Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Ministerul Finanţelor

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 26 mai 2017

I.  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanţelor anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

1. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară-  consultant principal – 1 funcţie temporar vacantă

2. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară-  consultant superior – 1 funcţie temporar vacantă

3. Secţia elaborarea bugetului şi prognoze multianuale a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară- consultant superior – 1 funcţie vacantă

4. Secţia sinteza şi analiza bugetului a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară – consultant– 1 funcţie temporar vacantă

5. Secţia reglementarea auditului în sectorul corporativ din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ – consultant – 1 funcţie vacantă

6. Secţia reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ din  cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ – consultant – 1 funcţie temporar vacantă

7. Serviciul finanţele apărării naţionale şi rezervelor materiale ale statului  din cadrul Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului  – consultant superior – 1 funcţie  temporar vacantă

8. Direcţia finanţare externă şi datorii din cadrul Direcţiei generală datorii publice – consultant superior – 1 funcţie temporar vacantă

9. Direcţia finanţare externă şi datorii din cadrul Direcţiei generală datorii publice - consultant – 1 funcţie temporar vacantă

10. Direcţia politică fiscală şi vamală din cadrul Direcţiei generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală– consultant principal– 1 funcţie  temporar vacantă

11. Secţia cheltuielilor capitale din cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale – consultant superior – 1 funcţie  temporar vacantă

12. Secţia finanţele economiei naţionale din cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale – consultant – 1 funcţie temporar vacantă

13. Direcţia finanţele autorităţilor publice – consultant – 1 funcţie  temporar vacantă

14. Secţia finanţele în domeniul protecţiei sociale din cadrul Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială – consultant– 1 funcţie  temporar vacantă

15. Secţia finanţele în învăţămîntul preuniversitar din cadrul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă– consultant – 1 funcţie temporar vacantă

16. Secţia asistenţă juridică din cadrul Direcţiei juridice  – consultant – 1 funcţie temporar vacantă

17. Secţia reprezentare în instanţele judecătoreşti din cadrul Direcţiei juridice  – consultant – 1 funcţie vacantă

18. Secţia reglementarea şi monitorizarea funcţionării sistemului trezorerial din cadrul Direcţiei metodologie, Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcţie  vacantă

19. Secţia metodologia evidenţei contabile  în sistemul bugetar din cadrul Direcţiei metodologie, Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcţie  temporar vacantă

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
- informaţii suplimentare (poate fi descărcat aici).

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare  (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici);

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   17 iulie 2017, ora 16:00

Telefon de contact: 022 26 27 78
e-mail: natalia.aparatu@mf.gov.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7,  biroul nr. 221
Persoana de contact: Aparatu Natalia, şef Secţie gestiune personal

NOTĂ:  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Lista persoanelor acceptate pentru proba interviu

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Informaţii suplimentare

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Declaraţie pe proprie răspundere

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal