Indexarea depunerilor băneşti în Banca de Economii

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

ÎNTREBARE: Prin ce acte legislative şi normative este reglementat mecanismul de indexare a depunerilor băneşti în Banca de Economii?

RĂSPUNS: Mecanismul de indexare a depunerilor băneşti în Banca de Economii este reglementat prin Legea nr.1530-XV din 12 decembrie 2002„Privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii” şi Hotărârea Guvernului nr.179 din 20 februarie 2003 “Privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pe depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii”.

ÎNTREBARE: Care depuneri băneşti se indexează şi cum se efectuează plata sumelor indexate?

RĂSPUNS: Se indexează depunerile cetăţenilor Republicii Moldova în Banca de Economii, atât cele în vigoare, cît şi cele reînnoite la data de 29 iulie 1994, luându-se ca bază soldul acestora conform situaţiei din 2 ianuarie 1992.

Plata sumelor indexate se efectuează în etape, în funcţie de anul naşterii depunătorului:

Etapa I: pentru prima mie de ruble a soldului cumulativ pe toate conturile deţinute de un deponent în raport de 1 rublă : 1 leu;
Etapa II: după achitarea tuturor deponenţilor indexării primei mii de ruble, va fi achitat  soldul ce depăşeşte prima mie de ruble în raport de 2,5 ruble : 1 leu.

Plata sumelor indexate se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat, prevăzute în legea bugetară anuală.

Este necesar de menţionat că statul efectuează indexarea depunerilor băneşti deschise numai în Banca de Economii, care este succesorul de drept al fostei Bănci de Economii a statului. Depunerile băneşti deschise în băncile comerciale nu cad sub incidenţa legii sus numite şi indexarea acestor depuneri poate fi efectuată numai din contul resurselor proprii ale băncilor comerciale.

ÎNTREBARE: De ce depunerile deschise după 1 ianuarie 1992 nu se indexează?

RĂSPUNS: Depunerile deschise după 1 ianuarie 1992 nu se indexează, deoarece în anii 1992-1993 s-a remarcat o hiperinflaţie, care a constituit în anul 1992 - 1209%, în anul 1993 - 2807,2%, iar salariul mediu lunar în această perioadă brusc a crescut de la 434 ruble în anul 1991 până la 31200 ruble în anul 1993. Astfel, mijloacele băneşti expuse inflaţiei în această perioadă nu se indexează.

ÎNTREBARE: Se indexează depunerile băneşti ale cetăţenilor Republicii Moldova în filialele Băncii de Economii din localităţile din stânga Nistrului? 

RĂSPUNS: Plata indexării pe depunerile băneşti ale cetăţenilor Republicii Moldova în filialele Băncii de Economii din localităţile din stânga Nistrului se va examina după restabilirea relaţiilor financiar-bugetare ale acestor localităţi cu bugetul de stat  al Republicii Moldova.

În afară de aceasta, Banca de Economii nu dispune de baza de date a depunerilor băneşti deschise în localităţile din stânga  Nistrului.

ÎNTREBARE: Cine stabileşte categoriile de vârstă a depunătorilor Băncii de Economii şi termenele de recepţionare a cererilor de înregistrare pentru includerea în listele beneficiarilor de indexare pentru anul respectiv?

RĂSPUNS: Categoriile de vârstă a depunătorilor şi termenele de recepţionare a cererilor de înregistrare pentru includerea în listele beneficiarilor de indexare pentru anul respectiv sînt stabilite de către Comisia centrală pe lângă Guvernul Republicii Moldova pentru indexarea depunerilor baneşti ale cetatenilor, creată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.179 din 20 februarie 2003.

În funcţie de sumele prevăzute în bugetul de stat pentru indexare, Guvernul anual precizează categoriile de cetăţeni ale căror depuneri se vor indexa.

ÎNTREBARE: Cum pot fi aflate care sînt categoriile de vârstă a beneficiarilor de indexare, termenele de înregistrare şi  achitare a sumelor indexate?

RĂSPUNS: Anunţul despre categoriile de vârstă abeneficiarilor de indexare, termenele de înregistrare şi termenele de achitare a sumelor indexate se aduce la cunoştinţa depunătorilor de către Comisiacentrală prin intermediul mijloacelor mass-media(televiziune, radio, presă), iar Banca de Economii afişează informaţia corespunzătoare în subdiviziunile sale.

ÎNTREBARE: Unde se poate depune cererea pentru indexare şi ce documente trebuie prezentate?

RĂSPUNS: Depunătorul, categoria de vărstă a căruia este anunţată spre înregistrare, poate să se adreseze în orice subdiviziune a Băncii de Economii pentru a depune cererea, având cu sine actul de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

In cazul pierderii libretelor de economii, depunătorul urmează să depună cererea pentru căutarea contului în subdiviziunea Băncii de Economii unde a fost deschis contul.

ÎNTREBARE: Cui i se va plăti sumele indexate în caz de deces al depunătorului?

RĂSPUNS: În caz de deces al depunătorului, soldul neachitat al sumelor indexate se va plăti moştenitorilor lui legali. Moştenitorii se vor prezenta pentru a depune cererea pentru înregistrare, având la dispoziţie actul său de identitate, certificatul de deces al deponentului, copia certificatului de moştenitor autentificată notarial şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

În cazul în care certificatul de deces a fost eliberat de organele de stare civilă ale altor state, suplimentar se va prezenta şi certificatul despre apartenenţa deponentului, la momentul decesului, la cetăţenia Republicii Moldova, eliberat de organele respective.

ÎNTREBARE: Cum se procedează în cazul când depunătorul n-a reuşit să depună cererea pentru indexare în termenul stabilit sau sa primească indexarea?

RĂSPUNS: Reînregistrarea depunerilor şi achitarea indexării nu sunt limitate în timp. Adică fiecare deponent, care din diferite motive nu a reuşit să se înregistreze sau să primească indexarea în termenele stabilite pentru categoria sa de vârstă, o poate face în perioada următoare. Dacă beneficiarul de indexare, din motive întemeiate, nu are posibilitate să se înregistreze personal la Banca de Economii şi să primească suma indexată, în modul stabilit, el va depune cererea prin intermediul reprezentantului său, autorizat în baza procurii perfectate conform legislaţiei în vigoare.