Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Domeniul bugetar

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

Elaborarea cadrului normativ de reglementare a procesului bugetar şi asigurarea interacţiunii politicilor de dezvoltare a sistemului finanţelor publice în procesul bugetar este una din funcţiile de bază ale Ministerului Finanţelor.

Principiile, regulile bugetar-fiscale, procedurile generale privind procesul bugetar, asigurarea gestionării eficiente şi transparente a resurselor financiare publice sunt reglementate de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014. Agenda de reforme în domeniul managementului bugetului se implementează în conformitate cu Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013, precum şi în conformitate programele de suport din partea partenerilor de dezvoltare.

Principalele priorităţi de reformă în domeniul bugetului se referă şi la modernizarea procesului bugetar şi consolidarea guvernanţei bugetar-fiscale cu accent pe responsabilitate şi transparenţă cu alinierea la cerinţele şi bunele practici ale UE, dezvoltarea continuă a capacităţilor autorităţilor publice centrale  şi locale privind aplicarea noului cadru legal şi metodologic în domeniul bugetului (Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului bugetului, Clasificaţia bugetară), inclusiv prin consolidarea capacităţilor de bugetare pe programe bazate pe performanţă în cadrul administraţiei publice din Moldova.

Ministerul Finanţelor este autoritatea publică centrală în domeniul finanţelor publice care elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM).  CBTM se elaborează şi se aprobă de către Guvern anual în conformitate cu articolul 47 alin.(1) lit.a) şi articolul 48 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, şi serveşte ca bază pentru elaborarea propunerilor de buget pe anul 2017 pe toate componentele bugetului public naţional.

CBTM 2017-2019 a fost aprobat de către Guvern prin Hotărîrea Guvernului nr.1011 din 26 august 2016 .

Tot competenţa Ministerului Finanţelor este şi elaborarea şi promovarea legii anuale a bugetului de stat. Proiectul de lege a bugetului de stat este elaborat conform cadrului legal şi altor acte normative, care reglementează aspectele bugetar-fiscale. Legea bugetul de stat pentru anul 2017 a fost aprobată la 16 decembrie 2016.

În scopul sporirii transparenţei informaţiei privind bugetul public naţional şi componentele sale, precum şi a gradului de accesibilitate a publicului la informaţia respectivă, Ministerul Finanţelor a elaborat Bugetul pentru cetăţeni 2017.  

Actualmente, în curs de elaborare şi promovare în domeniul planificării bugetare este proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative în corespundere cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014. 

Organizarea, dirijarea, elaborarea, generalizarea, promovarea şi implementarea politicile bugetar-fiscale, descentralizarea financiară şi planificarea bugetară în cadrul Ministerului Finanţelor reprezintă misiunea de bază a Direcţiei generale sinteză bugetară în comun cu direcţiile de ramură ale Ministerului.

Asigurarea evidenţei executării de casă a bugetelor, elaborării metodologiei de executare, evidenţei contabilă şi raportăreii în sistemul bugetar, executării bugetelor de toate nivelele, exercitarea funcţiei de participant direct la Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare, prognozarea şi gestionarea fluxului de lichidităţi a bugetului de stat, cît şi prognozarea executării Bugetului Public Naţional, întocmirea şi publicarea rapoartelor periodice privind executarea bugetului public naţional ţine de responsabilitatea Direcţiei generale Trezoreria de Stat.

Inspecţia Financiară este instituţia din subordinea Ministerului Finanţelor care asigură inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ ce reglementează utilizarea resurselor bugetului public naţional; a granturilor şi a mijloacelor oferite autorităţilor publice centrale şi locale de către donatorii interni şi externi; a procedurilor de achiziţie publică; a respectării disciplinei preţurilor şi tarifelor reglementate de stat; a activităţii economico-financiare a entităţii privind gestionarea conformă a activelor materiale şi nemateriale şi a mijloacelor financiare; a raportării datoriei sectorului public.