Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Referinţe utile

Pagina Oficială a Preşedintelui Republicii Moldova www.presedinte.md

Parlamentul Republicii Moldova www.parlament.md

Guvernul Republicii Moldova www.gov.md

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM www.mfa.gov.md

Ministerul Economiei şi Comerţului al RM www.mec.gov.md

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM www.maia.gov.md

Ministerul Mediului al RM www.mediu.gov.md

Ministerul Educaţiei al RM www.edu.gov.md

Ministerul Sănătăţii al RM www.ms.gov.md

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM www.mpsfc.gov.md

Ministerul Culturii şi Turismului al RM www.turism.gov.md

Ministerul Justiţiei al RM www.justice.gov.md

Ministerul Afacerilor Interne al RM www.mai.gov.md

Ministerul Apărării al RM www.army.gov.md

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al RM www.mtic.gov.md

Camera de Comerţ şi Industrie www.chamber.md

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al RM www.mcdt.gov.md

Ministerul Reintegrării al RM www.reintegrarea.gov.md

Ministerul Administraţiei Publice Locale www.mapl.gov.md