Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Proiecte de decizii

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

Proiecte de decizii - 2011

19.12.2011
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit”

12 decembrie 2011
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1407 din 10 decembrie 2008”.

Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr.1407 din 10.12.2008”;
Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului HG „Cu privire la modificarea HG nr.1407 din 10.12.2008”.
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 27.10.2011, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

02.12.2011

Regulamentul privind inventarierea
NOTA INFORMATIVĂ la proiectul Regulamentului privind inventarierea

03.11.2011
Prin Hotărîrea Guvernului nr.773 din 17 octombrie 2011, Guvernul a aprobat şi a remis Parlamentului spre examinare proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.

HG nr.773 din 17 octombrie 2011 „Privind aprobarea proiectului legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”
Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
Nota informativă la proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

20.09.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre examinare şi avizare proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007
Notă informativă privind necesitatea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007

20.08.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre examinare şi avizare:

Proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea Declaraţiei privind buna guvernare
Nota informativă la proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea Declaraţiei privind buna guvernare.
Obiecţiile şi propunerile urmează a fi prezentate Ministerului Finanţelor în format electronic la adresa: petru.babuci@mf.gov.md, pînă la data de 16 septembrie 2011.

În caz de necesitate, informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.

28.07.2011
Ministerul Finanţelor a prezentat Ministerului Justiţiei (coordonatorul procesului de monitorizare a implementării legislaţiei) Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007
Anexe la Raport:

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3   Anexa 4    Anexa 4a Anexa 5 Anexa 6

    Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei
    Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 26.04.2011 cu privire la aprobarea Listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în primul semestru al anului 2011
    Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit

28.07.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre informare Sinteza comentariilor la propunerile şi obiecţiile parvenite de la părţile interesate la proiectul Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014, ca parte componentă a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, care în prezent se află la examinare şi aprobare la Guvern

Sinteza comentariilor la propunerile şi Obiecţiile de la părţile interesate la proiectul obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014
În caz de necesitate, informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 22-34-30

08.07.2011
Ministerul Finanţelor prezintă spre examinare şi avizare Setul metodologic: proiectul de ordin cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor de aplicarea a acestuia, proiectul de ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

07.07.2011
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”

Proiectul  HG „Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”
Anexa la proiectul HG „Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”
Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului HG „Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 29.07.2011, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

06.07.2011
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor Cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase

Ordinul Ministrului Finanţelor Cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase.

Notă informativă la proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor Cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase.

30.06.2011
La 30 iunie curent, Ministerul Finanţelor a remis Guvernului spre examinare şi aprobare proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” elaborat întru executarea prevederilor Legii nr.48 din 26 martie 2011

Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Nota informativă la proiectul de HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

Sinteza propunerilor şi obiecţiilor expuse de către părţile interesate pe marginea proiectului de HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

28.06.2011
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, Codul Contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008)

    Proiectul de lege „pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”;
    Nota informativă la proiectul de lege „pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.

Proiectul a fost elaborat reieşind din rezultatul acţiunilor întreprinse în scopul monitorizării tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior, în conformitate cu mecanismul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128 din 22.02.2010, conform cărora au fost identificate unele premise de recurgere la scheme de evaziune fiscală.

Proiectul a fost remis spre avizare Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Vamal, Biroul Naţional de Statistică.

Obiecţiile şi recomandările părţilor interesate pot fi prezentate până la data de 04.07.2011, la adresa electronică: sergiu.arhirii@fisc.md

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoana responsabilă de generalizarea recomandărilor – Sergiu Arhirii, la numărul de telefon 82-33-86.

17.06.2011
Ministerul Finanţelor a remis Ministerului Justiţiei proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” pentru efectuarea expertizei juridice

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
Nota informativă la proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
Sinteza  propunerilor şi obiecţiilor expuse de către părţile interesate pe marginea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

În caz de necesitate, informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 212083. 

10.06.2011
Ministerul Finanţelor a remis Ministerului Justiţiei proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” pentru efectuarea expertizei juridice

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
Nota informativă la proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
Sinteza  propunerilor şi obiecţiilor expuse de către părţile interesate pe marginea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

În caz de necesitate, informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 212083. 

09.06.2011
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice”

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice”

Anexa la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice”

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice”

Obiecţiile şi propunerile parţilor interesate pot fi prezentate pîna la 01.07.2011, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

06.06.2011
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.245 din 04 martie 2008”

Proiectul Hotărârii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.245 din 04 martie 2008”

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin    Hotărîrea Guvernului nr.245 din 04 martie 2008”

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 01.07.2011, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

13. 05. 2011
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general

proiectul Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general

13.05.2011
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului”

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului”

Nota informativă la proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”.

Proiectul  a fost elaborat în vederea aducerii actelor normative ale Guvernului în concordanţă cu Legea nr.48 din 26 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Proiectul a fost remis spre avizare Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

Obiecţiile şi recomandările părţilor interesate pot fi prezentate pînă la data de 24.05.2011, la adresa electronică: nina.rotaru@mf.gov.md

Telefon de contact: 21-20-83.

06.05.2011
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la stabilirea limitelor numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe anul 2011”

27.04.2011
Ministerul Finanţelor a remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale pentru efectuarea expertizei coruptibilităţii

19.04.2011
Proces- verbal al şedinţei de dezbatere nr. 1 din 21 martie 2011 pe marginea propunerilor la proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

15.04.2011
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor Cu privire la modificarea pct.10 al Instrucţiunii privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul nr.47 din 31 martie 2010

14.04.2011
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării întru executarea prevederilor pct.31 al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, a elaborat proiectul formularului tipizat de document primar cu regim special „A-2/bi Bonul de comandă”

18.03.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi remite spre examinare şi avizare Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Cancelariei de Stat,  Ministerului Justiţiei proiectul hotărîrii Guvernului “Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat “Centrul de Instruire în Finanţe””

04.03.2011
Ministerul Finanţelor, cu referire la recomandările privind perfecţionarea legislaţiei în vederea asigurării condiţiilor egale pentru desfăşurarea activităţii economice şi ajustării legislaţiei naţionale la standardele europene, formulate de către Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), a elaborat şi prezintă spre examinare şi avizare

22.02.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi remite spre avizare Ministerului Economiei şi Ministerului Justiţiei materialele necesare privind Proiectul Hotărîrii de Guvern ,,Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.682 din 18 iunie 2007” ,,Pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului colegial al Serviciului Vamal”

22.02.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre avizare Ministerului Economiei, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, proiectul  Hotărîrii de Guvern „Cu privire la măsurile de realizare a prevederilor Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea carnetelor TIR (Convenţia TIR 1975)”

22.02.2011
Ministerul Finanţelor a remis spre avizare Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene materialele necesare ratificării Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală şi a Protocolului la aceasta, semnate la Paris la 28.01.2011

18.02.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare Proiectul Hotărârii Guvernului „Privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenţilor  Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2011”

01.02.2011
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale