Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Proiecte de decizii

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

03.12.2013

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.960 din 3 decembrie 2013 (aici)

03.12.2013

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern, şi anume:
 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern;

Nota informativă la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate la adresa electronică eremeeva.anastasia@mf.gov.md, tel: 022 26 27 87 

26.11.2013

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului  „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”

Poiectul Ordinului "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”
Nota informativă la proiectul Ordinului "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”

     Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  09.12.2013.
     Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:
     Maria Trifan – consultant  al Secţiei reglementarea  activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262763, adresa de e-mail:  maria.trifan@mf.gov.md
 

22.11.2013

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2014  (aici)”

22.11.2013
Ministerul Finanţelor a definitivat şi prezentat Guvernului proiectul de lege pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală şi vamală pe anul 2014 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale:

Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Sinteza propunerilor de modificare şi completare la unele acte legislative (politica bugetară);

Sinteza propunerilor ce ţin de realizarea politicii fiscale şi vamale şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale;

Sinteza recomandărilor prezentate privind consultarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (politica bugetară);

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor organizaţii obşteşti la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale).

21.11.2013
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294  din 17 martie 1998

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294  din  17 martie 1998

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294  din  17 martie 1998

Notă de întemeiere la proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294  din  17 martie 1998

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 30 noiembrie 2013 la adresa electronică: olga.golban@fisc.md,  Persoana de contact – Olga Golban – Direcţia generală impozite şi taxe, telefon de contact (022) 82 33 58.

15.11.2013
Ministerul Finanţelor a perfectat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii bugetare pentru anul 2014, ţinind cont  de recomandările prezentate de părţile interesate în procesul de consultare, precum şi de expertiză anticorupţie şi l-a remis pentru expertiza juridică

Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Sinteza propunerilor de modificare şi completare la unele acte legislative;

Sinteza recomandărilor prezentate privind consultarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

08.11.2013

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.39 din 26 ianuarie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti”.

Proiectul de hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.39 din 26 ianuarie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acţiunilor cultural desfăşurate de asociaţiile obşteşti”

Notă informativă la proiectul de hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.39 din 26 ianuarie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acţiunilor cultural desfăşurate de asociaţiile obşteşti”

Termenul limită de prezentare de către părţile ineteresate a recomandărilor  este 25.11.2013.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Soltan Ana – Şef-serviciu finanţele în cultură, agrement şi sport din cadrul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă, tel. 022 26-27-10, adresa de e-mail: ana.soltan@mf.gov.md

06.11.2013

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012.

Principalele aspecte ale proiectului de lege se conţin în materialele adiţionale anexate la proiect.  (Set materiale RAR)

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013  

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012”

Anexa nr. 1 Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare;
Anexa nr. 2 Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice, finanţate de la bugetul de stat;
Anexa nr. 3 Alocaţii pentru instanţele judecătoreşti;
Anexa nr. 4 Lista bugetelor autorităţilor publice fundamentate pe programe;
Anexa nr. 5 Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale;
Anexa nr. 6 Alocaţii de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale;
Anexa nr. 7 Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012

Tabelul 1 Estimările bugetului public naţional pe anul 2013 (pe tipuri de bugete);
Tabelul 2 Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare;
Tabelul 3 Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice, finanţate de la bugetul de stat;
Tabelul 4 Lista bugetelor autorităţilor publice fundamentate pe programe;
Tabelul 5 Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale;
Tabelul 6 Alocaţii de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale;
Tabelul 7 Alocaţii pentru instanţele judecătoreşti;
Tabelul 8 Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

8 octombrie 2013
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului  „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”

Proiectul Ordinului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”

Nota informativă la proiectul Ordinului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”

Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  22.10.2013.

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Maria Trifan – consultant  al Secţiei reglementarea  activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262763, adresa de e-mail:  maria.trifan@mf.gov.md.
 

21 august 2013
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr. 130 din 30.09.2010”

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 10.09.2013.    

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: 

Nicolai Russu – consultant superior al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262757, adresa de e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

08.08.2013 
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Regulamentului privind evidenţa cotizaţiilor şi donaţiilor partidelor politice

Regulamentul privind evidenţa cotizaţiilor şi donaţiilor partidelor politice

Anexă la Regulament "Registrul cotizaţiilor de membru"

Persoana responsabilă: Lidia Foalea tel. 022 262762, e-mail: lidia.foalea@mf.gov.md 

14 iunie 2013
Ministerul Finanţelor a remis Centrului pentru Armonizare a Legislaţiei spre examinare şi prezentarea declaraţiei de compatibilitate a proiectul de modificare a Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 cu legislaţia comunitară.

    Proiectul de modificare a Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007;
    Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectul de modificare a Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007.