Instruire în cadrul reformei MFP

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

07 iulie 2017
Şedinţa de finalizarea privind instruirea autorităţilor locale în domeniul bugetării bazate pe performanţă

Chişinău, 07 iulie 2017. Ministerul Finanţelor cu suportul Ministerului Finanţelor al Slovaciei şi Centrului Regional PNUD pentru Europa şi CSI, a continuat şi în anul 2017 asistenţa direcţionată autorităţilor locale pentru îmbunătăţirea capacităţilor în domeniul bugetării bazate pe performanţă (BBP), în cadrul Programului „Finanţele Publice pentru Dezvoltare”. În acest sens, astăzi, 07 iulie, la Ministerul Finanţelor a avut loc şedinţa de finalizare, la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, APL, PNUD şi experţii Programului Soňa Čapková  şi Martin Valentovic.

În aces an de instruire la locul de muncă au beneficiat raioanele Cimişlia, Taraclia, Floreşti şi Ungheni. Activităţile de instruire au avut loc în perioada 26 iunie – 7 iulie curent, şi au fost axate pe subiecte privitor la aplicarea metodologiei BBP şi evaluarea calităţii întocmirii bugetelor locale sub aspectul programelor şi performanţei.

Asistenţa a constat în oferirea suportului practic specialiştilor din UAT de nivelul doi implicaţi în elaborarea proiectului bugetului fundamentat pe programe şi performanţă pentru anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2010. Astfel, experţii în comun cu  reprezentanţii autorităţile locale au lucrat asupra revizuirii  şi îmbunătăţirii structurii programelor/subprogramelor, în special a formulării scopului, obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, şi au evaluat conexiunea dintre programe/subprograme cu politicile sectoriale la nivel central şi local, precum şi planurile de dezvoltare locală.

Experţii au apreciat nivelul specialiştilor din APL în metodologia bugetării pe programe şi performanţă comparativ cu anii precedenţi, şi au menţionat despre necesitatea continuării instruirilor pentru APL. Totodată, aceştia au sugerat despre necesitatea organizării unor astfel instruiri şi pentru UAT de nivelul întîi. 

Concluziile şi recomandările experţilor privitor la activitatea din acest an vor fi expuse în Raportul de evaluare.

Notă: Proiectul „Dezvoltarea capacităţilor pentru bugetarea pe programe în Moldova”, este finanţat de către Ministerul Finanţelor al Republicii Slovacia şi implementat de către Centrul Regional PNUD pentru Europa şi CSI începînd cu anul 2011.

23 iunie 2016
Misiunea de monitorizare a activităţilor  Proiectului „Dezvoltarea capacităţilor pentru bugetarea pe programe în Moldova

Chişinău, 23 iunie 2016. În perioada 19 - 22 iunie a.c., la Ministerul Finanţelor a avut loc misiunea de monitorizare a activităţilor  Proiectului „Dezvoltarea capacităţilor pentru bugetarea pe programe în Moldova”, condusă de managerul de program PNUD, Alena Şrankova, însoţită de reprezentantul Ministerului Finanţelor din Slovacia, Marianna Macaskova, şi doi experţi ai Proiectului, Danka Kovalova şi Martin Valentovici.

La începutul misiunii, reprezentanţii acesteia au avut o întrevedere cu viceministrul Finanţelor, Maria Cărăuş, în cadrul căreia au fost prezentate informaţii privind stadiul de implementare a proiectului pentru anii 2014-2016, şi discutate domeniile posibile de cooperare în cadrul Programului Finanţele Publice pentru Dezvoltare pentru anii 2017-2019. 

În acest sens, dna Maria Cărăuş a apreciat înalt suportul oferit de partenerii din Slovacia, datorită căruia a fost posibilă implementarea la nivel naţional a bugetării pe programe începînd cu bugetul pe anul 2014 la nivel central şi din anul 2016 - la nivel local. De asemenea, dna Cărăuş a menţionat despre importanţa proiectului respectiv şi despre necesitatea continuităţii acestuia.

La fel, în cadrul misiunii respective au avut loc două ateliere de lucru, la care au participat reprezentanţii MF, APC şi APL, la care experţii au prezentat concluziile şi recomandările Raportului de evaluare a capacităţilor privind bugetarea pe programe în Republica Moldova.

Raportul reflectă situaţia curentă şi progresul realizat în ceea ce priveşte capacităţile de implementare a Bugetării Bazate pe Programe (BBP) în administraţia publică din Moldova, în raport cu anul 2011, cînd a fost realizat un exerciţiu similar. Capacităţile de bugetare pe programe au fost evaluate conform unor parametri prestabiliţi prin prisma a trei dimensiuni – nivelul legislativ şi de reglementare, nivelul organizaţional şi nivelul individual. Domeniile ce necesită dezvoltarea capacităţilor în anii următori sunt: cooperarea intersectorială şi comunicarea cu părţile interesate, angajamentul şi responsabilitatea pentru performanţa atinsă, monitorizarea şi evaluarea programelor bugetare, precum şi utilizarea informaţiei despre performanţă în luarea deciziilor. Mai multe informaţii despre conţinutul Raportului de evaluare a capacităţilor privind bugetarea pe programe în Republica Moldova din 2016 poate fi accesat la adresa http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep.

De asemenea, în baza Raportului de evaluare şi analizei necesităţilor de instruire au fost discutate elementele Programului actualizat de instruiri privind BBP, fiind o componentă a procesului de instituţionalizare a sistemului de instruire în cadrul Ministerului Finanţelor.

Notă: Proiectul „Dezvoltarea capacităţilor pentru bugetarea pe programe în Moldova”, este finanţat de către Ministerul Finanţelor al Republicii Slovacia şi implementat de către Centrul Regional PNUD pentru Europa şi CSI începînd cu anul 2011.

     

     

     

21 iulie 2015

Comunicat informativ privind aprobarea Planului de implementare a Proiectului PNUD pentru dezvoltarea capacităţilor de bugetare pe programe în Moldova pe anii 2014-2016

    Asistenţa partenerilor din Slovacia pentru dezvoltarea capacităţilor de bugetare pe programe în Moldova este extinsă pînă la finele anului 2016.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Consiliul de directori al Proiectului regional  “Parteneriatul Republica Slovacia – PNUD pentru rezultate în cooperarea pentru dezvoltarea internaţională” au aprobat Planul de implementare pentru faza 3 a Proiectului pentru dezvoltarea capacităţilor de bugetare pe programe în Moldova pe anii 2014-2016. http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/bugperf/infcurs/plan
    În cadrul fazei a treia a Proiectului vor fi continuate activităţile iniţiate în anii precedenţi, cum ar fi revizuirea calitativă a programelor şi asistenţa la locul de muncă privind elaborarea bugetului pe programe pentru anumite autorităţi publice centrale şi locale selectate. Suplimentar, sunt planificate un set de activităţi ce ţin de dezvoltarea capacităţilor  pentru implementarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a programelor (pregătirea materialelor, instruirea formatorilor şi desfăşurarea a două evaluări pilot). 
De asemenea, pentru începutul anului  2016 se preconizează organizarea unui seminar pentru factorii de decizie de nivel înalt - conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, în cadrul căruia se va evalua progresul în implementarea bugetării pe programe în Moldova, provocările şi acţiunile de viitor. Această activitate va urma după un exerciţiu repetat de evaluare a capacităţilor de bugetare pe programe în cadrul autorităţilor din Moldova, care este planificat pentru toamna anului curent.
Un accent semnificativ în anul 2016 se va pune pe crearea condiţiilor necesare pentru instituţionalizarea sistemului de dezvoltare a capacităţilor în domeniul menţionat. În acest sens, autorităţile publice interesate vor beneficia de servicii de consultanţă pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de instruire şi durabilitatea rezultatelor atinse şi a impactului pe termen mediu şi lung.
Proiectul „Dezvoltarea capacităţilor pentru bugetarea pe programe în Moldova” se implementează în Republica Moldova începînd cu anul 2010 şi este finanţat de către Ministerul Finanţelor al Republicii Slovacia şi  implementat de către Centrul Regional PNUD pentru Europa şi CSI  în cadrul Programului Finanţele Publice pentru Dezvoltare.

24 februarie 2015

Instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor publice locale privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de planificare bugetară

În scopul asigurării implementării reformelor în domeniul finanţelor publice, în perioada 23 februarie - 6 martie curent, Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea cu privire la noua clasificaţie bugetară şi noua metodologie de planificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi care urmează a fi aplicate începînd cu ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018.

Scopul cursului în cauză este instruirea unui grup de circa 70 de persoane din cadrul direcţiilor finanţe ale UAT (cîte 2 persoane responsabile de elaborarea bugetului  din fiecare raion/municipiu/unitate teritorială autonomă) în calitate de formatori. Participanţii vor fi instruiţi şi în vederea aplicării noului sistem informaţional de management financiar (SIMF). Ulterior persoanele instruite urmează să disemineze cunoştinţele în cadrul autorităţilor publice locale şi să asigure instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din cadrul autorităţilor publice de nivelul întîi.

Cursul de instruire se va realiza în două cicluri, cu durata de cinci zile fiecare, şi se va desfăşura în sala de instruire a Ministerului Finanţelor de pe str. Puşkin, nr.44.

Totodată remarcăm, că acest curs de instruire face parte dintr-un program mai amplu de instruiri al Ministerului Finanţelor, care a demarat în anul 2012 şi va continua pînă la finele anului 2015. Reiterăm, în martie anul 2014 circa 80 de persoane din cadrul autorităţilor publice locale au fost instruite în calitate de formatori în domeniul bugetării bazate pe programe şi performanţă.

     

12 decembrie 2014

Instruirea personalului din autorităţile publice centrale privind aplicarea modulului de planificare bugetară în cadrul noului sistem informaţional de management financiar

În perioada 18 noiembrie – 11 decembrie curent, Ministerul Finanţelor cu suportul Î.S. „Fintehinform” a desfăşurat instruirea personalului din autorităţile publice centrale (APC) privind aplicarea modulului de planificare bugetară în cadrul noului sistem informaţional de management financiar (SIMF). Cursul de instruire cu durata de trei zile s-a realizat pe grupuri de autorităţi, conform unui grafic stabilit.

La instruire au participat 114 persoane din cadrul a 48 autorităţi publice centrale. Participanţii la instruire s-au familiarizat cu meniul şi funcţionalităţile generale ale sistemului, cu modul de înregistrare şi delimitarea rolurilor în sistem, precum şi au efectuat simularea procesului de planificare a bugetului în funcţie de rolul atribuit utilizatorului. Astfel, reprezentanţii autorităţilor publice centrale au fost instruiţi în vederea aplicării modulului de planificare bugetară în cadrul noului sistem informaţional de management financiar, începînd cu ciclul de planificare bugetară pentru anii 2016-2018.

La finele cursului de instruire, Ministerul Finanţelor a atenţionat reprezentanţii autorităţilor publice centrale asupra responsabilităţii ce le revine pentru diseminarea informaţiei şi instruirea instituţiilor din subordine, sarcină care trebuie realizată nu mai tîrziu de luna mai a anului 2015, adică pînă la iniţierea activităţilor de elaborare a proiectului bugetului pe anul 2016.

Mai multe informaţii despre rezultatele cursului de instruire, inclusiv agenda şi lista participanţilor la instruire, poate fi accesata la adresa http://www.mf.gov.md/about/instrmfp/progr/simf

 

8 octombrie 2014

Cu privire la instruirea autorităţilor publice privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de planificare bugetară

În perioada 7-31 octombrie 2014 Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea extinsă a autorităţilor publice centrale privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de elaborare, aprobare şi modificare a bugetului, care urmează a fi aplicate începînd cu anul 2015 pentru ciclul de planificare bugetară pentru anul 2016. Scopul cursului respectiv de instruire este crearea capacităţilor necesare în cadrul autorităţilor publice centrale pentru aplicarea noii clasificaţii bugetare şi a noii metodologii de elaborare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

Cursul de instruire cu durata de patru zile se va realiza pe grupuri de autorităţi, conform unui grafic stabilit şi se va desfăşura în sala de instruire a Ministerului Finanţelor de pe str.Puşkin 44. În baza informaţiei  primite de la autorităţile publice centrale privind delegarea persoanelor pentru participare la instruire, se estimează a fi instruiţi circa 110 persoane din 54 autorităţi publice centrale.

Totodată remarcăm, că acest curs de instruire face parte dintr-un program mai amplu de instruiri, care a demarat în anul 2012 şi va continua pînă în 2015. Astfel, în anul 2012 circa 28 de persoane din cadrul autorităţilor publice centrale au fost instruite în calitate de formatori în domeniul clasificaţiei bugetare şi metodologiei de planificare bugetară, iar în mai 2013 s-a realizat instruirea extinsă a autorităţilor publice centrale privind metodologia de bugetare pe programe şi performanţă, la care au participat circa 100 persoane.

După finalizarea  cursului în cauză, în lunile noiembrie - decembrie curent Ministerul Finanţelor preconizează instruirea privind aplicarea modulului de planificare bugetară în cadrul noului sistem informaţional de management financiar. Planul activităţilor de instruire privind noua metodologie de planificare bugetară pe anii 2014-2015, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.63 din 13 mai 2014, poate fi accesat la adresa http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep .
 

16 mai 2014

Ministerul Finanţelor oferă suport autorităţilor publice locale de nivelul al doilea pentru implementarea bugetării pe programe şi performanţă

Pe parcursul lunilor mai-iunie curent Ministerul Finanţelor va acorda suport autorităţilor publice locale de nivelul al doilea (APL) în procesul de consolidare a capacităţilor în domeniul bugetării pe programe şi performanţă. Astfel, conform unui grafic stabilit, se vor desfăşura o serie de ateliere de instruire pentru şefii subdiviziunilor şi specialiştii responsabili de elaborarea sau/şi executarea bugetului din cadrul a 20 de autorităţi publice locale de nivelul al doilea.

În cadrul atelierelor de instruire participanţii vor fi: (i) familiarizaţi  cu conceptul şi metodologia de bugetare pe programe şi performanţă; (ii) structura şi elementele bugetului bazat pe programe şi performanţă, regulile pentru formarea scopurilor, obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, exemple practice din domeniu; (iii) organizarea procesului de elaborare a bugetului pe programe şi performanţă la nivel local, rolurile şi responsabilităţile autorităţilor implicate în proces. Mai multe informaţii privind instruirea respectivă pot fi accesate la adresa http://www.mf.gov.md/about/instrmfp/progr/bugperf/extinsa/local.

Implementarea la nivel local a bugetării pe programe şi performanţă rezultă din prevederile pct. 2.3.5. din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 aprobată prin Legea nr.68 din 5 aprilie 2012, precum şi din Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 6 august 2013.
 

17 martie, 2014

Ministerul Finanţelor pune accent pe dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice locale pentru implementare bugetării bazate pe performanţă în calitate de instrument managerial în gestionarea finanţelor publice

  Începând cu luna martie curent, Ministerul Finanţelor, cu suportul Programului PNUD „Finanţele Publice pentru Dezvoltare” şi în parteneriat cu Ministerul Finanţelor al Slovaciei, lansează o campanie de instruire în domeniul bugetării în bază de programe şi performanţă pentru administraţia publică locală. 

  Astfel, în perioada 18-27 martie curent în cadrul Academiei de Studii Administrative se va desfăşura un curs de instruire, în cadrul căruia 70 de specialişti din cadrul Direcţiilor finanţe ale UAT vor fi instruiţi în calitate de formatori în domeniul bugetării pe programe şi performanţă. În cadrul instruirii, formatorii vor studia metodologia de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetului pe programe şi, în special, vor căpăta abilităţi practice de aplicare a tehnicilor şi instrumentelor necesare pentru determinarea structurii programelor, a regulilor de formulare a scopurilor, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă. De asemenea, vor fi informaţi despre schimbările pe care le implică noua metodă de bugetare în modul de organizare a procesului bugetar la nivelul UAT şi despre cum vor fi delimitate rolurile şi responsabilităţile diferitor participanţi la proces. 

  De asemenea, experţii din Slovacia, care vor furniza instruirea de bază în cadrul acestui curs, vor împărtăşi experienţa ţării lor în implementarea acestei reforme în administraţia publică.

  În conformitate cu Planul de activitate a Guvernului şi cu Strategia naţională de descentralizare, autorităţile publice locale de toate nivelele urmează să implementeze treptat bugetarea pe performanţă ca o metodă modernă şi un instrument de management bugetar care asigură stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor bugetare în funcţie de rezultatele programelor de cheltuieli. Astfel, autorităţile publice de nivelul II urmează să-şi fundamenteze bugetele pe programe, începînd cu proiectul bugetului pe anul 2015, iar autorităţile publice de nivelul întîi – începînd cu proiectul bugetului pe anul 2016. 

 

Planul de instruire pe anii 2013-2014 privind noua metodologie de planificare bugetară

Ministerul Finanţelor a aprobat  planul activităţilor de instruire pe anii 2013-2014 privind noua metodologie de planificare bugetara.

 Activităţile preconizate de instruire constituie o continuare logică a activităţilor de instruire iniţiate în anul 2012. În special, în anul curent se preconizează a fi realizată instruirea extinsă la nivel central privind bugetarea bazată pe performanţă (graficul poate fi accesat aici) şi noua metodologie de planificare bugetară, precum şi instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor publice locale. De asemenea, va fi iniţiată instruirea privind utilizarea noului sistem informaţional de management financiar (SIMF).

26.11.2012

Bugetarea bazată pe performanţă – instrument de management bugetar

În perioada 26-28 noiembrie curent, Ministerul Finanţelor, cu asistenţa Programului „Finanţele Publice pentru Dezvoltare”, finanţat de Ministerul Finanţelor al Slovaciei şi implementat în parteneriat cu Centrul regional al PNUD pentru Europa şi CSI în Bratislava, organizează un seminar în cadrul căruia reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi autorităţilor publice locale vor fi familiarizaţi cu conceptul bugetării bazate pe performanţă şi cu experienţa internaţională în acest domeniu. La eveniment  participă experţi slovaci şi oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor al Slovaciei, care vor împărtăşi experienţa lor şi lecţiile învăţate ca urmare a implementării reformei bugetare din Slovacia.

În debutul seminarului, Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, a menţionat că succesul oricărei reforme este asigurat de două condiţii esenţiale – voinţa politică şi dezvoltarea  capacităţilor necesare. Campania de instruire lansată de Ministerul Finanţelor duce anume la realizarea acestor premise.

Referindu-se la agenda reformelor promovate în domeniul managementului finanţelor publice, Veaceslav Negruţa a menţionat, că „disciplina bugetar-fiscală şi transparenţa bugetară sunt condiţii indispensabile pentru atingerea stabilităţii macroeconomice şi durabilităţii financiare pe termen mediu şi lung asumat de către Guvern”. În acest context, ministrul a remarcat importanţa dezvoltării unui proces bugetar, bazat pe principii şi reguli, care să asigure controlul asupra indicatorilor macrobugetari şi, respectiv, promovarea unei politici bugetar-fiscale echilibrate. El a mai spus că dezvoltarea unor proceduri transparente privind formularea şi administrarea bugetului public naţional va contribui la îmbunătăţirea procesului decizional privind alocarea resurselor bugetare care va duce în cele din urmă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice. 

„Aspiraţiile Republicii Moldova de integrare europeană au dat un nou imbold pentru promovarea reformelor bugetare si ne provoaca sa avansam mai rapid în directia adaptarii la standardele si bunele practici internationale. În acest context, implementarea integrala a bugetarii bazate pe performanta la toate nivelele administratiei publice reprezinta una din prioritatile strategice ale Guvernului pe termen mediu”, a declarat Veaceslav Negruta.    

Expertul internaţional, Juraj Rencko, a prezentat conceptul şi principiile bugetării bazate pe performanţă, precum şi lecţiile învăţate din experienţa internaţională şi a Slovaciei. „Deşi există reguli şi principii generale pentru implementarea acestei metode moderne de bugetare, fiecare ţară îşi dezvoltă propriul sistem de bugetare adaptat specificului naţional”, a remarcat expertul. 

Reforma managementului finanţelor publice, obiectivele sale, succesele şi obstacolele, inclusiv recomandările pentru ţările în tranziţie au fost prezentate de dl Tvaroska, fost secretar de stat al Ministerului Finanţelor al Slovaciei şi unul dintre liderii reformei bugetare din Slovacia.

Mario Vircik, Director General al Direcţiei relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Finanţelor al Slovaciei, a evidenţiat importanţa colaborării guvernelor în dezvoltarea unor mecanisme eficiente de gestionare a sistemelor bugetare naţionale. Implementarea planificării strategice multianuale, bugetarea bazată pe performanţă, descentralizarea fiscală sunt doar cîteva reforme cheie implementate în Slovacia, care au permis să plaseze sistemul finanţelor publice pe o cale sigură şi durabilă de dezvoltare. „Reformele nu pot fi implementate peste noapte şi nu sunt acţiuni de moment. Acestea reprezintă un proces coninuu de îmbunătăţire şi adaptare la noi situaţii economice, noi circumstanţe şi provocări”, a concluzionat oficialul din Slovacia.

20.11.2012

Ministerul Finanţelor pune accent pe dezvoltarea capacităţilor în vederea aplicării conceptului de bugetare bazată pe performanţă în calitate de instrument managerial în gestionarea finanţelor publice

Începând cu luna noiembrie curent, Ministerul Finanţelor, cu asistenţa Programului „Finanţele Publice pentru Dezvoltare”, finanţat de Ministerul Finanţelor al Slovaciei şi implementat în parteneriat cu Centrul regional al PNUD pentru Europa şi CSI în Bratislava, lansează o campanie de instruire în domeniul bugetării în bază de performanţă pentru diferite categorii de personal din administraţia publică.

Astfel, în perioada 13-22 noiembrie curent se desfăşoară o serie de ateliere de instruire, în cadrul cărora  un grup de specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor şi altor autorităţi publice centrale (aproximativ 40 persoane) sunt instruiţiîn calitate de formatori în domeniul bugetării bazată pe performanţă. Aceste persoane ulterior urmează să asigure instruirea pe scară largă a personalului din cadrul autorităţilor publice centrale şi instituţiilor subordonate.

O altă serie de ateliere de instruire se va desfăşura în perioada 26-28 noiembrie curent. În cadrul acestor ateliere, factorii de decizie din cadrul Guvernului şi Parlamentului şi conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale vor fi familiarizaţi cu conceptul bugetării bazată pe performanţă şi cu experienţa internaţională în acest domeniu. De asemenea, oficialii din Slovacia, prezenţi la acest seminar, vor împărtăşi experienţa ţării lor în implementarea acestei reforme în administraţia publică.

Bugetarea bazată pe performanţă este o metodă modernă de fundamentare a bugetului şi un instrument de management bugetar care asigură stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor bugetare în funcţie de rezultatele programelor publice. 

28.05.2013

Curs de instruire ,,Clasificaţia bugetară. Elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului,,

În perioada 28 mai - 01 iunie, Ministerul Finanţelor, în cadrul Proiectului Managementul Finanţelor publice, organizează un curs amplu de instruire în domeniul Clasificaţiei bugetare. Elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului. Cursul se va desfăşura în incinta Ministerului Finanţelor de luni până vineri, între orele 08.30-16.00.

Scopul instruirii este de a crea abilităţi de formatori în rândul specialiştilor în domeniul planificării bugetare, care ulterior vor participa la instruirea instituţiilor din subordinea autorităţilor publice. 

Instruirea are ca bază proiectul clasificaţiei bugetare noi, ajustat la standardele internaţionale, setul metodologic privind elaborarea şi modificarea bugetului, dar şi proiectul Legii finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale. Subiectele discutate se vor referi la metodologia nouă de elaborare a bugetului, care urmează a fi pusă în aplicare începând cu etapa elaborării proiectului bugetului pentru anul 2014.

Formatorii cursului informativ vor fi consultanţi locali din cadrul Proiectului Managementul Finanţelor Publice, precum şi specialiştii Ministerului Finanţelor.  

Informaţia generală despre instruire

În cadrul componentei 3 – “Capacitatea de instruire şi şcolarizarea” a Proiectului Managementul Finanţelor Publice, Ministerul Finanţelor organizează instruirea care acoperă întregul proces bugetar. Scopul instruirii este familiarizarea specialiştilor, implicaţi în procesul bugetar, cu: 

 • Schimbările de bază în cadrul legal pentru suportul reformei finanţelor publice;
 • Modul de gestiune a clasificaţiei bugetare şi regulile de bază aferente clasificaţiei bugetare şi relaţiilor între clasificaţii;
 • Procedurile CBTM susţinute în Sistemul informaţional de management financiar şi rezultatele etapei CBTM;
 • Procedurile de elaborare, dezagregare, modificare, aprobare şi executare a bugetului;
 • Structura generală a noului plan de conturi;
 • Cadrul normativ naţional în domeniul controlului şi auditului intern;
 • Principiile realizării activităţii de audit intern în practică.