Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Organizaţiile Internaţionale şi Republica Moldova

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/oldmfgov/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

2013

Onorarea angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, constituie un obiectiv important în procesul de promovare a politicii externe şi contribuie la promovarea imaginii pozitive a ţării ca partener credibil în calitate de membru.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2013 şi întru executarea prevederilor Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul „Activitatea externă, colaborare internaţională”, pentru plata cotizaţiilor de membru şi a datoriilor faţă de  organizaţiile internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este membru, a fost alocată suma de 49 312 000  lei.

Lista destinatarilor, la care achitarea cotizaţiilor şi datoriilor este asigurată de Ministerul Finanţelor din bugetul de stat, este indicată în anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008. Concomitent, Hotărîrea de  Guvern în cauză, reglementează modalitatea de participare a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate faţă de organizaţiile internaţionale

Repartizarea achitării cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale pe anul 2013, reflectată în Hotărîrea Guvernului nr.88 din 01 februarie 2013, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346607, a fost efectuată  în funcţie de criteriul stringenţei de plată, precum şi a respectării graficelor de restructurare a arieratelor, în conformitate cu solicitările şi propunerile instituţiilor de resort responsabile de colaborare cu structurile internaţionale, dintre care:

 • cca 60% - în scopul achitării contribuţiilor de membru pentru anul 2013.
 • cca 40% - în scopul achitării datoriilor istorice în conformitate cu planurile multianuale de restructurare ale acestora. 

Astfel, achitarea prioritară a cotelor de membru în anul 2013, va fi efectuată după cum urmează:

- organizaţii parlamentare – finanţarea integrală a cotelor de membru;
- organizaţii internaţionale – reieşind din strategia politică şi economică a statului, asistenţa financiară acordată de structurile internaţionale, nivelul de colaborare din partea gestionarului bugetar cu organizaţia respectivă, precum şi respectarea graficelor multianuale de restructurare a datoriilor;
- organizaţiile din cadrul CSI – finanţarea cotelor de membru în conformitate cu  rezerva Republicii Moldova aplicată la Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 privind  bugetul unic al organelor CSI, finanţate din contul mijloacelor bugetare ale statelor-membre ale CSI pentru anul 2013.                 

2012

Pe parcursul anului 2012 au fost executate un şir de activităţi, şi anume, Ministerul Finanţelor a asigurat efectuarea plăţilor la cotele de membru şi datoriile Republicii Moldova faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale. Totodată, au fost elaborate mai multe Hotărîri de Guvern, şi anume HG nr. 136 din 28.02.2012 cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2012 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale, HG nr. 520 din 18.07.2012 cu privire modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 28.02.2012, HG nr.39 din 15.01.2013 cu privire modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 28.02.2012 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342381,

 • cca 48% - în scopul achitării contribuţiilor de membru pentru anul 2012.
 • cca 52% - în scopul achitării datoriilor istorice în conformitate cu planurile multianuale de restructurare ale acestora.   

Urmează de menţionat că, în anul 2012, din fondul de rezervă a Guvernului au fost alocate mijloace financiare întru acordarea unui ajutor umanitar Guvernului Italiei (HG nr.509 din 18.07.2012) în mărime de 219 999,62 lei (HG nr.509 din 18.07.2012) şi pentru achitarea contribuţiei unice la OECD în mărime de 81 746,47 lei (HG nr.544 din 25.07.2012).

La situaţia din 01.01.2012, datoria Republicii Moldova faţă de organizaţiile internaţionale se estima în sumă de 132,5 mln. lei. Ca rezultat al achitării parţiale a datoriilor, acestea s-au diminuat cu 25,3mln. lei, constituind la data de 31.12.2012 conform cursului BNM - 107,2 mln. lei.

Astfel, au fost stinse 2 grafice de restructurare a datoriilor, şi anume faţă de:

 • Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).

Pe parcursul anului 2012, Ministerul Finanţelor a înaintat către BERD graficul de stingere a datoriilor formate din cambii, pe o perioadă de 5 ani, suma anuală, urmînd a fi achitată începînd cu anul 2013.

În ceea ce priveşte, noile aderări ale Republicii Moldova la diferite organizaţii internaţionale, lista organizaţiilor internaţionale finanţate din bugetul de stat a fost completată cu 2 structuri, Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO PKD) şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT).

Generalizînd transferurile cotelor de membru ale Republicii Moldova, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2012, poate fi constatat faptul, că executarea bugetului la capitolul „Activitatea Externă, Colaborarea internaţională” a fost efectuată în proporţie de 100% din total (48 000 000 lei), ceea ce este condiţionat şi de prevederile documentelor financiare şi bugetare ale organizaţiilor internaţionale.

2011

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 273 din 22 aprilie 2011, cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2011 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale, întru onorarea angajamentelor financiare a fost alocată suma de 48 000 000 lei, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338286, dintre care:

 • cca 44% - în scopul achitării contribuţiilor de membru pentru anul 2011.
 • cca 56% - în scopul achitării datoriilor istorice în conformitate cu planurile multianuale de restructurare ale acestora. 

Importanţa hotărîrii nominalizate este fundamentată de necesitatea onorării obligaţiilor financiare asumate faţă de organizaţiile internaţionale întru promovarea benefică a imaginii statului nostru pe arena internaţională, precum şi de impactul pozitiv asupra cooperării Republicii Moldova cu structurile internaţionale.

Pe parcursul anului 2011, economia Republicii Moldova fiind inevitabil afectată de conjunctura dificilă determinată de situaţia economică instabilă din ţară, ceea ce a avut ca un impact semnificativ diminuarea potenţialului financiar al bugetului de stat. Întru aplanarea situaţiei la acest capitol, precum şi adaptarea acţiunilor adecvate la condiţiile impuse, au fost iniţiate măsuri în vederea optimizării cheltuielilor bugetare, reieşind din priorităţile de onorare a obligaţiilor financiare faţă de structurile internaţionale.În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 20 septembrie 2011, cu privire la Completarea Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24.03.2008, în Lista organizaţiilor internaţionale şi regionale a căror contribuţii şi datorii sunt asigurate din bugetul de stat de către Ministerul Finanţelor a fost inclusă Agenţia Internaţională pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Concomitent, urmează de menţionat că din fondul de rezervă a Guvernului au fost alocate mijloace financiare întru acordarea unui ajutor umanitar, statelor care au avut de suferit în urma unor calamităţi naturale, şi anume Japonia în sumă de 1 000 000 lei.         

2010

În conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2010, în vederea onorării obligaţiunilor financiare a Republicii Moldova faţă de organizaţiile internaţionale, regionale şi cele din cadrul CSI, a fost alocată suma de 46 700 000 MDL dintre care:

 • cca 45% - în scopul achitării contribuţiilor de membru pentru anul 2010.
 • cca 55% - în scopul achitării datoriilor istorice în conformitate cu planurile multianuale de restructurare ale acestora. 

În conformitate cu prevederile Legii respective, aceste mijloace au fost repartizate pe destinatari prin Hotărărea Guvernului nr. 101 din 17.02.2010 „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2010 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale”, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333756 .

Totodată, este de menţionat faptul că Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale  de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale” delimitează expres funcţiile fiecărui organ de specialitate în procesul executării angajamentelor Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale, inclusiv şi celor financiare. 

În anul 2010, Republica Moldova a fost parte la peste 60 de organizaţii internaţionale şi regionale a căror cote de membru şi datorii s-au achitat din bugetul de stat. În perioada anului 2010, Republica Moldova a executat un şir de planuri multianuale de restructurare a datoriilor (cu o durată de la 5-20 ani) încheiate cu următoarele organizaţii internaţionale: Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Organizaţia Internaţională pentru Energia Atomică, Organizaţia privind Interzicerea Armelor Chimice, Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, UNESCO, Organizaţia ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură FAO, Uniunea Latină, ICAO, ONUDI.