Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Proiectul Managementul Finanţelor Publice

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

Concentrîndu-şi eforturile asupra realizării obiectivelor şi sarcinilor strategiei Guvernului, pornind de la necesităţile şi priorităţile Guvernului în îmbunătăţirea managementului financiar în sectorul public în Republica Moldova, Ministerul Finanţelor a iniţiat şi urmează să implementeze Proiectul  „Managementul Finanţelor Publice” ca instrument de bază în realizarea obiectivelor de consolidare a gestionării finanţelor publice reliefate în SCERS.
Totodată, Proiectul dat prezintă o acţiune de susţinere a Guvernului în implementarea SCERS de către Banca Mondială, în cadrul Strategiei de Asistenţă a Ţării 2005-2008, creditul oferit fiind primul din cele 90 mln. dolari SUA rezervate pentru Republica Moldova în cadrul programului menţionat.
În acest sens, la data de 7 iulie 2005, între Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, a fost semnat Acordul de Credit pentru Dezvoltare în valoare de 5,7 mln. DST (8,548 mln. dolari SUA) care va fi utilizat pentru implementarea Proiectului „Managementul Finanţelor Publice”.

Creditul este acordat Guvernului Republicii Moldova conform termenilor standard ale Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, cu o perioada de rambursare de 40 ani, inclusiv cu un termen de graţie de 10 ani şi rata dobînzii de 0,75% anual.
Costul total al Proiectului este evaluat la 15,331 mln. dolari SUA şi urmează a fi implementat cu cofinanţare din partea Guvernul Regatului Ţărilor de Jos ( grant în valoare de circa 4,028 mln. dolari SUA ) şi Agenţiei Suedeze Internaţionale pentru Dezvoltare( grant în valoare de circa 2,017 mln. dolari SUA ), precum şi prin contribuţia Guvernului Republicii Moldova în sumă de 0,738 dolari SUA (contribuţie deja efectuată prin procurarea tehnicii de calcul pentru necesităţile Ministerului Finanţelor).

Durata implementării proiectului: 2006-2009.

Obiectivul Proiectului este managementul efectiv al finanţelor publice  ceea ce contribuie la dezvoltarea programelor de reducere a sărăciei si creşterii economice.

Proiectul este constituit din 4 componente:

Componenta  1,Sistemul de planificare şi executare a bugetului, va aborda planificarea bugetului si executarea sistemului prin îmbunătăţirea politicilor de cheltuieli pe termen mediu, modernizarea clasificaţiei bugetare si introducerea planului unic de conturi pentru sectorul public compatibil cu standardul Statisticii Finanţelor de Stat 2001, precum si implementarea unui Sistem Informaţional de Management Financiar integrat.

Componenta  2,Controlul şi auditul intern,  va elabora un sistem de control şi audit intern in autorităţile administraţiei de stat în conformitate cu cele mai bune practici şi standarde internaţionale.
Componenta 3, Capacitatea de instruire în managementul financiar şi şcolarizarea,  va instituţionaliza capacitatea de instruire, precum şi va elabora şi oferi instruire funcţionarilor publici in 18 module ce ţin de management financiar.

Componenta 4, Gestionarea proiectului, monitorizarea şi evaluarea, va asigura implementarea efectiva a proiectului, monitorizarea si raportarea activităţilor şi rezultatelor acestuia.
Beneficiarii Proiectului MFP vor fi:

 • Autorităţile administraţiei publice centrale (~28)
 • Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul doi (~35)
 • Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi (~900)
 • Executorii de buget (~2500)

Aranjamente de implementare

Ministerul Finanţelor este autoritatea responsabilă de implementarea Proiectului „Managementul Finanţelor Publice”(PMFP). Ministrul asigură managementul general al PMFP exercitînd, în acest sens, rolul de Coordonator Executiv al Proiectului. Aranjamentele de implementare a Proiectului presupun existenţa (i) Comitetului de Supraveghere; (ii) Grupului de Implementare şi (iii) Oficiului Proiectului.

Comitetului de Supraveghere al Proiectului este chemat să faciliteze implementarea PMFP prin asigurarea administrării acestuia la nivel strategic şi decizional. În comitet, urmează a fi incluşi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale care se consideră că vor fi implicaţi, mai mult sau mai puţin, în implementarea PMFP şi anume Aparatul Guvernului, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele RM. Concomitent, la şedinţele comitetului vor fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor financiare internaţionale şi donatorii (Banca Mondială, SIDA, DFID, Ambasada Olandei din Kiev etc.). Componenţa şi regulamentul de activitate a Comitetului de Supraveghere urmează să fie aprobată prin hotărîre de guvern.

Grupul de Implementare este necesar pentru administrarea „tehnică” şi implementarea nemijlocită a componentelor Proiectului. Grupul lucru dat a fost creat în cadrul Ministerului în noiembrie 2004 şi revizuit în aprilie 2005. Activitatea  acestuia este coordonată de viceminstrul finanţelor.

Oficiului Proiectului Managementul Finanţelor Publice” asigură realizarea activităţilor de administrare zilnică a acestuia precum şi acordarea asistenţei Grupului de Implementare şi Coordonatorului Executiv al Proiectului în realizarea activităţilor PMFP, în special, la elaborarea termenilor de referinţă pentru procurarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor de consultanţă, conform procedurilor Băncii Mondiale, evaluarea ofertelor, negocierea şi încheierea contractelor, administrarea acestora, gestionare financiară şi efectuarea plăţilor. Oficiul  Proiectului a fost creat în cadrul etapei de pregătire (2004-2005) şi este constituit din Manager, responsabil de activitatea acestuia; Specialistul în Procurări, responsabil de implementarea procedurilor şi politicilor de achiziţii în cadrul Proiectului în conformitate cu cerinţele Băncii Mondiale; Specialistul Financiar (contabil) responsabil de operaţiunile economice şi financiare, precum şi de ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia naţională şi cerinţele Băncii Mondiale; Specialistul în TI (tehnologii informaţionale) care asistă Ministerul Finanţelor în organizarea şi realizarea activităţilor ce ţin de elaborarea soluţiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru Sistemul Informaţional de Management al Finanţelor Publice (SIMF)Asistentul de oficiu (Secretarul-translator/interpretcare asigură ţinerea lucrărilor de secretariat, tehnoredactarea documentaţiei de proiect şi altor documente similare, traducerea scrisă şi orală în/din limba engleză din/în limba de stat/rusă şi ţinerea arhivei Proiectului.