Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Proiecte de acte normative bugetare 2009

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

08 decembrie 2009

Guvernul a aprobat şi a prezentat Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2010

Guvernul a aprobat şi a prezentat Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală pe anul 2010 (prin Hotărîrea Guvernului nr.805 din 7 decembrie 2009) şi proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2010 (prin Hotărîrea Guvernului nr.806 din 7 decembrie 2009). Principalele aspecte şi prevederi ale acestor proiecte de legi se conţin în notele informative la proiectele respective.

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2010

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.806 din 7 decembrie 2009 „Privind aprobarea proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2010”

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 7 decembrie 2009 „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” 

Proiectul lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Nota informativă 

Anexe la proiectul de lege:

Anexa nr.1 „Sinteza bugetului de stat”

Anexa nr.2 „Alocaţiile pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat”

Anexа nr.3 „Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti”

Anexa nr.4 „Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe”

Anexa nr.5 „Alocaţiile pentru autorităţi publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale”

Anexa nr.6 „Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării investiţiilor capitale”

Anexa nr.7 „Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia”

Anexa nr.8 „Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică”

Nota informativă

Material adiţional la notă:

Tabelul nr.1  Evoluţia bugetului public naţional pe anii 2008 - 2010 proiect

Tabelul nr.2  Evoluţia bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit şi sursele de finanţare  pe anii 2008 - 2010 proiect

Tabelul nr.3  Evoluţia mijloacelor speciale în anii 2008 - 2010 proiect

Tabelul nr.4  Evoluţia fondurilor speciale în anii  2008 - 2010

Tabelul nr.5  Repartizarea veniturilor  şi cheltuielilor fondului special pentru manuale pe anul 2010

Tabelul nr.6  Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului republican de susţinerea socială a populaţiei pe anul 2010

Tabelul nr.7  Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului ecologic naţional pe anul 2010

Tabelul nr.8  Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor ecologice locale pe anul 2010     

Tabelul nr.9  Sinteza proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul de stat pe anul 2010

Tabelul nr.10  Informaţie privind repartizarea alocaţiilor autorităţilor publice centrale destinate finanţării reparaţiilor capitale pe anul 2010

Tabelul nr.11  Informaţie privind costul de deviz şi repartizarea pe obiective a alocaţiilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2010 autorităţilor publice centrale pentru finanţarea investiţiilor capitale

Tabelul nr.12  Informaţie privind costul de deviz şi repartizarea pe obiective a alocaţiilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2010 autorităţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea investiţiilor capitale

Tabelul nr.13.1  Estimările veniturilor, cheltuielilor, transferurilor şi surselor de finanţare a deficitului la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010

Tabelul nr.13.2  Numărul populaţiei, cheltuielile medii la un locuitor şi alţi factori, luaţi în calcul la estimarea cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010

Tabelul nr.13.3  Descifrarea estimărilor cheltuielilor de bază (cu exepţia taxelor locale) a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010

30 noiembrie 2009

Pe data de 30 noiembrie curent, Ministerul Finantelor a remis spre examinare Guvernului proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2010 si doua proiecte de legi care contin modificari si completari la legislatie, ce rezulta din politica bugetar-fiscala pe anul 2010. Principalele aspecte ale acestor proiecte de legi se contin in notele informative respective.

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 02/1-03-1139 din 30.11.09

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2010

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica fiscală pe anul 2010 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiecul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (ce ţine de politica fiscală pe anul 2010)

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (ce rezultă din politica fiscală pe anul 2010)

Sinteza propunerilor de modificare şi completare la unele acte legislative (ce ţin de politica fiscală pe anul 2010)

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor organizaţii obşteşti la proiectul de lege  privind modificarea şi completarea unor acte legislative (ce ţin de politica fiscală pe anul 2010)

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetară pe anul 2010

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reieşind din politica bugetară)

Notă explicativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reieşind din politica bugetară)

Sinteza propunerilor de modificare şi completare la unele acte legislative (reieşind din politica bugetară)

Sinteza avizelor asupra propunerilor de modificare şi completare la actele legislative, parvenite de la autorităţile publice şi alte părţi interesate (reieşind din politica bugetară)

Anexe la proiectul de lege

Anexa nr.1 Sinteza bugetului de stat

Anexa nr.2 Alocaţiile pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat

Anexa nr.3 Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti

Anexa nr.4  Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe

Anexa nr.5  Alocaţiile pentru autorităţi publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale

Anexa nr.6 Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării investiţiilor capitale

Anexa nr.7 Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia                                               

Anexa nr.8  Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică

Nota informativa asupra proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2010 (sumar)

Tabele la nota informativă

4.1. Evoluţia bugetului public naţional pe anii 2008 - 2010

4.2  Evoluţia bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit şi sursele de finanţare  pe anii 2008 - 2010

4.3  Evoluţia mijloacelor speciale în anii 2008 - 2010

4.4  Evoluţia fondurilor speciale în anii  2008 - 2010

4.5  Repartizarea veniturilor  şi cheltuielilor fondului special pentru manuale pe anul 2010

4.6  Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului republican de susţinerea socială a populaţiei pe anul 2010

4.7  Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului ecologic naţional pe anul 2010

4.8  Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor ecologice locale pe anul 2010    

4.9   Sinteza proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul de stat pe anul 2010

4.10 Informaţie privind repartizarea alocaţiilor autorităţilor publice centrale destinate finanţării reparaţiilor capitale pe anul 2010

4.11 Informaţie privind costul de deviz şi repartizarea pe obiective a alocaţiilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2010. autorităţilor publice centrale pentru finanţarea investiţiilor capitale

4.12. Informaţie privind costul de deviz şi repartizarea pe obiective a alocaţiilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2010 autorităţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea investiţiilor capitale

4.13.1. Estimările veniturilor, cheltuielilor, transferurilor şi surselor de finanţare a deficitului la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010

4.13.2. Numărul populaţiei, cheltuielile medii la un locuitor şi alţi factori, luaţi în calcul la estimarea cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010

4.13.3. Descifrarea estimărilor cheltuielilor de baza (cu exepţia taxelor locale ) a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010

20 noiembrie 2009

Hotarirea Guvernului nr. 697 din 19 noiembrie 2009 „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2009  nr. 244 - XVI din 21 noiembrie 2008”

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2009  nr. 244 -  XVI  din 21 noiembrie 2008

Anexe la proiectul de lege:

Anexa nr.1 Sinteza bugetului de stat

Anexa nr.2 Sinteza veniturilor bugetului de stat

Anexa nr.3 Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupuri funcţionale    

Anexa nr.4 Sinteza mijloacelor speciale incluse în bugetul de stat     

Anexa nr.5 Sinteza fondurilor speciale incluse în bugetul de stat

Anexa nr.6 Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de stat

Anexa nr.7 Alocaţii pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat

Anexa nr.8 Alocaţii pentru instanţele judecătoreşti

Anexa nr.9 Lista bugetelor autorităţilor publice fundamentate pe programe

Anexa nr.10 Alocaţii pentru autorităţi publice destinate  finanţarii investiţiilor capitale

Anexa nr.11 Alocaţii pentru autoritati publice destinate finantării reparaţiilor capitale

Anexa nr.12 Transferuri de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Gagauzia

Anexa nr.13 Alocaţii de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale

Nota informativa la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.244-XVI din 21 noiembrie 2008

Material aditional la nota informativa:

Tabel “Estimarile bugetului public national pe anul  2009 pe clasificatia economica”

05  noiembrie 2009

Ministerul Finanţelor a elaborat şi propune spre coordonare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, aferente politicii bugetare  pe anul 2010 ce rezultă din Programul de activitate a Guvernului, alte programe şi strategii naţionale.

Propunerile şi sugestiile la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative pot fi remise la adresa electronică nina.rotaru@mf.gov.md  pînă la 12 noiembrie 2009.

Scrisoarea nr. 02/4-17/40 din 05.11.2009 cu privire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Partea I. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reieşind din politica în domeniul impozitelor şi taxelor)

Partea II. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reieşind din politica în domeniul cheltuielilor publice)

Sinteza propunerilor de modificare şi completare la unele acte legislative

Partea I. Sinteza propunerilor de modificare şi completare la unele acte legislative (reieşind din politica în domeniul impozitelor şi taxelor)

Partea II. Sinteza propunerilor de modificare şi completare la unele acte legislative (reieşind din politica în domeniul cheltuielilor publice)

19 Iunie 2009

Hotarirea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare