilor Informaţionale”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională, în perioada de 23-27 septembrie 2013, Ministerul Finanţelor a organizat şi desfăşurat prin intermediul Unităţii Centrale de Armonizare, de comun cu Proiectul Twinning „Consolidarea Managementului Financiar Public în Republica Moldova”, un seminar cu tematica „Auditul Performanţei şi Auditul Tehnologiilor Informaţionale” – ca ultimă etapă a ciclului de formare a formatorilor în audit specializat.

Astfel, grupul ţintă la acest seminar a fost constituit de 12 auditori interni din entităţi publice şi un reprezentant a Unităţii Centrale de Armonizare.

Seminarul s-a axat pe prezentări, discuţii, exerciţii practice şi lucru în grup privind auditul performanţei şi auditul tehnologiilor informaţionale.

Seminarul a fost efectuat cu suportul a doi experţi internaţionali din cadrul proiectului, şi anume:

- Tomas KJERF – Lider de proiect, Autoritatea Naţională de Management Financiar, Suedia.
- Harry van LANKVELD – Inspector, Direcţia Generală Administrare Fiscală şi Vamală, Ministerul Finanţelor, Olanda.

La acest seminar au participat 22 auditori interni din entităţi publice şi un colaborator a Unităţii Centrale de Armonizare, cărora li s-au înmînat certificate de perfecţionare a calificaţiei.

17.08.2013
Certificarea auditorilor interni din sectorul public 

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

Astfel, la examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd, în original şi în copie, Ministerului Finanţelor următoarele documente:

 • cerere de admitere la examenul de calificare (conform Anexei nr.1 la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29.08.2012);
 • carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniul auditului intern în sectorul public;
 • buletinul de identitate;
 • scrisoare emisă de către conducătorul ierarhic superior, ce confirmă realizarea a cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele naţionale de audit intern.

Setul de documente urmează a fi depus pînă la data de 08 noiembrie 2013, Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern.

23.05.2013
Conferinţa naţională pentru auditorii interni din sectorul public cu genericul „Reformele în domeniul auditului intern: revizuirea progreselor şi viziuni de viitor”.

Ţinînd cont de importanţa dezvoltării funcţiei de audit intern în sectorul public, Ministerul Finanţelor a organizat prin intermediul Consiliului controlului financiar public intern, de comun cu Proiectul Twinning „Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova” o primă Conferinţă consacrată auditorilor interni din sectorul public, cu genericul „Reformele în domeniul auditului intern: revizuirea progreselor şi viziuni de viitor”.

Avînd în vedere că implementarea conceptului de Control Financiar Public Intern reprezintă o prioritate a Guvernului, care la rîndul său, prin intermediul Ministerului Finanţelor şi-a manifestat ferm deschiderea spre această reformă, în ultimii ani s-a pus un mare accent pe instituirea funcţiei de audit intern.

Obiectivul Conferinţei constituie stabilirea bazei pentru crearea reţelei profesionale a auditorilor intern din sectorul public.

În cadrul conferinţei au participat auditorii interni din sectorul public, reprezentanţi ai Curţii de Conturi, Inspecţiei financiare, Cancelariei de Stat, ASEM, precum şi experţi internaţionali.

Totodată au fost  abordate aspecte legate de evoluţia auditului intern în sectorul public, bunele practici în audit intern, perfecţionarea sistemelor curente de management financiar şi control, experienţa acumulată în cadrul misiunii pilot de audit intern, proiectul Twinning ca suport în dezvoltarea sistemului de control financiar public intern, şi rezultatele Raportului consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012.

De asemenea, în cadrul conferinţei s-a lucrat asupra elaborării unei liste cu recomandări privind dezvoltarea auditului intern în sectorul public, inclusiv crearea unei reţele profesionale a auditorilor interni, precum şi consolidarea răspunderii manageriale.

În rezultat, auditorii interni şi-au exprimat gratitudinea pentru evenimentul desfăşurat, menţionînd că o colaborare strînsă viitoare este vital necesară dezvoltării continue a funcţiei de audit intern.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici.

17.05.2013
Seminar de instruire cu genericul “Eşantionarea în audit” 

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, pe perioada 14-15 mai  2013, un seminar cu tematica „Eşantionarea în audit”.
 
eminarul respectiv este parte integrantă a Acordului de cooperare pe anul 2013 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României. Astfel, seminarul a fost desfăşurat de specialişti în domeniul auditului intern public din România, şi anume:

-     Dnul George Mareş, director, Direcţia de Audit Public Intern;
-     Dna Alice Dascălu, manager public, Direcţia de Audit Public Intern;
-     Dnul Dragoş Niculae, şef serviciu, Direcţia de Audit Public Intern.

Grupul ţintă reprezintă personalul din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

Seminarul s-a axat pe următoarele aspecte:

-     Managementul riscurilor;
-     Tehnici şi instrumente de audit;
-     Eşantionarea în audit;
-     Discuţii, exerciţii practice.  

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici.

02.05.2013
Conferinţa naţională pentru auditorii interni din sectorul public cu genericul “Reformele în domeniul auditului intern: revizuirea progreselor şi viziuni de viitor”

Ţinînd cont de importanţa dezvoltării funcţiei de audit intern în sectorul public, Ministerul Finanţelor organizează prin intermediul Consiliului controlului financiar public intern, de comun cu Proiectul Twinning „Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova” o primă Conferinţă consacrată auditorilor interni din sectorul public, cu genericul „Reformele în domeniul auditului intern: revizuirea progreselor şi viziuni de viitor”.

Grupul ţintă reprezintă personalul din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

Conferinţa se va desfăşura la data de 22 mai 2013, în incinta Hotelului Vispas, Sala de conferinţe, str. A. Lăpuşneanu 26, orele 08:45 -  15:00.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici

02.04.2013
Ministerul Finanţelor a desfăşurat patru misiuni pilot de audit intern

Reieşind din necesităţile de dezvoltare a funcţiei de audit intern şi planului de acţiuni a Proiectului Twinning al Uniunii Europene ,,Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova”, în perioada 25.02.2013 – 29.03.2013, au fost organizate şi desfăşurate patru misiuni de audit intern pilot.

În acest sens, au fost selectate unităţile de audit intern din cadrul a patru entităţi publice, şi anume: Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, CNAS şi IFPS, pentru a beneficia de instruire la locul de muncă, în vederea realizării unei misiuni de audit intern pilot în corespundere cu standardele şi bunele practici internaţionale.

Misiunile de audit intern au fost efectuate cu suportul a doi experţi internaţionali în domeniul auditului intern:

 • dl Manfred van Kesteren, din Olanda, şi
 • dl Bo Romedhal, din Suedia.

Metoda de lucru a ambilor experţi a fost strict de acordare a consultanţei, fără ca aceştia să se implice în operaţiunile entităţii publice.

Scopul de bază a misiunilor de audit intern pilot a fost ca auditorii interni din sectorul public să beneficieze de bunele practici oferite de către experţii internaţionali, nemijlocit la locul de muncă, punîndu-se accent pe conformitatea cu Standardele Internaţionale de Audit Intern.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici

29.03.2013
Seminar de instruire cu genericul “Raportarea activităţii de audit intern şi raportul de audit” 

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, în perioada 27-28 martie  2013, un seminar cu tematica „Raportarea activităţii de audit intern şi raportul de audit”.

Seminarul respectiv este parte integrantă a Acordului de cooperare pe anul 2013 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României. Astfel, seminarul a fost desfăşurat de specialişti în domeniul auditului intern public din România, şi anume:

- Dna Maria Popescu, Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice;
- Dnul Ion Croitoru, Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice;
- Dna Mariana Cojanu, Direcţia de Audit Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice;
- Dna Nicoleta Stoinea, Direcţia de Audit Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice.

Grupul ţintă reprezintă personalul din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public nou creat.Seminarul s-a axat pe următoarele aspecte:

- Strategia în domeniul raportării activităţii de audit public intern;
- Dezvoltarea sistemului de raportare anuală a activităţii de audit public intern;
- Cadrul legal şi procedural cu privire la elaborarea rapoartelor de audit intern;
- Tipuri de rapoarte de audit intern;
- Exemplificări pe tipuri de rapoarte de audit intern;
- Comunicarea rapoartelor şi valorificarea acestora.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici.

12.03.2013
Şedinţă cu auditorii interni din sectorul public

Astăzi, 12 martie 2013, în cadrul Sălii Mari a Ministerului Finanţelor a avut loc o şedinţă de lucru cu auditorii interni din sectorul public, la care au participat reprezentanţi ai Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, Ministerul Finanţelor, şi 27 auditori interni din entităţile publice.

Au fost abordate următoarele subiecte, în conformitate cu agenda propusă:

- raportarea activităţii de audit intern în sectorul public,

- auditul intern în Suedia,

- data şi obiectul Conferinţei auditorilor interni din sectorul public,

- altele.

La primul subiect au fost abordate aspecte practice problematice privind termenele de raportare a activităţii de audit intern către Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern, conţinutul raportării vis-a-vis de situaţia reală, concluziile auditorilor interni pe marginea funcţionalităţii sistemului de management financiar şi control în entităţile publice pe care le reprezintă.

La subiectul al doilea, a fost desfăşurată o prezentare de către participanţii la vizita de studiu în Suedia în domeniul auditului intern. Au fost diseminate cunoştinţe şi practici utilizate de către auditorii interni în Suedia, cît şi aspecte care au fost implementate sau iniţiate în sectorul public al RM, domeniul de audit intern. Prezentarea a continuat cu o rundă de întrebări şi răspunsuri pe marginea obiectului vizitei de studiu. Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern va expedia către toţi auditorii interni din sectorul public documentele şi materialele colectate în Suedia.

Cu privire la Conferinţa auditorilor interni din sectorul public, a fost comunicată intenţia de a desfăşura în luna mai această conferinţă, cît şi transmisă către auditorii interni solicitarea de a trimite către Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern propuneri privind subiectele agendei.

La capitolul „altele” au fost abordate subiecte precum: (i) necesitatea de conformare a formatului planului anual al activităţii de audit intern la cerinţele Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective, aprobat prin HG nr.94 din 01.02.2013, (ii) comunicarea pe intern privind activizarea procesului de auto-evaluare şi transmitere a raportului privind funcţionalitatea sistemului de management financiar şi control de către organele centrale de specialitate a administraţiei publice către Ministerului Finanţelor.

08.11.2012
Desfasurarea examenului de calificare a auditorilor interni – proba teoretica

Ministerul Finanţelor anunţă desfăşurarea examenului de calificare a auditorilor interni din sectorul public la data de 23 noiembrie 2012. Locul desfăşurării examenului este Sala de instruire a Ministerului Finanţelor, str. Puşkin 44.

Pretendenţii admişi la examen sînt divizaţi în trei grupuri. Respectiv, Grupul I va începe examenul la ora 08:30, Grupul II – ora 11:00, iar Grupul III – ora 14:00.

Listele pretendenţilor admişi la examen.
Reamintim că proba teoretică se desfăşoară în baza unui test-grilă structurat pe următoarele module:

I. Cadrul normativ în domeniul auditului intern

 • Legea privind controlul financiar public intern;
 • Standardele Naţionale de Audit Intern;
 • Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;
 • Codul etic al auditorului intern.

II. Managementul financiar şi controlul

 • Mediul de control;
 • Managementul performanţelor şi al riscurilor;
 • Activităţile de control;
 • Informarea şi comunicarea;
 • Monitorizarea şi evaluarea.

III. Audit în domenii specializate

 • Audit financiar;
 • Audit al performanţei;
 • Audit al tehnologiilor informaţionale.

Testul-grilă conţine întrebări cu un singur răspuns corect.

În timpul probei teoretice se interzice pretendenţilor să se folosească de alte materiale decît cele repartizate de către Comisie.

Vă dorim succese!

01.10.2012
Certificarea auditorilor interni din sectorul public

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. La examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni/angajaţilor unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd, în original şi în copie, Ministerului Finanţelor următoarele documente:

    a) cererea de admitere la examenul de calificare (conform anexei nr.1 al Ordinului ministrului finanţelor nr.100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public);
    b) carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniul auditului intern în sectorul public;
    c) buletinul de identitate;
    d) scrisoare emisă de către conducătorul ierarhic superior, ce confirmă realizarea a cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern.

Setul de documente urmează a fi depus pînă la data de 29 octombrie 2012, Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern.

10.05.2012
Seminar de instruire cu tematica „Planificarea strategică”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor organizează, la data de 29 mai  2012, un seminar de instruire pentru auditorii interni, cu tematica „Planificarea strategică”.

Seminarul respectiv este parte integrantă a Proiectului Twinning „Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova”.

Seminarul va fi desfăşurat de către Bill FRASER – expert în domeniul managementului finanţelor publice.

Obiectivele instruirii sunt urmatoarele:

 • De a defini procesul de planificare strategică;
 • De a explica modul de elaborare şi executare a planului strategic;
 • De a oferi un model standard de planificare strategică.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

10.05.2012
Atelier de lucru cu tematica „Eşantionărea în auditul intern”

Reieşind din necesitătile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor organizează, pe perioada 16-17 mai  2012, un atelier de lucru în domeniul eşantionării în audit.

Atelierul de lucru este parte integrantă a Proiectului Twinning „Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova”.

Atelierul de lucru va fi desfăşurat de experţi în domeniul auditului intern:

 • Mikael APPENBORG, ESV, Suedia;
 • Dirk KNOL, NAFE, Olanda.

Atelierul de lucru se va axa pe următoarele subiecte:

 • Influenţa nivelului de asigurare, materialităţii şi riscului asupra eşantionării,
 • Diverse tipuri de eşantionare (statistică şi nestatistică) şi avantajele şi dezavantajele lor ;
 • Diferitele etape în procesul de eşantionare (definirea populaţiei, definirea erorii, marimea eşantionului, evaluarea);
 • Eşantionarea pe baza unităţii monetare;
 • Exemple practice;
 • Norma conceptuală cu privire la esantionare pentru manual.

Grupul ţintă reprezintă auditorii interni din sectorul public.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici.

10.05.2012
Seminar de instruire avansată pentru conducătorii unităţilor de audit intern din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor organizează, pe perioada 14-17 mai  2012, un seminar de instruire avansată pentru şefii unităţilor de audit intern.

Seminarul respectiv este parte integrantă a Programului de cooperare pe anul 2012 între Ministerul Finantelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finantelor Publice al României.

Seminarul va fi desfăşurat de specialişti în domeniul auditului intern public din România:

 • Daniela TEODORU, Director General, Directia Generala de Audit Public Intern, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Mirela FITARAU, Auditor, Directia Generala de Audit Public Intern, Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • Iulian STEFAN, Auditor, Directia Generala de Audit Public Intern, Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Seminarul se va axa pe urmatoarele subiecte:

 • Auditul de sistem;
 • Auditul performanţei;
 • Auditul financiar;
 • Auditul sistemelor IT;
 • Managementul riscurilor;
 • Vulnerabilitatea la corupţie.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici.

„Analiza necesităţilor de instruire în domeniul auditului intern, cît şi managementului financiar şi controlului”

Activitatea respectivă de revizuire şi analiză se desfăşoară în cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene „Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova”, care a fost iniţiat în noiembrie 2011 şi are o durată de 24 luni.

Obiectivul general este de a contribui la implementarea şi îmbunătăţirea ulterioară a sistemului de Control Financiar Public Intern în Republica Moldova. Proiectul respectiv este implementat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, în strânsă colaborare cu Autoritatea Naţională de Management Financiar din Suedia şi Academia Naţională de Finanţe şi Economie din Olanda.

Astfel, Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (Unitatea Centrală de Armonizare) a iniţiat, împreună cu experţi din Suedia şi Olanda, o revizuire a eficacităţii instruirilor precedente şi curente, cît şi o analiză a necesităţilor de instruire. Au fost examinate instruirile desfăşurate până în prezent în domeniul auditului intern şi managementului financiar şi controlului pentru a identifica şi remedia lacunele critice din activităţile de instruire.

De asemenea, va fi efectuată o analiză a necesităţilor de instruire care urmează să identifice necesităţile ce nu sunt acoperite în prezent în programul de instruire şi nu pot, prin urmare, să fie identificate în timpul unei verificări a instruirilor.

Această activitate reprezintă, de asemenea, punctul de start pentru elaborarea unui Program de instruire continuă a auditorilor interni din sectorul public, care ulterior va contribui la sistemul de certificare profesională a acestora. Pentru mai multe detalii despre Controlul Financiar Public Intern, accesaţi:  Contorlul Financiar Public Intern aici

10.10.2011
Vizita de studiu a auditorilor interni din Republica Moldova în  oraşul Zagreb, Croaţia, 6-7 octombrie 2011

În perioada 6-7 octombrie 2011, cu suportul Comunităţii practice a auditorilor interni PEM PAL, a fost organizată o vizită de studiu în cadrul Ministerului Finanţelor, oraşul Zagreb, Croaţia.

Grupul ţintă reprezintă colaboratorii din cadrul unităţilor de audit intern care au participat la misiunile pilot de audit intern desfăşurate în perioada 2010-2011, prin intermediul proiectului Managementul Finanţelor Publice.

La eveniment au participat colaboratori din cadrul Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ministerului Economiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Departamentului Instituţiilor Penitenciare,

Scopul vizitei de studiu a fost dezvoltarea capacităţilor în domeniul  controlului financiar public intern.

Reprezentanţii cheie ai ţării gazdă din cadrul Ministerului Finanţelor au fost:

 • Dna Danijela Stepić – Director al Unităţii Centrale de Armonizare;
 • Dnul Tomislav Mičetić – Şef al Serviciului Audit Intern.

Subiectele de bază supuse discuţiilor în cadrul vizitei de studiu au fost:

 • Cadrul normativ în domeniul CFPI;
 • Statutul şi modul de instituire a unităţilor de audit intern în sectorul public;
 • Etapele misiunii de audit intern;
 • Rolul Unităţii Centrale de Armonizare;
 • Relaţia dintre auditul intern şi cel extern.

Participanţii au exprimat faptul că experienţa împărtăşită a contribuit la fortificarea relaţiilor în domeniul auditului intern între Republica Moldova şi Croaţia, care neapărat va avea un impact benefic în dezvoltarea funcţiei de audit intern.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici.

10.10.2011
Seminar de instruire cu genericul “Controlul Intern şi Auditul Intern”, 4-7 octombrie 2011

În contextul cooperării bilaterale dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor din Olanda, a fost organizat un seminar de instruire cu genericul „Controlul Intern şi Auditul Intern”, pe perioada 4-7 octombrie 2010.

Grupul ţintă a fost personalul unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Agenda seminarului a inclus:

 • Buna guvernanţă şi Controlul Financiar Public Intern;
 • Modelul COSO şi beneficiile acestuia pentru manageri;
 • Stabilirea funcţiei de audit intern în Olanda;
 • Planificarea anuală şi strategică în audit.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici

20.06.2011
Seminar de instruire cu genericul ” Standardele de Audit Intern”

 În perioada 14-17 iunie 2011, Ministerul Finanţelor a organizat un seminar cu genericul „Standardele de Audit Intern”.

Cursul a fost desfăşurat de către expertul internaţional Frederic Chetcuti, pentru personalul din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

Scopul seminarului: De a oferi participanţilor o interpretare detaliată a Standardelor de Audit Intern.

Seminarul s-a axat pe următoarele aspecte:

 • profesia auditorilor interni;
 • introducere în standarde;
 • diferenţele dintre Standardele Naţionale de Audit Intern şi cele internaţionale;
 • căile de perfecţionare a Snandardelor Naţionale de Audit Intern, bazate pe bunele practici internaţionale.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici

14.06.2011
Comunitatea practică a auditorilor interni PEM PALSesiunile de lucru “ Manualul de audit intern” şi “Instruirea şi Certificarea auditorilor interni”, 6-10 iunie 2011

În perioada 6-10 iunie 2011, Ministerul Finanţelor a organizat desfăşurarea evenimentelor PEM PAL pentru Comunitatea practică a auditorilor interni din ţările Balcanice şi CSI, cu genericul „Manualul de audit intern” şi „Instruirea şi Certificarea auditorilor interni”.
La lansarea evenimentelor, Viceministrul finanţelor – Gheorghe Trocin, a menţionat că misiunea Comunităţii practice a auditorilor interni este de a oferi suport ţărilor membre PEM PAL în implementarea unui sistem modern şi eficace de audit intern în sectorul public, întru alinierea la Standardele internaţionale şi UE, astfel contribuind la consolidarea bunei guvernanţe în sectorul public.

Ţinînd cont că Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, prin intermediul Proiectului „Managementul Finanţelor Publice” tinde să se reorienteze către un sistem modern de gestiune a finanţelor publice, bazat pe conceptul de control financiar public intern, organizarea evenimentului PEM PAL pentru a doua dată în RM va avea un impact direct în dezvoltarea reformelor iniţiate.
La acest eveniment au participat reprezentanţii Unităţilor Centrale de Armonizare, precum şi auditorii interni din cadrul Ministerelor Finanţelor ale ţărilor Balcanice şi CSI.
Scopul sesiuni de lucru „Manualul de audit intern” constituie îmbunătăţirea manualului de audit intern şablon, oferit de către expertul internaţional SIGMA – Jean-Pierre Garitte, reieşind din necesităţile în domeniul auditului intern şi constrîngerile sectorului public.
Astfel,  membrii PEM PAL au contribuit semnificativ la consolidarea manualului de audit intern, prin oferirea de idei, comentarii, precum şi prin provocarea dezbaterilor.
De asemenea, s-a convenit asupra potenţialelor subiecte, care vor fi supuse discuţiilor la evenimentele următoare. Printre acestea se numără:

-  Rapoartele de audit intern versus transparenţă;
-  Raportarea activităţii de audit intern către Unitatea Centrală de Armonizare;
-  Raportarea de către Unitatea Centrală de Armonizare la Guvern şi măsurile luate în vederea ămbunătăţirii activităţii de audit intern în sectorul public.
-  Supervizarea misiunii de audit intern;
-  Declaraţia privind buna guvernanţă;
-  Instituirea auditului intern în administraţia publică locală;
-  Evaluarea externă a calităţii activităţii de audit intern.
 Scopul sesiunii de lucru „Instruirea şi Certificarea auditorilor interni” a fostelaborarea tematicilor incluse în modulele de instruire pentru auditorii interni.
 Totodată s-a pus accent pe dezvoltarea unei înţelegeri mai bune în ceea ce priveşte practica ţărilor PEM PAL în domeniul instruirii şi certificării auditorilor interni. Astfel a fost prezentată experienţa Croaţiei, Bulgariei şi Ungariei în domeniu.
  În acest context a fost elaborat proiectul programului de instruire pentru auditorii interni, bazat pe cadrul de cunoştinţe necesar auditorilor interni.
  De asemenea, s-a căzut de acord asupra temelor ulterioare care vor fi abordate în cadrul evenimentelor PEM PAL cu genericul „Instruirea şi Certificarea auditorilor interni”, printre care:
- Motivarea auditorilor interni certificaţi şi menţinerea acestora în sectorul public;
- Dezvoltarea profesională continuă – subiecte/durată;
- Ghidul formatorilor;
- Instruire la distanţă prin intermediul metodei e-learning;
-  Procedura de examinare a auditorilor pentru obţinerea certificării;
-  Ce se va întîmpla dacă Certificarea naţională va fi recunoscută de către companiile de audit privat?
Toţi participanţii la evenimentul respectiv au exprimat înalte mulţumiri Ministerului Finanţelor din Republica Moldova, pentru ospitalitate şi suport.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici.

01.06.2011
Seminar de instruire cu genericul “Tehnici de colectare şi interpretare a probelor de audit intern în auditul performanţei”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, pe perioada 23-25 mai  2011, un seminar cu tematica „Tehnici de colectare şi interpretare a probelor de audit intern în auditul performanţei”.

Seminarul respectiv este parte integrantă a Programului de cooperare pe anul 2011 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României. Astfel, seminarul a fost desfăşurat de specialişti în domeniul auditului intern public din România:

           - Dnul Marcel Ghiţă, Prof. univ. Dr., Director General, Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice;
      - Dnul Ion Croitoru, auditor superior, Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice;
      - Dnul George Calota, auditor principal, Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice;
  Grupul ţintă reprezintă personalul din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.
  Seminarul s-a axat pe următoarele aspecte:
      - Condiţiile şi necesitatea implementării instrumentelor de control intern managerial în cadrul entităţilor publice;
      - Principiile Gurvernanţei corporative;
      - Principiile auditului performanţei;
      - Prezentarea misiunii de audit „Performanţa sistemului de achiziţii publice al entităţii”;
      - Prezentarea misiunii de audit „Îmbunătăţirea procesului de utilizarea a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor”.

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici.

13.05.2011
Seminar de instruire cu genericul “Etapele de desfăşurare a misiunilor de audit intern”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă, Ministerul Finanţelor a organizat, pe perioada 10 – 12 mai 2011, un seminar cu tematica „Etapele de desfăşurare a misiunii de audit intern”. 

Seminarul respectiv este parte integrantă a Programului de cooperare pe anul 2011 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României. Astfel, seminarul a fost desfăşurat de specialişti în domeniul auditului intern public din România:

Dnul Marcel Ghiţă, Prof. univ. Dr., Director General, Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern, Ministerului Finanţelor Publice;
Dnul George Mareş, Director al Direcţiei de Audit Public Intern în cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
Dna Mariana-Dura Cojanu, Şef Serviciu Audit Intern şi Evaluare;
Dna Cornelia Nicolau, Auditor Superior, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
Dna Stela-Mirela Scăunaşu, Auditor Principal, Direcţia de Audit Public Intern.Grupul ţintă reprezintă personalul din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

Din feedback-ul participanţilor reiese că seminarul menţionat a fost unul extrem de util pentru îmbunătăţirea şi facilitarea activităţii de audit intern, datorită expertizei specialiştilor din România, numeroaselor exemple practice şi caracterului participativ al desfăşurării acestuia.           

În cadrul seminarului au fost abordate următoarele aspecte: conceptul de audit intern, planificarea anuală/strategică a activităţii de audit şi etapele de desfăşurare a misiunii de audit intern însoţite de exemple practice. 

Toate materialele cursului sunt disponibile în cadrul Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale căreia le găsiţi aici.

16.02.2011
Seminar de instruire cu genericul ” Auditul Performantei” 

În perioada 14-18 martie 2011, Ministerul Finantelor organizeaza un seminar cu genericul „Auditul performantei”.

Cursul este desfasurat pentru personalul din cadrul unitatilor de audit intern din sectorul public.

Scopul seminarului:

De a oferi participantilor teoria si practica în ceea ce priveste evaluarea performantei.

Seminarul se va axa pe urmatoarele aspecte:Performance Auditing: A Measurement Approach - 2nd Edition

 • atingerea obiectivelor;
 • cea mai buna valoare pentru bani;
 • evaluarea obiectivelor;
 • evaluarea performantei;
 • evaluarea rezultatelor în ceea ce priveste costul, calitatea si timpul;
 • oferirea recomandarilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici.

16.02.2011
Seminar de instruire cu genericul “Managementul Financiar si Controlul în sectorul public” 

În perioada 1-4 martie 2011, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Managementul financiar si controlul în sectorul public” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Seminarul nominalizat se va baza pe aplicarea în practica a Standardelor Nationale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 51 din 23 iunie 2009.

Cursul este desfasurat pentru reprezentantii din cadrul Autoritatilor Administratiei Publice Centrale.

Scopul cursului:

De a oferi managerilor operationali o buna cunoastere a cadrului normativ national, a metodelor si instrumentelor elaborate în domeniul managementului financiar si controlului, cît si de a dezvolta competente, aptitudini si întelegeri practice a acestor metode si abordari

Obiectivele:

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul normativ national în domeniul managementului financiar si controlului;
 • De a întelege principiile generale de management financiar si control;
 • De a obtine cunostinte cu privire la abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniul managementului financiar si controlului în lucrul de zi cu zi a participantilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

03.12.2010
Ministerul Finantelor a lansat sapte misiuni de audit intern pilot

Ministerul Finantelor, în cadrul Proiectului Bancii Mondiale „Managementul Finantelor Publice”, Componenta 2 „Control intern si Audit intern”, a lansat la data de 29 noiembrie 2010 un set de misiuni de audit intern pilot, în vederea consolidarii capacitatilor auditorilor interni din sectorul public.

Viceministrul Finantelor, Gheorghe Trocin, la lansarea setului de misiuni pilot, a mentionat despre importanta implementarii functiei de audit intern, precum si a reiterat faptul ca auditul intern are menirea sa îmbunatateasca activitatea entitatilor publice, prin oferirea misiunilor de asigurare si consiliere. Totodata, avînd în vedere ca activitatea de audit intern etse o practica noua pentru sectorul public al Republicii Moldova, asigurarea instruirii auditorilor interni la locul de munca reprezinta o prioritate pentru Ministerul Finantelor, care este responsabil de armonizarea si coordonarea centralizata a sistemului de Control financiar public intern.

Astfel, au fost selectate sapte unitati de audit intern din cadrul unor entitati publice pentru a beneficia de instruire la locul de munca, în vederea realizarii misiunii de audit intern pilot, cu suportul  dlui Frederic Chetcuti  - expert international al Bancii Mondiale în cadrul proiectului Managementul Finantelor Publice, cu o experienta de mai bine de 20 de ani. Metoda de lucru a expertului este una de consultanta, astfel încât acesta nu se va implica direct în operatiuni.

Scopul misiunii de audit intern este ca personalul unitatilor de audit intern sa beneficieze de practicile de audit oferite de catre un expert international, nemijlocit la locul de munca, si va pune accent pe conformarea cu Standardele Nationale si Internationale de Audit Intern.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

19.11.2010
Seminar de instruire cu genericul “Planificarea activitatii unitatii de audit intern si a misiunii de audit intern” 

Pe perioada 16 – 18  noiembrie 2010, Ministerul Finantelor a organizat si a desfasurat un seminar cu genericul „Planificarea activitatii unitatii de audit intern si a misiunii de audit intern” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Grupul tinta a fost personalul unitatilor de audit intern din sectorul public.

Scopul seminarului nominalizat a fost dezvoltarea competentelor si aptitudinilor auditorilor interni întru planificarea activitatii de audit intern, precum si a misiunii de audit intern, si orientarea acestora spre exercitarea eficienta a obligatiunilor functionale.

Obiectivele:       

 • Familiarizarea participantilor cu particularitatile etapei de planificare a activitatii unitatii de audit intern, precum si a misiunii de audit intern;      
 • Formarea aptitudinilor de aplicare în practica a prevederilor Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (NMAISP) în cadrul planificarii activitatii de audit intern, precum si planificarii misiunii de audit intern;       
 • Antrenarea participantilor în activitati practice si schimb de experienta    vis-a-vis de aspectele ce tin de planificarea activitatii de audit intern, precum si planificarea misiunii de audit intern. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

19.11.2010
A fost aprobat noul Cod etic al auditorului intern si Carta de audit intern (Regulament – model de functionare a unitatii de audit intern) 

La data de 9 octombrie 2010 a fost publicat noul Cod etic al auditorului intern si Carta de audit intern (Regulament – model de functionare a unitatii de audit intern) aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 139 din 20.10.2010.

Scopul Codului este promovarea culturii etice în activitatea de audit intern.

 Codul urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

a) definirea principiilor fundamentale necesare desfasurarii activitatii auditorului intern/angajatului din cadrul unitatii de audit intern;
b) stabilirea normelor de conduita în desfasurarea activitatii auditorului intern/angajatului din cadrul unitatii de audit intern;
c) asigurarea evitarii conflictului de interese dintre auditorul intern/angajatul din cadrul unitatii de audit intern si unitatea auditata.

Carta de audit intern defineste sfera de activitate a unitatii de audit intern, stabileste pozitia acesteia în structura organizationala a entitatii publice, stipuleaza drepturile si obligatiile angajatilor unitatii de audit intern, autorizeaza accesul la personal, documente si bunuri fizice, necesare îndeplinirii corespunzatoare a activitatii de audit intern.  

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

8 – 12 noiembrie 2010
Seminar de instruire cu genericul “Managementul financiar si controlul în sectorul public”

Pe perioada 8 – 12 noiembrie 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Managementul financiar si controlul în sectorul public” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Grupul tinta constituie functinarii publici din cadrul unor entitati publice.

Scopul seminarului nominalizat este de a oferi grupului tinta o buna cunoastere a cadrului normativ national, a metodelor si instrumentelor elaborate în domeniul managementului financiar si controlului, cît si de a dezvolta competente, aptitudini si întelegeri practice a acestor metode si abordari.

Obiectivele:

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul normativ national în domeniul managementului financiar si controlului;
 • De a întelege principiile generale de management financiar si control;
 • De a obtine cunostinte cu privire la abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniul managementului financiar si controlului în lucrul de zi cu zi a participantilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

22.10.2010
Seminar de instruire cu genericul “Realizarea misiunii de audit intern”
 

Pe perioada 25 – 29  octombrie 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Realizarea misiunii de audit intern” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Grupul tinta constituie personalul unitatilor de audit intern nou create în sectorul public.

Scopul seminarului nominalizat constituie dezvoltarea competentelor si aptitudinilor auditorilor interni întru realizarea misiunilor de audit intern si orientarea acestora spre exercitarea eficienta a obligatiunilor functionale.

Obiectivele:

 • Întelegerea conceptului de audit intern;
 • Familiarizarea cu particularitatile etapelor de pregatire, realizare si finalizare a misiunii de audit intern;
 • Formarea aptitudinilor de aplicare în practica a prevederilor Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (NMAISP) în cadrul realizarii misiunilor de audit intern;
 • Antrenarea participantilor în activitati practice si schimb de experienta    vis-a-vis de cele mai importante aspecte ale misiunii de audit;
 • Analiza unui studiu de caz, care reprezinta o misiune de audit intern în domeniul achizitiilor publice. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

27.09.2010
Legea privind Controlul Financiar Public Intern a fost aprobata în Parlament 

La data de 23 septembrie 2010, a fost aprobata în a doua lectura, de catre Parlament Legea privind Controlul Financiar Public Intern,.

Scopul legii este de a consolida raspunderea manageriala pentru optimizarea gestionarii resurselor conform obiectivelor entitatii, în baza principiilor bunei guvernari, prin implementarea sistemului de management financiar si control si a activitatii de audit intern în sectorul public.

27.09.2010
Seminar de instruire cu genericul “Managementul Financiar si Controlul în sectorul public” 

Pe perioada 4-8 octombrie 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Managementul Financiar si Controlul în sectorul public” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Grupul tinta constituie angajatii din cadrul Organelor centrale de specialitate ale administratiei publice.

Scopul seminarului nominalizat constituie de a oferi grupului tinta o buna cunoastere a cadrului normativ national, a metodelor si instrumentelor elaborate în domeniul managementului financiar si controlului, cît si de a dezvolta competente, aptitudini si întelegeri practice a acestor metode si abordari.

Obiectivele:

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul normativ national în domeniul managementului financiar si controlului;
 • De a întelege principiile generale de management financiar si control;
 • De a obtine cunostinte cu privire la abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniul managementului financiar si controlului în lucrul de zi cu zi a participantilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

08.09.2010
Expertii din Ministerul Finantelor al Olandei organizeaza un seminar cu genericul “Controlul Financiar Public Intern”

În contextul cooperarii bilaterale dintre Ministerul Finantelor al Republicii Moldova si Ministerul Finatelor din Olanda, va fi organizat un seminar de instruire cu genericul „Controlul Financiar Public Intern”, pe perioada 23-24 septembrie 2010.

Grupul tinta constituie personalul unitatilor de audit intern din sectorul public.

Agenda seminarului include:

 • Conceptul si implementarea sistemului CFPI;
 • Bunele practici si Standardele de Control Intern;
 • Planificarea anuala si strategica în domeniul auditului intern;
 • Evaluarea riscurilor si urmarirea implementarii recomandarilor de audit.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

08.09.2010
Seminar de instruire cu genericul “Controlul Financiar Public Intern”

Pe perioada 20-24 septembrie 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Controlul financiar public intern” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Grupul tinta constituie personalul unitatilor de audit intern nou create în sectorul public.

Scopul seminarului nominalizat constituie dezvoltarea competentelor si aptitudinilor personalului din unitatile de audit intern întru întelegerea conceptului de control financiar public intern, cunoasterea si aplicarea în practica a cadrului normativ national, a metodelor si instrumentelor de lucru elaborate în domeniul auditului intern, cît si managementului financiar si controlului

Obiectivele:

 • Întelegerea conceptului de control financiar public intern, principiilor generale de audit intern, precum si de management financiar si control;
 • Obtinerea si aprofundarea cunostintelor participantilor la curs vizînd cadrul normativ de reglementare a activitatii de audit intern;
 • Familiarizarea cu particularitatile etapelor de planificare, realizare si încheiere a misiunii de audit intern;
 • Formarea aptitudinilor de aplicare în practica a prevederilor Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (NMAISP) în cadrul realizarii misiunilor de audit intern.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

06.07.2010
Seminar de instruire cu genericul “Controlul Financiar Public Intern” 

Pe perioada 28 iunie – 2 iulie 2010, Ministerul Finantelor a organizat si a desfasurat un seminar cu genericul „Controlul financiar public intern” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Grupul tinta constituie sefii directiilor finante din cadrul consiliilor raionale, consiliilor municipiilor Chisinau si Balti si Comitetului executiv al UTA Gagauzia.

Scopul seminarului nominalizat este de a oferi grupului tinta o buna cunoastere a cadrului normativ national al controlului financiar public intern, a metodelor si instrumentelor de lucru elaborate în domeniul managementului financiar si controlului, cît si auditului intern.

Obiectivele:

 • De a întelege conceptul de control financiar public intern;
 • De a întelege principiile generale de management financiar si control;
 • De a întelege principiile generale ale activitatii de audit intern;
 • Formarea aptitudinilor de aplicare în practica a prevederilor Standardelor nationale de control intern în sectorul public;
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul cursului;
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniu în lucrul de zi cu zi al participantilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

25.05.2010
Rezultatele evaluarii unitatilor de audit intern pentru anul 2009 

La data de 20 mai 2010 Ministerul Finantelor a organizat o sedinta cu sefii/sefii adjuncti din cadrul unitatilor de audit intern din sectorul public, vis-a-vis de rezultatele evaluarii activitatii unitatilor de audit intern pentru perioada 2009.

Obiectivele întrunirii au fost:

 • Prezentarea rezultatelor aferente activitatii de audit intern pe perioada anului 2009;
 • Oferirea recomandarilor în vederea conformarii unitatilor de audit intern cu Standardele Nationale de Audit Intern si cu Normele Metodologice de Implementare a Auditului Intern în Sectorul Public;
 • Adresarea întrebarilor de catre colaboratorii unitatilor de audit intern vis-a-vis de rezultatele evaluarii.  

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

12.05.2010
Primii masteranzi au audiat obiectul “Auditul intern în sectorul public” în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei 

Pentru prima data în Republica Moldova, obiectul „Auditul intern” a fost introdus în programul de studii pentru masteranzi, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, predat de catre Dna Angela Casian - Conferentiar universitar.

În acest context, la începutul lunii mai anul curent, s-a organizat o întrunire în cadrul ASEM, la care au participat profesorul, masteranzii ce au studiat obiectul sus-mentionat, precum si Directia de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul Ministerului Finantelor.

Obiectivele întrunirii au fost:

 • Explicarea situatiei curente aferente auditului intern în Republica Moldova;
 • Abordarea întrebarilor aparute pe parcursul studierii obiectului „Auditul intern în sectorul public”;
 • Încheierea perioadei de studiu a disciplinei „Auditul intern în sectorul public”   

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

04.05.2010
Seminar de instruire cu genericul “Realizarea misiunii de audit intern” 

Pe perioada 10-14 mai 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Realizarea misiunii de audit intern” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Grupul tinta este format din personalul unitatilor de audit intern din sectorul public.

Seminarul nominalizat are ca scop dezvoltarea competentelor si aptitudinilor auditorilor interni întru realizarea misiunilor de audit intern si orientarea acestora spre exercitarea eficienta a obligatiunilor functionale.

Obiectivele:

 • Obtinerea si aprofundarea cunostintelor participantilor la curs vizînd cadrul normativ de reglementare a activitatii de audit intern;
 • Întelegerea conceptului de control financiar public intern;
 • Familiarizarea cu particularitatile etapelor de pregatire, realizare si finalizare a misiunii de audit intern;
 • Formarea aptitudinilor de aplicare în practica a prevederilor Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (NMAISP) în cadrul realizarii misiunilor de audit intern;
 • Antrenarea participantilor în activitati practice si schimb de experienta vis-a-vis de cele mai importante aspecte ale misiunii de audit;
 • Analiza unui studiu de caz, care reprezinta o misiune de audit intern în domeniul achizitiilor publice. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

26.04.2010
Seminar de instruire cu genericul ” Managementul Financiar si Controlul în sectorul public” 

Pe perioada 3-7 mai 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Managementul financiar si controlul în sectrul public” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Seminarul nominalizat are la baza aplicarea în practica a Standardelor Nationale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 51 din 23 iunie 2009.

Grupul tinta este format din sefi/sefi adjuncti ai directiilor/sectiilor din cadrul urmatoarelor entitati publice:

 • Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei;
 • Ministerul Educatiei;
 • Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor;
 • Ministerul Sanatatii;
 • Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare.

Scopul cursului:

De a consolida capacitatea managerilor operationali în domeniul managementului financiar si controlului.

Obiectivele:

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul normativ national în domeniul managementului financiar si controlului;
 • De a întelege principiile generale de realizare a activitatii de management financiar si control;
 • De a învata abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniul managementului financiar si controlului în lucrul zilnic al participantilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

20.03.2010
Vizita reprezentantilor Comisiei Europene în Republica Moldova

În perioada 16 – 18 martie 2010, în Republica Moldova a fost efectuata o vizita de catre reprezentantii DG Buget din cadrul Comisiei Europene -  Dnul Robert de Koning si Dna Ritva Heikkinen.

Obiectivul vizitei a fost obtinerea informatiei cu privire la ultimele evolutii în domeniul Controlului Financiar Public Intern.

Grupul tinta în cadrul misiunii DG Budget a fost:     

 • Conducerea Ministerului Finantelor;      
 • Reprezentantii Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul Ministerului Finantelor;
 • Managementul Serviciului control financiar si revizie;
 • Reprezentantii unitatilor de audit intern din cadrul Ministerului Finantelor, Serviciului Vamal, Casei Nationale de Asigurari Sociale si Companiei Nationale de Asigurari în Medicina;
 • Reprezentantii proiectelor pilot de implementare a Managementului Financiar si Controlului din cadrul Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si Casei Nationale de Asigurari Sociale;
 • Managementul Curtii de Conturi.

Subiectele abordate:

 • Cadrul normativ aferent Controlului Financiar Public Intern;
 • Misiunile pilot de audit intern si management financiar si control;
 • Aspectele problematice aparute pe parcursul implementarii Controlului Financiar Public Intern;
 • Suportul pentru dezvoltarea în continuare a Controlului Financiar Public Intern;
 • Aspectele de reorganizare a Serviciului control financiar si revizie;
 • Tranformarea Curtii de Conturi într-un organ de audit public extern.

15.04.2010
Seminar de instruire cu genericul ” Managementul Financiar si Controlul în sectorul public” 

Pe perioada 29 martie – 2 aprilie 2010, Ministerul Finantelor a organizat si a desfasurat un seminar cu genericul „Managementul financiar si controlul în sectrul public” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Seminarul nominalizat a avut la baza aplicarea în practica a Standardelor Nationale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 51 din 23 iunie 2009.

Cursul a fost desfasurat pentru managerii operationali din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Companiei de Asigurari în Medicina si Casei Nationale de Asigurari Sociale. 

Scopul cursului:

De a consolida capacitatea managerilor operationali în domeniul managementului financiar si controlului.

Obiectivele:       

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul normativ national în domeniul managementului financiar si controlului;       
 • De a întelege principiile generale de realizare a activitatii de management financiar si control;        
 • De a învata abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;        
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;        
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniul managementului financiar si controlului în lucrul zilnic al participantilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

10.03.2010
Seminar de instruire cu genericul ” Managementul Financiar si Controlul în sectorul public” 

Pe perioada 15-19 martie 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Managementul financiar si controlul în sectrul public” în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Seminarul nominalizat se va baza pe aplicarea în practica a Standardelor Nationale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 51 din 23 iunie 2009.

Cursul este desfasurat pentru reprezentantii din cadrul unitatilor de audit intern din sectorul public.

Scopul cursului:

De a consolida capacitatea auditorilor interni în domeniul managementului financiar si controlului.

Obiectivele:

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul normativ national în domeniul controlului financiar public intern;
 • De a întelege principiile generale ale managementului financiar si controlului;
 • De a obtine cunostinte privind abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte întru facilitarea evaluarii sistemului de management financiar si control. 

 Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

 25.02.2010
Seminar de instruire în domeniul Managementului Financiar si Controlului 

Pe perioada 1-5 martie 2010, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar în domeniul managementului financiar si controlului în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Seminarul nominalizat se va baza pe aplicarea în practica a Standardelor Nationale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 51 din 23 iunie 2009.

Cursul este desfasurat pentru reprezentantii din cadrul Organelor centrale de specialitate ale administratiei publice.

Scopul cursului:

De a oferi grupului tinta o buna cunoastere a cadrului legislativ national, a metodelor si instrumentelor elaborate în domeniul managementului financiar si controlului, cît si de a dezvolta competente, aptitudini si întelegeri practice a acestor metode si abordari.

Obiectivele:

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul legislativ national în domeniul managementului financiar si controlului;
 • De a întelege principiile generale de realizare a activitatii de management financiar si control;
 • De a învata abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniul managementului financiar si controlului în lucrul de zi cu zi al participantilor.  

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

12.01.2010
Au fost aprobate modificari la Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.96 si la Legea privind administratia publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006 în domeniul Controlului Financiar Public Intern

În atentia Dumneavoastra Va comunicam despre urmatoarele modificari parvenite în legislatie:·        

 • Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.96 (republicata în Monitorul Oficial, editie speciala, 2005, cu modificarile si completarile ulterioare) a fost modificata prin Legea nr. 108-XVI din 17.12.2009 (în Monitorul Oficial nr.193-196/609 din 29.12.2009). Modificarile au drept scop dezvoltarea bazei legislative în vederea implementarii functiei de audit intern si a sistemului de management financiar si control în sectorul public, precum si precizarea responsabilitatilor Ministerului Finantelor în acest domeniu.
 • Legea privind administratia publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006 (în Monitorul Oficial nr. 32-35/116 din 09.03.2007) a fost modificata prin Legea nr. 108-XVI din 17.12.2009 (în Monitorul Oficial nr.193-196/609 din 29.12.2009). Modificarile vizeaza reglementarea modului de organizare a unitatilor de audit intern în cadrul autoritatilor administratiei publice locale, implementarea sistemului de management financiar si control, precum si precizarea responsabilitatilor Ministerului Finantelor în acest domeniu.

Cadrul legislativ modificat îl puteti accesa pe : Cadrul normativ

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

08.12.2009
Seminar de instruire „Particularitatile implementarii managementului financiar si controlului în sectorul public” 

Pe perioada 14 – 18 decembrie 2009, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Particularitatile implementarii managementului financiar si controlului în sectorul public”, în incinta Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Seminarul nominalizat se va baza pe aplicarea în practica a Standardelor Nationale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 51 din 23 iunie 2009.

La curs participa reprezentantii Directiilor analiza, monitorizare si evaluare a politicilor, din cadrul entitatilor publice, precum si reprezentanti din cadrul primariilor si preturilor municipiului Chisinau.

Scopul cursului:

De a oferi grupului tinta o buna cunoastere a cadrului legislativ national, a metodelor si instrumentelor elaborate în domeniul managementului financiar si controlului, cît si de a dezvolta competente, aptitudini si întelegeri practice a acestor metode si abordari.

Obiectivele:     

 • De a obtine cunostinte cu privire la cadrul legislativ national în domeniul managementului financiar si controlului;
 • De a întelege principiile generale de realizare a activitatii de management financiar si control;      
 • De a învata abordarile managementului riscurilor, precum si metodologiile de identificare, evaluare, tratare si monitorizare a riscurilor;     
 • De a implica participantii în activitati practice si schimb de experienta pe parcursul seminarului;      
 • De a dobîndi aptitudini practice de aplicare a noilor cunostinte în domeniul managementului financiar si controlului în lucrul de zi cu zi a participantilor. 

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

23.11.2009
Seminar de instruire „Realizarea misiunii de audit intern”

Începând cu data de 23 noiembrie 2009, Ministerul Finantelor organizeaza si desfasoara un seminar cu genericul „Realizarea misiunii de audit intern”, pe perioada 23 – 27 noiembrie 2009.

Seminarul propriu-zis se va focusa pe aplicarea în practica a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 118 din 29 decembrie 2008, precum si, se va axa pe analiza unui studiu de caz, care reprezinta o misiune de audit intern.

La curs participa reprezentantii Unitatilor de Audit Intern din cadrul entitatilor publice.

Seminarul nominalizat se va desfasura în cadrul Academiei de Administrare Publica pe lânga Presedintele Republicii Moldova.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

02.10.2009
Seminar de instruire „Managementul Financiar si Controlul în practica”         

Începînd cu data de 5 octombrie 2009 va avea loc seminarul cu genericul „Managementul Financiar si Controlul în practica”, organizat si desfasurat de catre Tom Kjerf si Karin Elisabeth Eklund-Perntz – experti internationali din cadrul companiei SIPU International, de comun cu Directia de armonizare a sistemului de control financiar public intern.         

Cursul se va desfasura pe urmatoarele etape:

 • Cursul I                                        5 octombrie – 9 octombrie 2009;
 • Formarea formatorilor                2 noiembrie – 6 noiembrie 2009;
 • Cursul pilot                                  30 noiembrie – 4 decembrie 2009.         

Seminarul nominalizat se va baza pe aplicarea în practica a Standardelor Nationale de Control Intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 51 din 23 iunie 2009, precum si pe cele mai bune practici ale Uniunii Europene.         

Acest seminar are ca scop promovarea necesitatii implementarii sistemului de management financiar si control, precum si consolidarea capacitatilor managerilor operationali în vederea  implementarii Managementului Financiar si Controlului.           La curs participa Sefii directiilor/sectiilor din cadrul entitatilor publice.         

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

28.08.2009
Seminar de instruire „Auditul Intern”         

Începînd cu data de 1 septembrie 2009, va avea loc seminarul cu genericul „Auditul intern”, organizat si desfasurat de catre Jesse Hughes – profesor emerit, expert international din cadrul companiei WYG International, de comun cu Directia de armonizare a sistemului de control financiar public intern, pe perioadele:

 • 1 septembrie – 7 septembrie 2009;
 • 8 septembrie – 2 octombrie 2009;
 • 26 octombrie – 30 octombrie 2009.

Seminarul propriu-zis se va focusa pe aplicarea în practica a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 118 din 29 decembrie 2008, precum si celor mai bune practici ale Uniunii Europene.

În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte, ce tin de auditul performantelor, auditul financiar, auditul tehnologiilor informationale, auditul de regularitate. Acest seminar are ca scop consolidarea capacitatilor personalului implicat în domeniul auditului intern.

La curs participa Sefii unitatilor de audit intern din cadrul entitatilor publice, precum si personalul acestora.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici

12.06.2009
Seminar de instruire „Auditul Intern în practica”         

Pe perioada 1 iunie 2009 – 5 iunie 2009, Ministerul Finantelor a desfasurat, de comun cu expertii straini din cadrul SIPU International, a treia etapa a seminarului „Auditul Intern în practica”, care a avut ca scop de a oferi participantilor o buna cunoastere a legislatiei nationale si metodelor elaborate în domeniul auditului intern public din Moldova, de a oferi o întelegere a metodelor, abordarilor si instrumentelor practice, care urmeaza a fi utilizate în munca de zi cu zi a auditorilor interni.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

18.05.2009
Seminare de instruire „Auditul Intern în practica”         

Pe perioada 11 mai 2009 – 15 mai 2009, Ministerul Finantelor a desfasurat, de comun cu expertii straini din cadrul SIPU International, a doua etapa a seminarului „Auditul Intern în practica” – un training pentru formatori în cadrul Ministerului Finantelor, care a avut ca scop sporirea capacitatilor de formator.

Pe perioada 1 – 5 iunie 2009, va fi desfasurata a treia etapa, la care, formatorii instruiti în cadrul etapei precedente vor spori capacitatile în domeniul auditului intern din sectorul public prin aplicarea practica a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

30.03.2009
Seminare de instruire „Auditul Intern în practica”

Ministerul Finantelor a desfasurat prima etapa a seminarului „Auditul intern în practica” pentru auditorii interni din sectorul public.

                                                                                            

A doua etapa a seminarului 11.05.2009 – 15.05.2009, presupune o saptamîna de training pentru formatori în cadrul Ministerului Finantelor, de comun cu expertii straini din cadrul SIPU International, si are ca scop sporirea capacitatilor de formator.Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti aici.23.02.2009Seminare de instruire „Auditul Intern”         

Începînd cu 23 martie 2009, Ministerul Finantelor va organiza seminare pentru auditorii interni din sectorul public.

Seminarele respective vor fi desfasurate de comun cu expertii straini din cadrul SIPU International si au ca scop cresterea capacitatilor în domeniul auditului intern si, deopotriva, determinarea initiala a unor persoane cu capacitati de formator, perfectionarea ulterioara a acestora si, finalmente, elaborarea unui modul practic si profesionist pentru auditorii interni.

Informatii suplimentare sunt disponibile în cadrul Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, datele de contact ale careia le gasiti  aici

23.02.2009
Seminare de instruire „Auditul Intern”         

Începînd cu 23 martie 2009, Ministerul Finantelor va organiza seminare pentru auditorii interni din sectorul public.

Seminarele respective vor fi desfasurate de comun cu expertii straini din cadrul SIPU International si au ca scop cresterea capacitatilor în domeniul auditului intern si, deopotriva, determinarea initiala a unor persoane cu capacitati de formator, perfectionarea ulterioara a acestora si, finalmente, elaborarea unui modul practic si profesionist pentru auditorii interni.

Informatii suplimentare sunt oferite de Directia de armonizare a sistemului de control financiar public intern,  aici

16.02.2009
Sedinta de Evaluare la Mijloc de Termen a Proiectului „Managementul Finantelor Publice”         

La 16 februarie 2009, în cadrul salii Conference Center „Leogrand”, Ministerul Finantelor a desfasurat sedinta de Evaluare la Mijloc de Termen a Proiectului „Managementul Finantelor Publice”, cu participarea Bancii Mondiale, Donatorilor (Guvernul Olandei, SIDA, etc.), expertilor internationali si locali, precum si a altor organe ale administratiei publice centrale si locale. Componenta a 2-a „Controlul si auditul intern” a proiectului mentionat este responsabilitatea Directiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern.

29.12.2008
Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public         

Pe data de 26 decembrie 2008, la sedinta Colegiului Ministerului Finantelor au fost prezentate Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public. Ulterior acestea din urma au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.118 din 29 decembrie 2008.

21.03.2008
Ministerul Finantelor va prelua functiile de armonizare a sistemului de control financiar public intern 
        

Conform Hotarîrii Guvernului nr.335 din 21 martie 2008, Directia centrala de armonizare a sistemului de audit intern si control intern a fost exclusa din structura Serviciului Control Financiar si Revizie, functiile acesteia fiind preluate de catre Ministerul Finantelor.

În cadrul Aparatului central al Ministerului Finantelor a fost creata ca subdiviziune structurala Directia de armonizare a sistemului de control financiar public intern, care are ca misiune elaborarea, promovarea si realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern (Hotarîrea Guvernului nr.74 din 29.01.2008) în concordanta cu standardele internationale si cele mai bune practici ale Uniunii Europene.