Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Anunţuri cu privire la iniţierea elaborării deciziilor

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

10 iulie 2017

ANUNŢ
privind iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului
„Cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”.

Ca bază pentru elaborarea acestui act normativ vor servi Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresa electronică ala.vizir@mf.gov.md pînă la data de 21 iulie 2017.

16.06.2017

ANUNŢ
privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art. 9 din Legea privind transparenţa în procesul decizional Nr.239 din 13.11.2008, anunţă despre iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri şi reducerii barierelor administrative pentru dezvoltarea acestuia. De asemenea, se urmăreşte actualizarea şi ajustarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, inclusiv a Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresa electronică: stela.paduca@mf.gov.md

24.05.2017

ANUNŢ
privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului Ministrului Finanţelor
„Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” 

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate”.

Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/EU Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul Legii contabilităţii.

În vederea finalizării procesului de transpunere în legislaţia naţională a Directivei menţionate, este necesară modificarea şi completarea Standardelor Naţionale de Contablitate.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresa electronică ecaterina.volosciuc@mf.gov.md pînă la data de 12 iunie 2017.

03.05.2017

ANUNŢ

privind iniţierea procesului de revizuire/actualizare a Hotărîrii Guvernului nr. 573 din 6 august 2013
„Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020”

Ministerul Finanţelor, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de revizuire/actualizare a Hotărîrii Guvernului nr. 573 din 6 august 2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020”.

În acest context, părţile interesate sînt invitate să formuleze şi să înainteze propuneri, comentarii şi sugestii care ar contribui la sporirea calităţii documentului de politici. Propunerile urmează a fi prezentate, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, la adresele electronice liliana.iaconi@mf.gov.md sau nadejda.nastas@mf.gov.md.

20.05.2016 

ANUNŢ
privind iniţierea elaborării proiectului de Ordin al ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Ordin al ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare.

Proiectul de ordin se elaborează pentru a aduce în concordanţă prevederile acestuia cu modificările şi completările la Standardele naţionale de control intern în sectorul public, re-aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.189 din 05.11.2015 (Monitorul Oficial, 2015, nr.332-339, art.2391).

Întru îmbunătăţirea proiectului, Ministerul Finanţelor este deschis spre colaborare, discuţii şi primirea comentariilor. Astfel, avizele şi propunerile se vor expedia la adresa de email: petru.babuci@mf.gov.md, pînă la data de 24.06.2016. Persoana de contact: Petru Babuci, telefon: 022-26-28-12.

08.04.2016                                                                                        

A N U N Ţ

Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017, în perioada 08.04.2016 – 06.05.2016 inclusiv.

În acest context, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, asociaţiile reprezentative ale mediului de afaceri şi alte părţi interesate se invită să prezinte propuneri şi sugestii pentru elaborarea proiectului de lege ce ţine de realizarea politicilor fiscale şi vamale, precum şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017.

Fiecare propunere prezentată urmează a fi însoţită de o argumentare concludentă şi bine fundamentată, care să conţină şi o evaluare cantitativă (date, cifre, statistici, practici) şi calitativă (beneficii/costuri) executată potrivit metodologiei de analiză a impactului de reglementare, aprobată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1230 din 24.10.2006.

Propunerile ce impun efectuarea modificărilor în legislaţia fiscală şi vamală în vigoare se vor prezenta conform următorului format:

Prezentarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei fiscale şi vamale

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, care se propun spre modificare sau completare Propuneri de modificare şi completare Expunerea explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare şi completare* Data intrării în vigoare a propunerilor de modificare şi completare
1 2 3 4
       

* Motivele şi argumentele aduse urmează să cuprindă date exacte, inclusiv indicatori cantitativi, privind necesitatea modificării şi/sau completării actelor legislative fiscale şi vamale

Lista actelor legislative care vor servi drept subiect de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017 sunt următoarele:

Legislaţia fiscală

Legislaţia vamală

1.   Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997

1.   Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000

2.   Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997

2.   Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997

3.   Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997

3.   Legea privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014

4.   Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000

4.   Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569-XV din 20.12.2002

5.   Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr.408-XV din 26.07.2001

 

6.   Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16.06.2000

 

7.   Legea nr. 94-XV din 01.04.2004 pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal 

 

8.   Legea pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal nr.68-XVI din 05.05.2005

 

9.   Legea pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr.317-XVI din 02.11.2006

 

Propunerile şi sugestiile urmează a fi prezentate atît pe suport de hîrtie, cît şi la adresa electronică rodica.braguta@mf.gov.md.

Termenul limită de prezentare a propunerilor şi sugestiilor – 06.05.2016 inclusiv.

Totodată, toate propunerile şi sugestiile prezentate ulterior termenului sus-menţionat, precum şi cele care nu vor face obiectul legislaţiei din domeniul fiscal şi domeniul vamal, nu vor fi examinate în cadrul acestui exerciţiu şi vor fi redirecţionate către alte autorităţi conform competenţelor funcţionale ale acestora.

În cadrul procesului de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017 vor fi examinate doar propunerile şi sugestiile prezentate în termenul stabilit.

Informaţii de contact la tel. (022) 262764 - Braguţa Rodica.

12.04.2016                                                                                                      

A N UNŢ 
privind iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului
„Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la  Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 cu privire  

la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor”.

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor”.

Ca bază pentru elaborarea acestui act normativ servesc art.14 al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare şi pct.8 al Regulamentului cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.128 din 08.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresa electronică ecaterina.volosciuc@mf.gov.md pînă la data de  27.04.2016.

 

03.03.2016

ANUNŢ
Privind iniţierea elaborării Proiectelor Legii contabilităţii în redacţie nouă
şi a Legii privind activitatea de audit în redacţie nouă

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea privind transparenţa în procesul decizional Nr.239 din 13.11.2008, anunţă despre iniţierea:

Elaborării proiectului Legii contabilităţii în redacţie nouă, în vederea transpunerii  Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiilor financiare consolidate şi rapoartelor conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi; şi a

Elaborării proiectului Legii privind activitatea de audit în redacţie nouă, în vederea transpunerii Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate.

Necesitatea elaborării Legii contabilităţii în redacţie nouă şi a Legii privind activitatea de audit în redacţie nouă, reiese din prevederile Hotărîrii cu privire aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, nr.808 din 07.10.2015.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită persoanele interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresele electronice: stela.paduca@mf.gov.md - pentru proiectului Legii contabilităţii şi cristina.iachim@mf.gov.md  -  pentru proiectului Legii privind activitatea de audit, în termen de 15 zile lucrătoare.

12.01.2016

ANUNŢ
privind iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului
„Cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”.

Ca bază pentru elaborarea acestui act normativ vor servi Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresa electronică ala.vizir@mf.gov.md pînă la data de 9 martie 2016.

23.12.2014

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Planului de acţiuni pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020

În scopul realizării punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020” şi în conformitate cu articolul 9 al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008, Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea elaborării (întocmirii) Planului de acţiuni pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei date.

În acest context, părţile interesate sunt invitate să formuleze şi să înainteze propuneri pentru includere în proiectul planului menţionat supra, conform formatului Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei pentru perioada anilor 2013-2014, care poate fi accesat urmărind link-ul: (http://mf.gov.md/politici/sdmfp). Propunerile urmează a fi prezentate, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, la adresele electronice  liliana.iaconi@mf.gov.md sau  nadejda.nastas@mf.gov.md.

12.09.2014

A N U N Ţ

În conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de ajustare a actelor normative în corespundere cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  nr.181 din 25 iulie 2014.

În acest context, autorităţile publice centrale, asociaţiile reprezentative ale autorităţilor  publice locale, partenerii sociali, organizaţiile societăţii civile şi alte părţi interesate se invită să identifice şi să înainteze propuneri şi sugestii pentru elaborarea:

1) proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

2) proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului.

Propunerile urmează a fi prezentate conform următorului format.       

Propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative / hotărîri de Guvern

Denumirea legii/hotărîrii de Guvern, numărul şi conţinutul articolelor/punctelor, care se propun spre modificare sau completare

Propunerile de modificare şi completare

Argumentarea propunerilor de modificare şi completare cu referinţa la articolele respective din Legea nr.181 din 25.07.2014

Intrarea în vigoare a propunerilor de modificare şi completare

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, fiecare propunere urmează a fi însoţită de o evaluare cantitativă şi calitativă (beneficii/costuri), efectuată conform metodologiei de analiză a impactului de reglementare, aprobată  prin Hotărârea Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de  monitorizare a  eficienţei actului de  reglementare”.

Se solicită ca propunerile respective să fie prezentate Ministerului Finanţelor cel tîrziu pînă la 10 octombrie 2014, la adresa electronică viorica.neclea@mf.gov.md

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoanele responsabile, Viorica Neclea şi Vasile Botica, la numerele de telefon: (022) 262629 şi (022) 262627.

10.04.2014

Anunţ

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor comunică despre organizarea unei mese rotunde cu părţile interesate privind introducerea în legislaţia fiscală a Republicii Moldova a reglementărilor cu privire la preţurile de transfer.

Scopul mesei rotunde este de a informa despre conceptul preţurilor de transfer ce se propune a fi aplicat în Republica Moldova şi de a-l pune în discuţii.

Evenimentul va avea loc pe data de 15 aprilie 2014, ora 1400, în incinta Ministerului Finanţelor (Sala mică).

Setul de materiale referitoare la reglementările cu privire la preţurile de transfer pot fi găsite pe următoarea adresă:

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1490.

De asemenea, informăm că, Analiza Impactului de Reglementare asupra proiectului de lege a fost revizuită şi se prezintă mai jos.

Analiza Impactului de Reglementare efectuată asupra implementării în legislaţia fiscală a Republicii Moldova a reglementărilor cu privire la preţurile de transfer

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoana responsabilă, Dorel Noroc, la numărul de telefon: (022) 262-771; sau la adresa electronică: dorel.noroc@mf.gov.md

03.01.2014

ANUNŢ

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează autorităţile ale administraţiei publice centrale şi locale, parteneri sociali şi asociaţiile obşteşti despre retragerea setului de materiale ce vizează proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative potrivit căruia se reglementeză procesul de direcţionare a unui cuantum procentual din suma impozitului pe venit către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, deoarece prin Legea nr.324  din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, a fost completat Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu norme care prevăd acordarea dreptului de direcţionare a unei sume de pînă la 2% din suma calculată la buget a impozitului pe venit din salariu pentru susţinerea organizaţiilor necomerciale de utilitate publică.

27.12.2013

ANUNŢ

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează despre iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal privind reglementarea preţurilor de transfer în cazul aplicării impozitului pe venit şi a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, procedura de solicitare al acestuia de către organele fiscale şi de prezentare de către contribuabil, precum şi aprobarea formularului citaţiei de prezentare a dosarului preţului de transfer.

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoanele responsabile, Livia Graur şi Dorel Noroc, la numerele de telefon: (022) 262-808 şi (022) 262-771; sau la adresele electronice: livia.graur@mf.gov.md şi dorel.noroc@mf.gov.md.

ANUNŢ

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează despre iniţierea elaborării noului Cod vamal al Republicii Moldova, prin sistematizarea reglementărilor care actualmente se cuprind în Codul Vamal, Legea cu privire la tariful vamal şi Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi prin corelarea prevederilor acestuia cu legislaţia vamală a Uniunii Europene şi cea din regiune.

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoana responsabilă, Tatiana Popa, la tel: (022)-262792 sau la adresa electronică: tatiana.popa@mf.gov.md

ANUNŢ

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează despre iniţierea elaborării proiectului de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu Titlul X „Alte impozite şi taxe”.

Drept bază pentru elaborarea proiectului Titlului X „Alte impozite şi taxe” al Codului fiscal servesc prevederile pct.134 din Planul de acţiuni a Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 07.05.2012.

Proiectul are drept scop sistematizarea tuturor normelor ce reglementează impozitarea într-un singur act legislativ, şi anume Codul fiscal, cu transferarea normelor privind impozitul privat şi patenta de întreprinzător în textul acestuia.

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoana responsabilă, Domniţa Hanganu, la tel: (022) - 26 28 04 sau la adresa electronică: domnita.hanganu@mf.gov.md.

ANUNŢ

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează despre iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, ce vizează reglementarea perioadei fiscale privind impozitul pe venit pentru agenţii economici.

Proiectul are drept scop acordarea dreptului agenţilor economici rezidenţi, care conform legislaţiei contabile aplică o perioadă de raportare financiară alta decît anul calendaristic, de a aplica în scopuri fiscale o altă perioadă fiscală privind impozitul pe venit decît anul calendaristic.

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoana responsabilă, Livia Graur, la tel: (022)-262808 sau la adresa electronică: livia.graur@mf.gov.md

11.10.2012 

ANUNŢ

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează despre formarea unui grup de lucru cu privire la iniţierea elaborării modificărilor la Codul fiscal în partea ce ţine de reglementarea regimului fiscal aferent diferenţelor obţinute ca urmare a recunoaşterii activelor şi pasivelor în procesul de trecere de la SNC la SIRF.

Activitatea grupului de lucru vizează analiza informaţiei privind diferenţele pozitive/negative obţinute ca urmare a recunoaşterii activelor şi pasivelor în rezultatul trecerii de la SNC la SIRF a entităţilor din diferite domenii a economiei naţionale, identificarea problematicii în determinarea regimului fiscal aferent fiecărui tip de aceste diferenţe în funcţie de natura elementelor tuturor activelor şi pasivelor ce se conţin în bilanţul contabil al entităţilor, precum şi elaborarea propunerilor concrete privind modificarea Codului fiscal în partea ce ţine de reglementarea regimului fiscal aferent diferenţelor respective.

În acest context, lansăm discuţii publice cu entităţile care utilizează SIRF şi care doresc să contribuie la procesul iniţiat prin oferirea informaţiilor relevante şi propuneri de perfecţionare a Codului fiscal vis-a-vis de subiectul invocat.

Materialele urmează a fi prezentate Ministerului Finanţelor, conform modelului (se anexează), în termen de 10 zile, în format electronic la adresa: livia.graur@mf.gov.md.

12.09.2012

Consultare publică privind proiectul Propunerii de Politică Publică

Ministerul Finanţelor informează despre desfăşurarea procesului de consultare publică privind proiectul Propunerii de Politică Publică “Majorarea termenelor de scadenţă a valorilor mobiliare de stat şi extinderea categoriilor de investitori la piaţa valorilor mobiliare de stat”.

Grupul de lucru creat pentru elaborarea Propunerii de Politică Publică a efectuat analiza ex-ante a impactului politicii publice în conformitate cu etapele descrise în Ghidul metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice. Instrumente şi tehnici. Volumul I.

Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte recomandări şi sugestii privind proiectul Propunerii de Politică Publică la adresa electronică victor.martinenco@mf.gov.md sau la telefonul (022) 220474 până la data de 24 septembrie 2012.

04.05.2012

Anunţ privind iniţierea elaborării Propunerii de politică publică

Ministerul Finanţelor informează despre iniţierea procesului de elaborare a Propunerii de politică publică “Majorarea termenelor de scadenţă al valorilor mobiliare de stat şi extinderea categoriilor de participanţi la piaţa valorilor mobiliare de stat”.

Grupul de lucru creat pentru elaborarea Propunerii de politică publică va efectua analiza ex-ante a impactului politicii publice în conformitate cu etapele descrise în Ghidul metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice. Instrumente si tehnici. Volumul I  pînă la data de 01 octombrie 2012.

Pentru asigurarea calităţii Propunerii de politică publică în cauză, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte recomandări şi sugestii la adresa electronică victor.martinenco@mf.gov.md

27.12.2011

Anunţ

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu activităţile din procesul bugetar, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2013-2015).      

În acest context, Ministerul Finanţelor invită autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, agenţii mediului de afaceri şi alte părţi interesate să prezinte propuneri şi sugestii pentru elaborarea documentului respectiv, în special la  politicile bugetare, fiscale şi vamale, administrării fiscale şi vamale (în caz de necesitate - însoţite de propuneri de modificare şi completare a legislaţiei*). Ca bază pentru acest document vor servi Programul de activitate a Guvernului pe anii 2011-2014, prevederile Cadrului bugetar pe termen mediu (2012-2014),alte  programe şi strategii naţionale, precum şi proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare "Moldova 2020".

*Menţiune: În caz de prezentare a propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei, acestea vor fi expuse conform următorului format

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, care se propun spre modificare sau

Propunerile de modificare şi completare

Expunere explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare şi completare

Propunere pentru termenul de punere în aplicare

Se solicită ca propunerile şi sugestiile respective să fie prezentate cel tîrziu pînă la 23 ianuarie 2012, la adresa electronică dina.rosca@mf.gov.md, acestea urmînd ulterior să fie examinate la grupurile de lucru şi în cadrul Grupului Coordonator instituit prin Hotărirea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006

20.12.2011

Ministerul Finanţelor şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează despre desfăşurarea procesului de consultare publică privind proiectul Propunerii de Politică Publică “Eficientizarea metodelor de control a agenţilor economici susceptibili de evaziune fiscală în procesul de utilizare a maşinilor de casă şi control”

Grupul de lucru creat pentru elaborarea Propunerii de Politica Publica a efectuat analiza ex-ante a impactului politicii publice în conformitate cu etapele descrise în Ghidul metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice. Instrumente si tehnici. Volumul I.

Ministerul Finanţelor şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat invită toate parţile interesate să prezinte recomandări şi sugestii privind proiectul Propunerii de Politică Publică la adresa electronică sofia.curmei@fisc.md pînă la data de 29 decembrie 2011.

20.06.2011

În baza prevederilor articolului 19  al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996  privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi, respectiv, articolului 19 alineatul (1) litera a) al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Ministerul Finanţelor  informează despre remiterea  materialelor metodologice privind elaborarea şi prezentarea de către autorităţile publice centrale a propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul 2012,  precum şi privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pe anii 2012-2013.

 

17.03.2011

ANUNŢ

În conformitate cu cerinţele privind transparenţa procesului decizional, Ministerul Finanţelor informează despre iniţierea elaborării proiectului legii organice privind modificarea şi completarea unor acte legislative, în partea ce ţine de politica bugetar-fiscală şi gestionarea finanţelor publice pe anii 2012-2014, care ar cuprinde:

 • măsurile de politica fiscală şi vamală;
 • perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale;
 • măsurile de politică privind gestionarea finanţelor publice.

Drept bază pentru elaborarea proiectului de lege vor fi acţiunile prioritare expuse în Programul de activitate a Guvernului pe anii 2011-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, alte programe şi strategii naţionale, avînd ca scop:

 • sporirea veniturilor fiscale;
 • stimularea mediului de afaceri;
 • sporirea economiilor populaţiei;
 • facilitarea comerţului;
 • simplificarea administrării fiscale şi vamale;
 • consolidarea şi eficientizarea utilizării resurselor financiare publice.

Pentru facilitarea elaborării proiectului de lege în cauză, Ministerul Finanţelor invită toate autorităţile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele interesate să prezinte recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal în domeniul dat.

Propunerile vor fi expuse conform următorului format: 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor,
care se propun spre modificare sau completare

Propunerile de modificare şi completare Expunere explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare şi completare Intrarea în vigoare a propunerilor de modificare şi completare
1 2 3 4

Se solicită ca propunerile părţilor interesate să fie prezentate pînă la 01 aprilie 2011 la adresele electronice: anastasia.certan@mf.gov.mdnina.rotaru@mf.gov.md

01 iulie 2010

În conformitate cu cerinţele privind transparenţa procesului decizional, Ministerul Finanţelor informează despre iniţierea elaborării proiectului legii organice cu privire la finanţele publice, care va înlocui actuala Lege privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.

Necesitatea elaborării proiectului de lege respectiv rezultă din obiectivele reglementării complexe şi univoce a modului de gestionare a finanţelor publice şi perfecţionării procedurilor şi regulilor bugetare.

Prin elaborarea proiectului de lege în cauză, Ministerul Finanţelor îşi propune următoarele obiective:

 • ajustarea legislaţiei naţionale cu privire la buget la bunele practici internaţionale şi standardele europene. Drept suport pentru aceasta va servi legislaţia cu privire la finanţele publice din alte ţări relevante pentru Moldova, Codul privind transparenţa fiscală a FMI, rapoartele şi propunerile înaintate de experţii internaţionali şi partenerii de dezvoltare.
 • susţinerea reformelor complementare promovate în domeniul managementului finanţelor publice, în special implementarea sistemului informaţional integrat de management financiar, cuprinderea integrală a bugetului cu programe de performanţă şi planificare strategică pe termen mediu, susţinerea reformelor în domeniul executării şi raportării bugetului, controlului financiar şi auditului intern, etc.
 • consolidarea şi perfecţionarea regulilor de gestionare a bugetului, stabilirea unor proceduri clare privind planificarea, executarea, monitorizarea şi raportarea bugetului;
 • definirea clară a rolurilor şi responsabilităţilor în procesul bugetar, stabilirea unui calendar optim şi transparent pentru participanţii la procesul bugetar.

Pentru asigurarea calităţii proiectului de lege în cauză, Ministerul Finanţelor invită toate autorităţile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele interesate să prezinte recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal în vigoare în domeniul dat. Recomandările vor fi expuse conform următorului format:

Identificarea problemei

Recomandari

Justificari

În această rubrică se va menţiona problema ce se propune a fi soluţionată. Deasemenea este necesar de a se face referinţe la prevederile şi articolele concrete din legislaţia în vigoare care se propun a fi modificate (îmbunătăţite).

În această rubrică se vor expune recomandările de soluţionare a problemei menţionate în prima rubrică.

În această rubrică vor fi menţionate alte informaţii utile, care ar avea drept scop justificarea propunerilor (ex. experienţa altor ţări, referinţe la documente relevante, studii şi analize în domeniul respectiv, etc.

Se solicită ca recomandările părţilor interesate să fie prezentate pînă la 30 iulie 2010 la adresa electronică: proiect.lfp@mf.gov.md.

Pentru informaţii adiţionale contactaţi persoana responsabilă de generalizarea recomandărilor, Viorica Neclea, la numărul de telefon 233067.