Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

SIA Plan de finanţare

Utilizarea sistemului informaţional automatizat “Plan de finanţare” va susţine informaţional organele administraţiei publice ale Republicii Moldova în procesul de elaborare a bugetului, prin care se subîntelege folosirea instrumentelor unice legate de acest proces.

  Sistemului informaţional automatizat “Plan de finanţare” este destinat pentru elaborarea planului secundar de finanţare la executorii secundari de buget, generalizarea şi sistematizarea planurilor secundare la executorii primari de buget prin alcatuirea planului general de finanţare, prezentarea lui la Ministerul Finanţelor pentru verificare, întroducere în sistemul informaţional integrat de evidenţă a planurilor de finanţare ale tuturor instituţiilor sau în sistemul informaţional de executare al bugetului de stat.

  Sistemul elaborat va servi ca un suport electronic eficient pentru elaborarea proiectelor de buget la nivel de stat precum şi va fi utilizat activ în sistemele de evidenţă a executării bugetului.

  Formarea resursei informaţionale a planurilor de finanţare va fi asigurată cu ajutorul întroducerii informaţiei prin utilizarea bar-codului.

1. Distributivul de instalare a Sistemului Informaţional „Plan de Finanţare” versiunea 3.1.0

2. Ghidul instalării şi utilizării Sistemului Informaţional „Plan de Finanţare”

3.  Distributivul de instalare a imprimantei virtuale

4. Ghidul instalării imprimantei virtuale

5. Cerinţe faţă de dimensiunile rubricilor planului secundar de finanţare imprimat cu bar-coduri

Pentru procesarea corectă a planurilor secundare de finanţare în sistemul informaţional este necesar de completat cîmpurile numarul şi data documentului conform evidenţei executorului de buget.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi nr. de telefon: (+373 22) 26-28-67; 26-28-68; 26-28-66.