Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Serviciul de presă

Informaţii privind modul de examinare a adresărilor electronice către Ministerul Finanţelor

  Pagina web mf.gov.md oferă posibilitatea de a vă adresa Ministrului Finanţelor şi Serviciului de informare şi comunicare cu mass-media în mod electronic cu petiţii.

  Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. 

  La examinarea adresării după caz se verifică veridicitatea informaţiei şi se solicită informaţii suplimentare.

  Urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

  La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

  Petiţiile anonime sau cele în care nu sînt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează (în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XII din 19.07.1994  cu privire la petitionare).

  În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.