Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Proiecte de decizii

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

18 decembrie 2015
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală şi a modului de completare a formularului.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală şi a modului de completare a formularului

Nota informativă la proiectul Hotărîrii de Guvern 

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 28 decembrie 2015 la adresa electronică ala.bujnita@fisc.md sau la tel.:(022) 82-33-95 (Direcţia metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională).

17 decembrie 2015
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova întru optimizarea proceselor de administrare fiscală a veniturilor persoanelor nerezidente şi crearea unor condiţii favorabile de oferire a serviciilor de nivel înalt contribuabililor–persoane rezidente, cît şi celor nerezidente.

Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.

Nota informativă la proiectul Hotărârii de Guvern.

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 30 decembrie 2015 la adresa electronică: ala.bujnita@fisc.md. Persoana de contact – Ala Bujniţa, Direcţia metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională.

.Telefonul de contact – (22) 82-33-95.

10 decembrie 2015
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică şi definitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind certificarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind certificarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control

Nota informativă la Proiectul Hotărîrii Guvernului privind certificarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este: 31.12.2015.   

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Viorica Golban – consultant superior al Direcţiei legislaţie impozite indirecte şi vamală din cadrul Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, tel.022-262790, adresa de e-mail: viorica.golban@mf.gov.md
 

4 decembrie 2015

Ministerul Finanţelor a remis Guvernului spre examinare şi  avizare proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”;

Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”

Sinteza rezultatelor examinării obiecţiilor şi propunerilor la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului

Pentru informaţii suplimentare: tel.022 26 26 35; e-mail: eugeniu.verlan@mf.gov.md

3 decembrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013.

Notă informativă la Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013.

Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  13.12.2015.     

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:
Paduca Stela – consultant al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262759, adresa de e-mail: stela.paduca@mf.gov.md

21 octombrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012”

Proiectul ordinului;

Nota informativă asupra proiectului.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este  3 noiembrie  2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:
      Silvia Cemertan - şef al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262761, adresa de e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md

13 octombrie 2015

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015

Materialele proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 (RAR):

Scrisoarea nr.06/1-3/73 din 13.10.2015 catre Guvernul RM

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Nota informativă

Tabelul nr.1 ”Estimările bugetului public naţional pe anul 2015”

Tabelul nr.2 ”Propuneri de modificare a Anexei nr.1 ”Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare”

Tabelul nr.3 ”Propuneri de modificare a Anexei nr.2 ”Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat”

Tabelul nr.4 ”Propuneri de modificare a Anexei nr.3 ”Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale”

Tabelul nr.5 ”Propuneri de modificare a Anexei nr.4 ”Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ - teritoriale pentru anul 2015”.

02 octombrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este: 19.10.2015.   

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Ina Bundiuc – consultant al Direcţiei legislaţie impozite indirecte şi vamală din cadrul Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, tel.022-262796, adresa de e-mail: ina.bundiuc@mf.gov.md.

01 octombrie 2015

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce rezultă din politica bugetară pe anul 2016, şi anume:

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative;

Sinteza tabelară a proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative.

Solicităm prezentarea avizelor la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în termen de 10 zile, conform legislaţiei în vigoare, atît pe suport de hîrtie, cît şi în format electronic la adresa electronică: nina.rotaru@mf.gov.md.

29 septemrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

           Proiectul HG cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este: 13.10.2015.   

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Ina Bundiuc – consultant al Direcţiei legislaţie impozite indirecte şi vamală din cadrul Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, tel.022-262796, adresa de e-mail: ina.bundiuc@mf.gov.md

16 septembrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat”.

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat

Nota informativă la proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 15 octombrie 2015.

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Belous Victoria, Şef adjunct al Direcţiei asistenţă juridică a IFPS, tel.022 82 34 35, email: victoria.belous@fisc.md

16 septembrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Nota informativă la proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 15 octombrie 2015.

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Belous Victoria,  Şef adjunct al Direcţiei asistenţă juridică a IFPS, tel.022 82 34 35, email: victoria.belous@fisc.md

15 septembrie 2015

Ministerul Finanţelor a remis pentru efectuarea expertizei anticorupţie

Proiectul de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Viorica Golban – consultant superior al Direcţiei legislaţie impozite indirecte şi vamală din cadrul Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, tel.022-262790, adresa de e-mail: viorica.golban@mf.gov.md

11 septembrie 2015

Ministerul Finanţelor a remis pentru efectuarea expertizei anticorupţie proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art.28 lit.z) şi pct.11 din Nota la anexa nr.2 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, şi art.20 alin.(41) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale

Nota informativă la proiectul Hotărîrii de Guvern

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor organizaţii obşteşti pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern”.

08 septembrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare”””

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare””;

Nota informativă la proiectul de hotărîre a Guvernului „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare””.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 22 septembrie  2015.  

Persoane  responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:    

Mirela Guţu, tel. de contact: (022) 822-037, e-mail: mirela.gutu@fsi.fisc.md
Veaceslav Grigoriev, tel. de contact: (022) 262-744, e-mail: veaceslav.grigoriev@mf.gov.md      

01 septembrie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situaţii speciale.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situaţii speciale;

Notă informativă la Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situaţii speciale;

Instrucţiune privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situaţii speciale.

Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  14.09.2015.     

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:
Russu Nicolai – consultant superior al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262757, adresa de e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

12 august 2015

Ministerul Finanţelor a elaborat Proiectul HG "Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative"

Prezentul proiect de lege este elaborat întru executarea articolului 85 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi a punctului 48 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016,  şi conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a 72 de acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu prevederile legii sus-menţionate.

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Notă informativă la proiectul legii pentru modificarea sau completarea unor acte legislative

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza tabelară a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

10 august 2015

Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010 “Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.169-171, art.924), cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul HG  nr.836 din 13 septembrie 2010 “Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”

Notă informativă la proiectul HG  nr.836 din 13 septembrie 2010 “Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”

10 august 2015

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind  modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile  achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.

Proiectul HG privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile  achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014
Notă de întemeiere la proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire  la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile  achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 21 august 2015 la adresa electronică : liudmila.ablina@fisc.md. Persoana de contact – Liudmila Ablina, Direcţia metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională. Telefonul de contact – (22) 82 33 70.

 

07 august 2015

Ministerul Finanţelor, în legătură cu investirea noului Guvern, prezintă pentru reconfirmarea avizelor autorităţilor administraţiei publice centrale, următorul document de politici:

Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat
Nota informativă la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat

Termenul de prezentare, de către autorităţile administraţiei publice centrale, a avizelor reconfirmate la proiectul prenotat expiră la data de 20.08.2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea avizelor: Ana Prodan - şef interimar al Direcţiei Analiză şi Reglementări a Activelor Statului şi Sectorului Financiar, tel: 022-26-26-65, e-mail: ana.prodan@mf.gov.md.

06 august 2015

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică următoarele documente de politici:

Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la data de 26 noiembrie 2014 şi nota informativă aferentă
Proiectul de lege pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi modificarea şi completarea unor acte legislative şi nota informativă aferentă

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Litocenco Ana – Şef interimar Serviciu, Direcţia analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar, tel: 022-26-26-74, e-mail: ana.litocenco@mf.gov.md

04 august 2015

Ministerul Finanţelor a remis pentru efectuarea expertizei anticopţie proiectul de lege privind înmatricularea unor mijloace de transport şi agregate prohibite, cu statut de confiscate, fără stăpîn, trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Proiectul de lege privind înmatricularea unor mijloace de transport şi agregate prohibite, cu statut de confiscate, fără stăpîn, trecute în posesia statului cu drept de succesiune
Nota informativă la proiectul de lege privind înmatricularea unor mijloace de transport şi agregate prohibite, cu statut de confiscate, fără stăpîn, trecute în posesia statului cu drept de succesiune
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

31 iulie 2015

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale:

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”
Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului
Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 14.08.2015, la adresa electronică: eugeniu.verlan@mf.gov.md 

28 iulie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Legea  instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Legea  instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Legea  instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995
Nota informativă

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor - 12.08.2015.  

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor - Litocenco Ana, Şef interimar Serviciu, Direcţia analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar, tel: 022-26-26-74, e-mail: ana.litocenco@mf.gov.md”.
 

24 iulie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri  de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri  de Guvern
Nota informativă la Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri  de Guvern

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este: 07.08.2015.   

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Viorica Golban – consultant superior al Direcţiei legislaţie impozite indirecte şi vamală din cadrul Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, tel.022-262790, adresa de e-mail: viorica.golban@mf.gov.md
 

23 iulie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art.28 lit.z) şi pct.11 din Nota la anexa nr.2 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, şi art.20 alin.(41) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale
Nota informativă a Proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este: 07.08.2015.   

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Tatiana Popa – consultant principal al Direcţiei legislaţie impozie indirect şi vamală din cadrul Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, tel. 022 262792, adresa de e-mail: tatiana.popa@mf.gov.md

21 iulie 2015

Ministerul Finanţelor a remis pentru efectuarea expertizei juridice proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în vederea aducerii în corespundere cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

Proiectul Hotărîrii Guvernului de aprobare a proiectului de lege
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Sinteza tabelară a propunerilor de modificare şi completare a unor acte legislative
Sinteza recomandarilor la proiectul legii de modificare şi completare a unor acte legislative

20 iulie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la abrogarea Indicaţiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la abrogarea Indicaţiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale

Notă informativă la Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la abrogarea Indicaţiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale

Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  31.07.2015.    

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:
Nicolai Russu – consultant superior al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262757, adresa de e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

30 iunie 2015

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia şi prezintă pentru consultare publică

Proiectul  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit;
Formularul (CET15) declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit;
Modul de completare a declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit;
Modul de întemeiere la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acestuia;

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a avizelor – 08.07.2015

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor Mîţă Alla, inspector principal al Direcţiei metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională, tel. 022-82-33-70, adresa de e-mail: alla.mita@fisc.md

23 iunie 2015

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul Ordinului privind aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională”.

Proiectul Ordinului privind aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională”

Proiectul Formularului-tip forma IVAO15 ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională” a fost elaborat în scopul actualizării indicatorilor ce se conţin în formularul-tip forma IVAO, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.16 din 11 februarie 2013, prin prisma modificărilor operate în Standardele Naţionale de Contabilitate şi a Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.119 din 06 august 2013.

În contextul celor expuse, precum şi întru respectarea prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, rugăm obiecţiile şi propunerile pe marginea proiectului dat să fie prezentate pînă la data de 30 iunie 2015 la adresa electronică: imp.directe@fisc.md. Persoana de contact: Cravcenco Marina, telefon de contact (022) 82 33 70.

19 iunie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului ministrului Finanţelor cu privire la reaprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

Ordinul ministrului Finanţelor cu privire la reaprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul publicâ

Nota informativă la proiectul Ordinului ministrului Finanţelor cu privire la reaprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a avizelor - 24.07.2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea avizelor Petru Babuci - Şef al Serviciul de armonizare a managementului financiar si controlului în sectorul public, tel. 022-26-28-12, adresa de e-mail: petru.babuci@mf.gov.md

19 iunie 2015
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea  unor hotărîri ale Guvernului”;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea  unor hotărîri ale Guvernului”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 10.07.2015, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 
 

15 iunie 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”
Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  24.05.2015.

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Vizir Ala – consultant principal al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022-26-27-60, adresa de e-mail: ala.vizir@mf.gov.md.

11 iunie 2015

Ministerul Finanţelor a remis pentru efectuarea expertizei coruptibilităţii proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în vederea aducerii în corespundere cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza tabelară a propunerilor de modificare şi completare a unor acte legislative

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

11 mai 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”.

Proiectul de Hotărîre a Guvernului;

Nota informativă asupra proiectului.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 1 iunie  2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Silvia Cemertan - şef al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262761, adresa de e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md

06 mai 2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.105 din 03 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a volumului de alocaţii din bugetul de stat pentru instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.

Proiectul HG cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.105 din 03 februarie 2005

Nota informativă la proiectul HG cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.105 din 03 februarie 2005

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 15 mai 2015.

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Soltan Ana – Şef-Serviciu finanţele în cultură, agrement şi sport în cadrul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă, tel. 022 262710,  e-mail: ana.soltan@mf.gov.md.

05 mai 2015

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate

Proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin HG nr. 834 din 13.09.2010

Notă informativa privind necesitatea elaborării proiectului HG „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin HG nr. 834 din 13.09.2010

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 26.05.2015, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md

30.04.2015

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

Proiectul de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza tabelară a propunerilor de modificare şi completare a unor acte legislative.

Propunerile la acest proiect se solicită pînă la 15 mai curent - atît pe suport de hîrtie, cît şi în format electronic la adresa electronică: viorica.neclea@mf.gov.md.

29.04.2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Privind aprobarea categoriilor de vărstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2015".

Proiectul HG "Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2015"

Notă informativă la proiectul HG "Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2015"

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 8 mai 2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Victor Martinenco - Şef Direcţia angajamente interne, tel. 022 26 27 94, e-mail: victor.martinenco@mf.gov.md   

27.04.2015

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului ”Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”

Proiectul HG ”Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”

Notă informativă la proiectul HG ”Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 8 mai 2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Victor Martinenco, tel. 022 26 27 94, e-mail: victor.martinenco@mf.gov.md

15.04.2015

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică următoarele documente de politici:

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.938 din 13 noiembrie 2014 cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale;

Notă informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.938 din 13 noiembrie 2014 cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor este Litocenco Ana – Şef interimar Serviciu, Direcţia analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar, tel: 022-26-26-74, e-mail: ana.litocenco@mf.gov.md.

09.04.2015

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015, definitivat după şedinţa Guvernului din 3 aprilie 2015 şi materialele adiţionale la acest proiect

Materialele proiectului de lege 2015 (Set arhiva RAR)

1. Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Anexa nr.1 

Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare

Anexa nr.2 

Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat

Anexa nr.3 

Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale

Anexa nr.4 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015

Anexa nr.5 

Lista autorităţilor şi instituţiilor publice cu autonomie financiară ce primesc mijloace financiare de la bugetul public naţional

Anexa nr.6

Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Tabelul  nr.1 la Nota informativă 

Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015 – 2017

Tabelul  nr.2 la Nota informativă

Evoluţia bugetului public naţional la venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare pentru anii 2012 - 2015

Tabelul nr.3 la Nota informativă

Evoluţia şi structura bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare pentru anii 2012 - 2015

Tabelul nr.4 la Nota informativă

Evoluţia limitelor de cheltuieli de la bugetul de stat pe autorităţi publice centrale pentru anii 2012-2015

Tabelul nr.5 la Nota informativă

Evoluţia şi structura bugetului de stat la cheltuieli conform clasificaţiei economice pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr. 6 la Nota informativă

Evoluţia alocaţiilor pentru instanţele judecătoreşti pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.7 la Nota informativă

Evoluţia bugetului de stat la mijloace speciale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.8  la Nota informativă

Evoluţia bugetului de stat la fonduri speciale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.9 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului special de manuale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.10 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului republican de susţinere socială a populaţiei pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.11 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului ecologic naţional pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.12 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondurilor ecologice locale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.13 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului viei şi vinului pe anii 2013 – 2015

Tabelul nr.14 la Nota informativă

Sinteza proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul de stat pe anii 2012 – 2015

Tabelul nr.15  la Nota informativă

Sinteza bugetelor autorităţilor publice centrale fundamentate pe programe în bază de performanţă pentru anii  2014 – 2015

Bugetele autorităţilor publice centrale, detaliate pe subprograme (RAR)

Tabelul nr.16 la Nota informativă

Informaţie privind aportul autorităţilor  publice centrale la realizarea programelor ramurale (sectoriale) pentru anul 2015

Tabelul nr.17 la Nota informativă

Informaţie privind costul de deviz, soldul costului de deviz şi repartizarea pe proiecte a alocaţiilor prevăzute autorităţilor publice centrale pentru finanţarea investiţiilor capitale pe anii 2012 – 2015

Tabelul nr.18 la Nota informativă

Informaţie privind repartizarea alocaţiilor autorităţilor publice centrale pentru finanţarea reparaţiilor capitale pe anii 2012 – 2015

Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

2. Prezentarea grafică a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2015

Proiect 2015

3. Bugetul pentru cetăţeni

Bugetul pentru cetăţeni

08.04.2015

Ministerul Finanţelor, în contextul indicaţiei Guvernului nr. 1415-243 din 02 aprilie 2015 şi indicaţiei Cancelariei de Stat nr. 1415-247 din 06 aprilie 2015, a elaborat şi prezintă spre consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2014 de către societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi întreprinderile de stat:

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2014 de către societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi întreprinderile de stat;

Nota informativă la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2014 de către societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi întreprinderile de stat.

Persoana de contact: Ana Prodan - şef Serviciu, Direcţia Analiză şi Reglementări a Activelor Statului şi Sectorului Financiar, tel: 022-26-26-65, e-mail: ana.prodan@mf.gov.md.

02.04.2015

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica fiscală, vamală şi bugetară pe anul 2015

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi  completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica fiscală,  vamală şi bugetară pe anul 2015

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza tabelară a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza rezultatelor a examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, partenerilor sociali şi asociaţilor obşteşti la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

01.04.2015

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Materialele proiectului de lege 2015 (Set arhiva RAR)

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Anexa nr.1

Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare

Anexa nr.2

Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat

Anexa nr.3

Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale

Anexa nr.4

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015

Anexa nr.5

Lista autorităţilor şi instituţiilor publice cu autonomie financiară ce primesc mijloace financiare de la bugetul public naţional

Anexa nr.6

Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Nota informativă la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015

Tabelul  nr.1 la Nota informativă

Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015 – 2017

Tabelul  nr.2 la Nota informativă

Evoluţia bugetului public naţional la venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare pentru anii 2012 - 2015

Tabelul nr.3 la Nota informativă

Evoluţia şi structura bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare pentru anii 2012 - 2015

Tabelul nr.4 la Nota informativă

Evoluţia limitelor de cheltuieli de la bugetul de stat pe autorităţi publice centrale pentru anii 2012-2015

Tabelul nr.5 la Nota informativă

Evoluţia şi structura bugetului de stat la cheltuieli conform clasificaţiei economice pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr. 6 la Nota informativă

Evoluţia alocaţiilor pentru instanţele judecătoreşti pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.7 la Nota informativă

Evoluţia bugetului de stat la mijloace speciale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.8  la Nota informativă

Evoluţia bugetului de stat la fonduri speciale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.9 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului special de manuale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.10 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului republican de susţinere socială a populaţiei pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.11 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului ecologic naţional pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.12 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondurilor ecologice locale pentru anii 2012 – 2015

Tabelul nr.13 la Nota informativă

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului viei şi vinului pe anii 2013 – 2015

Tabelul nr.14 la Nota informativă

Sinteza proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul de stat pe anii 2012 – 2015

Tabelul nr.15  la Nota informativă

Sinteza bugetelor autorităţilor publice centrale fundamentate pe programe în bază de performanţă pentru anii  2014 – 2015

Bugetele autorităţilor publice centrale, detaliate pe subprograme (RAR)

Tabelul nr.16 la Nota informativă

Informaţie privind aportul autorităţilor  publice centrale la realizarea programelor ramurale (sectoriale) pentru anul 2015

Tabelul nr.17 la Nota informativă

Informaţie privind costul de deviz, soldul costului de deviz şi repartizarea pe proiecte a alocaţiilor prevăzute autorităţilor publice centrale pentru finanţarea investiţiilor capitale pe anii 2012 – 2015

Tabelul nr.18 la Nota informativă

Informaţie privind repartizarea alocaţiilor autorităţilor publice centrale pentru finanţarea reparaţiilor capitale pe anii 2012 – 2015

Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

26.03.2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe

Notă informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe

Propunerile pe marginea proiectului pot fi prezentate pînă la data de 10 aprilie 2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:  Petru Babuci, tel. 022 26 28 12, e-mail: petru.babuci@mf.gov.md

25 martie 2015

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04.03.2008.”;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04.03.2008.”

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 10.04.2015, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md
 

6 martie 2015

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate:

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora”;

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora”

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 20.03.2015, la adresa electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 
 

24.02.2015

Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

Notă informativă la Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 10 martie 2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Elena Matveeva, tel. 022 26 27 26, e-mail: elena.matveeva@mf.gov.md
 

24.02.2015

Ministerul Finanţelor prezintă repetat pentru consultare publică proiectul de lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative, care se opereaza intru executarea art.II din Legea nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.419 din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publica, garantiile de stat si recreditarea de stat.

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative

Proiectul de lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative

Nota informativa la proiectul de lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 10 martie 2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor: Iulia Ciumac, şef al Serviciului de Monitorizare şi Evaluare din cadrul Direcţiei Generale Datorii Publice, tel. (022) 26-26-63, iulia.ciumac@mf.gov.md

06.02.2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.119 din 6 august 2013.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.119 din 6 august 2013;

Notă informativă la proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.119 din 6 august 2013.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este  19.02.2015.    

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Nicolai Russu – consultant superior al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262757, adresa de e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

02.02.2015  

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare.

Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare;

Notă informativă la Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare.

Termenul limită de prezentare  de către părţile interesate a recomandărilor este  13.02.2015.    

Persoana  responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:
Nicolai Russu – consultant superior al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262757, adresa de e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

02.02.2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social”.

Proiectul  Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social
Nota informativă la proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 13 februarie 2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Iachim Cristina – consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262798, adresa de e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md”.
 

23.01.2015

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la aprobarea termenilor de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”.

Proiectul ordinului Ministrului Finanţelor;

Nota informativă asupra proiectului.

Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 10 februarie  2015.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea recomandărilor:

Silvia Cemertan - şef al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262761, adresa de e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md